Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryFinance › Zlato

Zlato

Zlato je vzácný a cenný kov, který je po staletí obdivován a vyhledáván pro svou krásu a hodnotu. V tomto článku se budeme zabývat zlatem, jeho původem, vlastnostmi, těžbou, širokým využitím v různých oblastech lidské činnosti, ale i investováním do fyzického zlata či těžebních společností.

Co je zlato

Zlato je chemický prvek s atomovým číslem 79 a chemickým symbolem Au (z latinského aurum). Patří mezi tzv. přechodné kovy a je známé pro svou žlutou barvu a lesk. Přechodné kovy mají obecně vyšší hustotu, pevnost a tavitelnost než prvky hlavních skupin. Jsou známé svou vysokou elektrickou a tepelnou vodivostí, což z nich dělá důležité materiály pro různé technologické aplikace. Zlato je velmi významné z hlediska ekonomického, kulturního i historického.

Zlato

Obrázek 1: Zlato (zdroj: Craiyon)

Původ zlata

Zlato vzniká ve vesmíru v důsledku jaderných reakcí ve hvězdách během jejich životního cyklu. Když hvězda zanikne ve výbuchu supernovy, může vypustit zlato a další těžké prvky do okolního vesmíru. Tyto prvky se následně mohou spojit s dalšími materiály a nakonec dopravit na Zemi pomocí meteoritů nebo jiných kosmických těles.

Vlastnosti zlata

Zlato má mnoho unikátních fyzikálních vlastností. Patří mezi nejlepší vodiče elektřiny (třetí za prvním stříbrem a druhou mědí) a tepla, což ho činí užitečným v elektronice a průmyslu. Vzhledem k vysoké ceně se zlato, i stříbro, používá spíše pro speciální aplikace v elektronice apod., pro elektrické rozvody je využívána běžnější a levnější měď.

Zlato je výborně tvarovatelné, což lze využít nejen ve šperkařství, ale právě i v elektrotechnice. Podle odhadů lze z jednoho gramu zlata vytvořit tenký drát (spoj) o délce až několika kilometrů.

Zlato je známé svou vysokou odolností vůči různým chemickým reakcím a korozním procesům. Existuje několik faktorů, které přispívají k odolnosti zlata:

  1. Chemická inertnost: Zlato je chemicky inertní kov, což znamená, že jen velmi málo reaguje s jinými chemikáliemi. Odolává působení kyselin, včetně silných kyselin, jako je kyselina sírová nebo kyselina dusičná, které by jiné kovy rozpustily nebo zkorodovaly.
  2. Korozní odolnost: Zlato je odolné vůči korozním procesům, které mohou poškodit nebo znehodnotit jiné kovy. To z něj činí vyhledávaný materiál pro výrobu šperků a investičních produktů.
  3. Biokompatibilita: Zlato je biokompatibilní kov, což znamená, že je dobře snášenlivé v lidském těle a nevyvolává silné imunitní nebo alergické reakce. Tato vlastnost zlata umožňuje jeho využití v medicíně, například při výrobě implantátů, zubních plomb nebo dokonce v léčbě rakoviny.
  4. Stálá hodnota: Zlato je také odolné vůči degradaci nebo znehodnocení časem. Jeho fyzické a chemické vlastnosti zůstávají stabilní, což mu dává vlastnost uchovávat hodnotu dlouhodobě. Tato stabilita a odolnost zlata ho činí populárním jako investiční a hedgingový nástroj.
Tabulka 1: Vlastnosti zlata
Vlastnost Hodnota
Zbarvení Zlaté žluté zbarvení
Tvrdost 2,5 na Mohsově stupnici
Tání 1064 °C
Var 2836 °C
Hustota 19,3 g/cm3 (ryzí zlato)
Tepelná vodivost 317 W/(m·K) (při 25 °C)
Elektrická vodivost 44,7 × 10^6 S/m
Modul pružnosti 78 GPa
Rozpustnost Nerozpustné ve vodě
Korozní odolnost Odolné proti korozivním účinkům

Těžba a zpracování zlata

Těžba zlata je komplexní proces, kde se využívají různé metody a technologie. Nejčastější metodou těžby zlata je povrchové nebo podzemní dolování. Povrchová těžba se používá především tam, kde je zlato rozptýleno v horninovém materiálu blízko povrchu země. Podzemní těžba se provádí tam, kde je zlato hlouběji pod povrchem a vyžaduje vrtání, těžební tunely a další techniku.

Po těžbě musí být zlato zpracováno, což zahrnuje důkladné očištění, tavení a rafinaci. Během tohoto procesu se odstraňují nečistoty a příměsi a zlato se získává ve své čisté formě, připravené pro další použití.

