Hazardní-Hry.eu
Hazardní hry › Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Hazardní hry – hazardni-hry.eu byly vytvořeny tak, aby splňovaly podmínky pro maximální přístupnost a bezbariérovost. Stránky dodržují zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) a WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0 konsorcia W3C).

Design webu a specifikace

Webové stránky jsou vytvořeny v rámci přísné specifikace XHTML 1.0 Strict. Obsah stránek je od vzhledu oddělen pomocí stylů CSS. Na domovskou stránku je odkazováno ze všech stránek webu prostřednictvím obrázku a textového odkazu „Hazardní hry“ v horním obrázku, resp. v levém menu.

Nastavení velikosti textů

Velikost textů je nadefinována v relativních jednotkách (em), což umožňuje uživateli volně zvětšovat, či zmenšovat velikost písma přímo v prohlížeči (browseru).

Tisková verze

Tisková verze webových stránek je ošetřena samostatným souborem se styly pro tisk. Velikost stránek je přizpůsobena oknu prohlížeče a každou stránku tak lze vytisknout bez omezení. V rámci šetrnějšího tisku byly pomocí stylů pro tisk vypnuty dekorační grafické prvky.

Kontakt

Vaše náměty, podněty, připomínky a požadavky směřujte na e-mailovou adresu správce webu a osoby odpovědné za obsah: Jindřich Pavelka, jindrich.pavelka@seznam.cz.

ENProhlášení o přístupnosti webu Hazardní Hry v angličtině.