Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryLoterie › Korunka

Korunka – loterie od Chance

Korunka je číselná loterie od společnosti Chance. Podobně jako ve Sportce se losuje 6 čísel ze 49, můžete si ale vsadit šesti různými způsoby, především v závislosti na tom, kolik čísel se rozhodnete tipovat. Nabízí Korunka lepší šanci na výhru než konkurenční loterijní hry?

Jak hrát Korunku

Ve hře Korunka se losuje šest (6) čísel z devětačtyřiceti (49). Tím se hra podobá nejen Sportce, ale i Lotu, SuperlotuTipšestce. Vsadit si můžete šesti různými způsoby. Hlavní hrou je Korunka Šestka, kde sázející usiluje o hlavní výhru tipnutím všech šesti čísel z šesti losovaných.

Mimo to se dá hrát Korunka na 5, na 4 a na 3 čísla, kdy k zisku hlavní výhry stačí tipnout 5, 4, 3 čísla z 6 losovaných (z celkových 49 čísel v osudí). Podobnou loterií od konkurenční Sazky je hra Kasička. Další hrou je Korunka Hop Trop, kde si předem vyberete, kolik čísel chcete tipovat a musíte je tipnout všechna správně. Poslední variací je hra Korunka Kombi, kde si můžete sestavit vlastní sázku.

Korunka se losuje dvakrát denně 7 dní v týdnu, vždy pouze jeden tah. Odpolední slosování lze vsázet do 14:00 hod., večerní do 18:00 hod. Předností Korunky je, že výhry jsou pevně dané – předem tak víte, kolik můžete vyhrát – a Chance také slibuje, že se o výhry s nikým nedělíte. To de facto předpokládá neexistenci limitu pro výplatu výher, což je neobvyklé, většina sázkových kanceláří se raději jistí, přestože je velmi nepravděpodobné, aby najednou větší počet sázejících vyhrál hlavní cenu. Na druhou stranu sázka do hlavní hry – Korunky Šestky – je o něco vyšší, přesně 35 Kč. U Korunky na menší počet čísel je minimální vklad do hry nižší, resp. se snižuje s počtem tipovaných čísel.

Jednoduchost hry, resp. způsob, jakým jsou stanoveny výhry, lze pochválit. Tabulka výher má pouze dva sloupce: „Uhodni“ a „Vyhraj“. Neexistují žádné bonusy, jackpoty a tudíž ani doplňkové podmínky, které je třeba splnit, aby byl bonus / jackpot vyplacen. „Uhodni“ a „Vyhraj“ znamená, že když uhodnete například 6 čísel v Korunce Šestce, vyhrajete 5 milionů Kč. To je hrubá výhra, od které ještě musíme odečíst vklad do hry, abychom získali čistou výhru. V dalších výpočtech převádíme čisté absolutní výhry v Kč na čisté násobky vkladu. Proč, bude vysvětleno dále.

Sázka do hry Korunka se podává prostřednictvím tiketu. Vyplnit můžete vlastní čísla, nebo využít náhodný tip. Stejnou sázenku si můžete předplatit na týden dopředu. Na této stránce probereme postupně všechny varianty Korunky. Vaší pozornosti doporučujeme stránku Hodnocení šance na výhru v loterii, která velmi podrobně probírá terminologii a společné faktory pro hodnocení loterijních her jako jsou pravděpodobnost, výplatní poměry a očekávaná hodnota sázejícího. Začněme s nejoblíbenější Korunkou Šestkou.

Korunka Šestka

Ve hře Korunka Šestka se sázející snaží tipnout 6 čísel z 6 losovaných (z osudí 49 čísel). Úspěšnému sázejícímu je vyplacena maximální výhra 5 milionů Kč. Pokud se sázejícímu podaří uhodnout 5 až 2 čísla, výhry se snižují. Je to podobné jako výherní pořadíSportky, přestože to tak u Korunky není nazváno. Uhodnutí méně než dvou čísel prohrává vklad do hry 35 Kč. Všechny důležité faktory shrnuje tabulka 1.