Slévání zlata

Obrázek 2: Slevání zlata (zdroj: Craiyon)

Využití zlata

Zlato má mnoho různých využití a je hojně používáno v různých odvětvích. Zde je několik příkladů využití zlata:

Zlatý kov a kultura

Zlato má bohatou historii spojenou s různými kulturami a civilizacemi. Bylo považováno za symbol bohatství, moci a krásy. V mnoha kulturách bylo zlato používáno na výrobu náboženských a rituálních předmětů, korun a šperků pro panovníky a šlechtu. Zlaté artefakty a poklady jsou často považovány za historické a kulturní poklady.

Zlato se také vyskytuje v mýtech, pověstech a pohádkách. Bylo součástí různých legendárních příběhů, jako je příběh o zlatém rounu, které hledali hrdinové ve starověké řecké mytologii.

V neposlední řadě má zlato také estetickou hodnotu a je hojně využíváno ve šperkařství. Krásné zlaté šperky jsou oblíbenou volbou pro různé příležitosti, ať už se jedná o zásnuby, svatby nebo jiné významné události.

Investice do zlata a zlatých společností

Zlato je vyhledávaná komodita. Hodnota zlata jako investičního nástroje je dlouhodobě uznávána. Zlato slouží jako stabilní uchovatel hodnoty a je považováno za bezpečné útočiště během období nejistoty na finančních trzích a hospodářských krizí. Investoři často kupují zlaté mince nebo slitky jako způsob diverzifikace svého portfolia a ochranu proti inflaci a znehodnocení měn.

Investování do fyzického zlata a investování do akcií těžebních společností zaměřených na zlato nebo společností obchodujících se zlatem jsou dvě odlišné strategie s různými charakteristikami a potenciálními výsledky. Významné pro průmyslové využití, přechod na zelenou energetiku, včetně elektromobility, i investice má také stříbro.

Někteří investoři dnes moderně investují do Bitcoinu a dalších kryptoměn. Bitcoinu se někdy říká digitální zlato. Právem? Snese srovnání se zlatem? Jedná se o investici, nebo o čistou spekulaci?

Investování do fyzického zlata

Investování do zlata se často vnímá jako způsob uchování bohatství a ochrany proti inflaci. Zlato je považováno za uchovatele hodnoty a jeho cena často stoupá během období ekonomické nejistoty nebo volatility na trzích. Při investování do fyzického zlata, například zlatých slitků nebo mincí, je hlavním cílem držet samotný kov. Zlato jako takové ovšem nenese příjem například ve formě dividendy nebo úroku.

Hodnota zlata je ovlivňována nabídkou a poptávkou, globálními ekonomickými podmínkami a sentimentem investorů. Investoři do zlata obvykle hledají dlouhodobý růst kapitálu a uchování bohatství. Je však důležité si uvědomit, že cena zlata může také kolísat.

Investování do zlatých společností

Na druhé straně investování do společností zaměřených na zlato zahrnuje nákup akcií firem, které se zabývají průzkumem, těžbou, výrobou zlata nebo obchodování se zlatem. Tyto společnosti jsou součástí širšího odvětví těžby zlata a jejich výkonnost je spojena s různými faktory včetně ceny zlata, provozní efektivity, úspěšnosti průzkumu a schopností managementu.

Investování do akcií těžebních společností obnáší rizika, ale i vyšší potenciální výnos ve srovnání s investováním do fyzického zlata. Zatímco akcie těžebních společností nabízejí potenciál růstu kapitálového výnosu a dividend, jsou také vystaveny rizikům spojeným se samotným odvětvím těžby, jako jsou složitost těžby, náklady, změny v regulacích a geopolitické faktory. Investoři do akcií těžebních společností musí posoudit jejich finanční zdraví, vyhlídky a pečlivě sledovat trendy v odvětví.

Mezi největší těžaře zlata a společnosti zabývající se obchodováním se zlatem patří následující.