Provozovatel loterie výhry uvádí jako hrubé. Čisté výhry jsme získali odečtením vkladu do hry 35 Kč. Čisté výhry je pak vhodné převést na (čisté) násobky vkladu. Pokud tipneme 2 čísla, tak se nám prakticky vrací vklad. Uhodnutí méně než dvou čísel znamená prohru a (čistou) ztrátu vkladu -35 Kč.

Tabulka 1: Korunka Šestka: Výhry, pravděpodobnost a očekávaná hodnotaKorunka Šestka – výhry, pravděpodobnost, očekávaná hodnota

Zdroj: data „Uhodni“ a „Výhra“ viz https://www.chance.cz/ciselne-hry/korunka/korunka-sestka (cit. 2012-08-05), výpočty a zpracování vlastní, do každé výpočetní tabulky na této stránce byla doplněna možnost prohry (červený řádek).

Pravděpodobnost výhry a prohry v Korunce na 6 čísel

Pravděpodobnost výhry nejvyšší ceny v Korunce Šestce je zhruba sedm miliontin procenta. Podobně jako u ostatních loterií, můžeme si ukázat, jak jsme k tomuto číslu dospěli.

Nejprve určíme počet kombinací, které je možné vytvořit při losování 6 čísel ze 49, například v Excelu zadáním vzorce =KOMBINACE(49;6) a získáme hodnotu 13 983 816 kombinací. Dále existuje pouze jedna (1) výherní kombinace (jedna výherní šestice čísel). Pravděpodobnost výhry první ceny v Korunce Šestce je potom 1 ÷ 13 983 816 = 0,0000000715112384201852 = zhruba 0,000007 %. To je možnost přibližně jedna ze čtrnácti milionů, přesně 1 z 13 983 816. Toto číslo (následující po „1 z“ představuje také férový sázkový kurz.

Logicky, tento výpočet musí být naprosto stejný jako u první ceny u Sportky (bez bonusu, splnění dodatečných podmínek). Při pohledu do obdobné tabulky na stránce o Sportce však najdeme pravděpodobnost výhry první ceny 0,00000014302247684037 a kurz 6 991 908. Je to však v pořádku. Ve Sportce se losují dva tahy, proto je pravděpodobnost dvojnásobná a kurz dvojnásobně nižší (nepřímo úměrný vztah: čím nižší pravděpodobnost, tím vyšší sázkový kurz a naopak).

Pravděpodobnost, že v Korunce 6 vyhrajeme alespoň něco, získáme sečtením zeleně podbarvených čísel a získáme hodnotu 0,1510 či 15,1 %. Pravděpodobnost, že odejdeme s prázdnou, je doplňkem do jedné (resp. 100 %), tedy zhruba 0,849 či 84,9 %.

Očekávaný výsledek při dlouhodobém sázení Korunky 6

Nejdůležitějším údajem v tabulce 1 je však očekávaná hodnota (její součet), která váží možné čisté výhry (ale i ztrátu vkladu) jejich pravděpodobností. Absolutní hrubé výhry v Kč, stanovené provozovatelem loterie, jsme nejprve převedli na čisté výhry a poté na čisté výplatní poměry, a to tak, že jsme je vydělili sázkou do hry 35 Kč. Získali jsme tak čisté výplatní poměry na 1 Kč vkladu. Výplatní poměr -1× znamená ztrátu vkladu.

Výsledná očekávaná hodnota sázejícího je -0,4043 (či -40,43 %; dlouhodobá návratnost je pak zhruba 60 %). To znamená, budete-li dlouhodobě hrát Korunku Šestku, v průměru pravděpodobně z každé vsazené koruny ztratíte asi 40 haléřů – ty získá provozovatel loterie Chance. Srovnejte konkurenční loterijní hry sami. Očekávaná hodnota neříká, že nemůžete mít štěstí a vyhrát, ale ukazuje výsledek, ke kterému se budete pravděpodobně blížit, čím déle budete sázet.

Korunka na 5

Při Korunce na 5 sázející tipuje 5 čísel z 6 losovaných, v osudí je pořád 49 čísel. Rozdíl mezi Korunkou Šestkou a Korunkou na 5 spočívá pouze v tom, že sázející na tiketu zatrhne pouze 5 čísel. Vklad do hry činí shodně 35 Kč. Obecně z klesajícího počtu tipovaných čísel vyplývá několik logických závěrů: pravděpodobnost výhry první ceny je vyšší, výhra (výplatní poměry) nižší. Nejdůležitějším ukazatelem ale vždy zůstává očekávaná hodnota, která pravděpodobnost a výplatní poměry (čisté násobky vkladu) dává do souladu.

Tabulka 2: Korunka na 5: Výhry, pravděpodobnost a očekávaná hodnotaKorunka na 5 – výhry, pravděpodobnost, očekávaná hodnota

Zdroj: data „Uhodni“ a „Výhra“ viz https://www.chance.cz/ciselne-hry/korunka/korunka-na-5 (cit. 2012-08-05), výpočty a zpracování vlastní

Při pohledu do tabulky 2 vidíme, že z hlediska očekávané hodnoty je Korunka na 5 (-0,4013 či -40,13 %) srovnatelná s Korunkou na 6 / Korunkou Šestkou (-0,4043 = 40,43 %). V dlouhém období bude hráč také pravděpodobně ztrácet zhruba 40 haléřů z každé vsazené koruny.

Korunka na 4

Hráč tipuje a snaží se uhodnout 4 čísla z 6 losovaných (ze 49 čísel). Vklad do hry činí 25 Kč. Absolutní výhry přepočtené na výplatní poměry, pravděpodobnosti jako desetinná čísla a ve formátu „1 z …“ (sázkový kurz) a očekávanou bilanci hráče při dlouhodobém sázení uvádí tabulka 3. U Korunky na 4 je vhodné se zastavit u uhodnutí jednoho čísla. Při tipnutí pouze jednoho čísla má sázející nárok na sázku zdarma (25 Kč), což interpretujeme tak, že ani nevyhraje, ani neprohraje, proto je čistá výhra uvedena jako 0 Kč (obecně jako výhra minus vklad).

Tabulka 3: Korunka na 4: Výhry, pravděpodobnost a očekávaná hodnotaKorunka na 4 – výhry, pravděpodobnost, očekávaná hodnota

Zdroj: data „Uhodni“ a „Výhra“ viz https://www.chance.cz/ciselne-hry/korunka/korunka-na-4 (cit. 2012-08-05), výpočty a zpracování vlastní

Očekávaná hodnota sázejícího, resp. dlouhodobá sázkařská bilance, v Korunce na 4 bude pravděpodobně následující. Z každé vsazené koruny hráč ztratí (Chance získá) v průměru téměř 40 haléřů, což je opět podobné jako u předchozích dvou variací Korunky.

Korunka na 3

Sázející tipuje a snaží se uhodnout 3 čísla z 6 losovaných (z celkových 49 čísel v osudí). Vklad do hry činí 15 Kč. Všechny důležité charakteristiky této variace Korunky uvádí tabulka 4. Při uhodnutí jednoho čísla, podobně jako u Korunky na 4, má sázející nárok na sázku zdarma. Opět to vnímáme tak, že nic nevyhraje, ani neprohraje, proto je čistá výhra nula. Neuhodnutí žádného čísla znamená (čistou) ztrátu vkladu do hry -15 Kč.

Tabulka 4: Korunka na 3: Výhry, pravděpodobnost a očekávaná hodnotaKorunka na 3 – výhry, pravděpodobnost, očekávaná hodnota

Zdroj: data „Uhodni“ a „Výhra“ viz https://www.chance.cz/ciselne-hry/korunka/korunka-na-3 (cit. 2012-08-05), výpočty a zpracování vlastní

Při dlouhodobém hraní Korunky na 3 čísla bude sázející pravděpodobně ztrácet přibližně 41 haléřů z každé vsazené koruny. Dlouhodobá návratnost je tedy asi 59 %. Vidíme, že všechny předchozí varianty hry Korunka (na 6, na 5 a na 4 čísla) jsou z hlediska očekávané hodnoty téměř srovnatelné. Provozovateli loterie přináší marži 40 %.