Tabulka 2: Největší těžaři zlata a obchodníci se zlatem
Č. Firma Ticker Sídlo firmy Burza
1 Newmont Corporation NEM Greenwood Village, Colorado, USA New York Stock Exchange (NYSE)
2 Barrick Gold Corporation GOLD Toronto, Ontario, Kanada Toronto Stock Exchange (TSX)
3 Agnico Eagle Mines Limited AEM Toronto, Ontario, Kanada Toronto Stock Exchange (TSX)
4 Franco-Nevada Corporation FNV Toronto, Ontario, Kanada Toronto Stock Exchange (TSX)
5 Wheaton Precious Metals Corp. WPM Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada Toronto Stock Exchange (TSX)
6 Gold Fields Limited GFI Johannesburg, Jihoafrická republika Johannesburg Stock Exchange (JSE)
7 Royal Gold, Inc. RGLD Denver, Colorado, USA NASDAQ
8 AngloGold Ashanti Limited AU Johannesburg, Jihoafrická republika Johannesburg Stock Exchange (JSE)
9 Kinross Gold Corporation KGC Toronto, Ontario, Kanada Toronto Stock Exchange (TSX)
10 Alamos Gold Inc. AGI Toronto, Ontario, Kanada Toronto Stock Exchange (TSX)
11 Pan American Silver Corp. PAAS Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada NASDAQ
12 B2Gold Corp. BTG Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada Toronto Stock Exchange (TSX)
13 Sibanye Stillwater Limited SBSW Westonaria, Jihoafrická republika Johannesburg Stock Exchange (JSE)
14 Harmony Gold Mining Company Limited HMY Randfontein, Jihoafrická republika Johannesburg Stock Exchange (JSE)
15 Osisko Gold Royalties Ltd OR Montreal, Kanada Toronto Stock Exchange (TSX)
16 SSR Mining Inc. SSRM Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada NASDAQ
17 Eldorado Gold Corporation EGO Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada New York Stock Exchange (NYSE)
18 Equinox Gold Corp. EQX Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada Toronto Stock Exchange (TSX)
19 Sandstorm Gold Ltd. SAND Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada New York Stock Exchange (NYSE)
20 Centerra Gold Inc. CGAU Toronto, Ontario, Kanada Toronto Stock Exchange (TSX)

V seznamu je hodně kanadských společností, které mají příznivé podmínky pro těžbu zlata. Všechny společnosti se duálně obchodují také na běžnějších amerických burzách. Podrobné informace a další společnosti v odvětví „Zlato” najdete třeba na webu Financial Vizualizations (FinViz): https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_gold&o=-marketcap.

Náklady na vytěžení jedné unce zlata

V oboru těžby zlata se používá klíčový ukazatel All-In Sustaining Costs (AISC), který by se dal přeložit jako všechny náklady na udržitelnou těžbu zlata. Představují celkové náklady, které těžební společnost vynaloží na výrobu jedné unce zlata (31,1 g), zahrnující všechny přímé a nepřímé náklady spojené s výrobou. AISC je komplexní ukazatel, který zahrnuje nejen těžební náklady, ale také průzkum, vývoj a kapitálové výdaje.

Investoři a analytici pečlivě sledují AISC, protože poskytuje náhled do finančního zdraví a efektivity těžebních operací. Nižší hodnoty AISC jsou obvykle výhodné, což naznačuje, že společnost může zlato produkovat za nižší náklady, potenciálně zlepšující ziskovost.

Tabulka 2: Příklad hodnot AISC pro vybrané producenty zlata
Ticker Název společnosti Všechny náklady na udržitelnou těžbu (USD/oz)
NEM Newmont Corporation 1400 USD
AEM Agnico Eagle Mines Limited 1140–1190 USD
GFI Gold Fields Limited 1320 (+/- 5 %) USD
KGC Kinross Gold Corporation 1405–1450 USD

Zdroj: https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-rates-new-newmont-sr-unsecured-notes-a-02-01-2024 (cit. 2024-01-24).

Náklady AISC na 1 unci zlata lze snadno porovnat s aktuální tržní cenou za 1 unci zlata. Pokud je AISC výrazně nižší než současná cena zlata, může to naznačovat, že společnost má zdravou hrubou marži. Naopak vyšší AISC ve srovnání s cenou zlata může vyvolat obavy o ziskovost a provozní efektivitu firmy.

Nákladový ukazatel AISC pomáhá investořům posoudit finanční životaschopnost a konkurenceschopnost investice do zlatých dolů. Nicméně je nezbytné zohlednit i další faktory, jako jsou objem produkce, úspěch v průzkumu a celkové tržní podmínky.

Závěr

Zlato je jedinečný kov, který si získal zvláštní místo v lidské kultuře, historii a ekonomii. Jeho vzácnost, vlastnosti a široké využití z něj činí materiál, který je nejen esteticky přitažlivý, ale také ekonomicky významný. Bez ohledu na jeho formu a použití, zlato zůstává symbolem luxusu, trvanlivosti a hodnoty.

Mohlo by vás také zajímat

EN Gold: What It Is, Properties, How It Is Mined, Investments.