Korunka Hop Trop

Korunka Hop Trop je zvláštní variací Korunky. Podstata hry je taková, že si předem stanovíte, kolik čísel chcete tipovat (jedno až pět čísel), a jak název Hop Trop napovídá, musíte je všechna správně uhodnout. Neexistují proto žádná nižší výherní pořadí. Rozhodnete-li se například tipovat 5 čísel, musíte uhodnout všech 5 čísel. Pokud byste uhodli pouze 4 či méně čísel, sázka prohrává. Korunku Hop Trop lze sázet od 10 Kč. Výhry se přímo uvádí jako výplatní poměry, tj. násobky vkladu. Jako obvykle jsme je převedli na čisté násobky vklady (čisté výplatní kurzy).

Tabulka 5 uvádí všechny podstatné informace. Jelikož neexistují nižší výherní pořadí, tabulku jsme mohli upravit tak, že obsahuje najednou všech 5 možností, které lze tipovat. Výplatní kurzy jsou dané jako pevné společností Chance. U každé varianty stačí spočítat pravděpodobnost výhry, že se nám podaří uhodnout přesně tolik čísel, kolik tipujeme. Pravděpodobnost prohry dopočítáme doplňkem do jedné. Výplatní kurz pro prohru je -1× (ztráta vkladu), ten není třeba v tabulce uvádět.

Tabulka 5: Korunka Hop Trop: Výplatní poměry, pravděpodobnost a očekávaná hodnotaKorunka Hop Trop – výplatní poměry, pravděpodobnost výhry a prohry, EV

Zdroj: data „Tipni a uhodni“ a „Vyhraj“ Chance (cit. 2013-01-25), výpočty a zpracování vlastní. Poznámka: od ledna 2013 došlo ke změně (snížení) výplatních kurzů.

Očekávaná hodnota (EV – Expected Value) pro každý počet tipovaných čísel ve hře Korunka Hop Trop se určí jednoduše tak, že pravděpodobnost výhry vynásobíme čistým výplatním kurzem a pravděpodobnost prohry vynásobíme -1; po sečtení získáme hodnotu v šedém sloupci.

Očekávaná hodnota nám opět říká, kolik v průměru ztratíme z každé vsazené koruny. Čím nižší je záporná očekávaná hodnota, tím pro sázejícího lépe. Nejvýhodnější z tohoto pohledu je tipování pěti čísel s výsledkem -0,3707 = -37,07 %, to znamená, že se nám dlouhodobě vrátí asi 62,93 % vsazených prostředků. Nejvyšší výhodu Chanci přináší tipování 2 čísel – očekávaná dlouhodobá návratnost sázejícího je jen 57,4 %.

Korunka Kombi

Ve variantě Korunka Kombi si hráči sami mohou sestavit sázenku na míru. Tipovat lze od tří do šestnácti čísel se vkladem do hry od 1 Kč. Lze uzavírat i samostatnou sázku na počet lichých čísel. Vzhledem k velkému počtu různých kombinací, na které lze vsadit, neprovádíme výpočty pravděpodobnosti, ani hodnocení na základě očekávané hodnoty.

Sázíte loterii? Navštivte stránky a vybavte se informacemi i o dalších loterijních hrách:

9 z 49
Bingo
Eurojackpot (nadnárodní loterie)
Euromiliony
EuroMillions (nadnárodní loterie)
Extra renta
Fofr 8/25 + barva
Fofr 10/20
Grand
Kameny
Kasička
Keno (kasinová verze)
Keno (česká verze od Sazky)
Linie
Loto
Lotto (Německo)
Meloun a 20/80
Powerball (USA)
Ruleta (loterijní)
Sportka
Stírací losy
Superloto
Šťastných 10
Tipšestka
Trojka a 3/21
Účtenkovka
Zlatých 11

Hodnocení šance na výhru v loterii
Žebříček loterijních her
Články o loterijních hrách