Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKaretní hry › Srdce – strategie

Srdce – strategie, strategické tipy

Srdce jsou oblíbená karetní hra, kde lze uplatnit strategii, herní dovednosti. Náhoda hraje svou roli, nicméně chytrý či poučený hráč může získat výhodu nad méně zdatnými soupeři. Zaměříme se na to, které karty předat soupeřům, které si nechat, jak se zbavovat karet, minimalizovat vzetí pikové dámy apod.

Je-li pro vás hra nová, zde najdete základní pravidla karetní hry Srdce.

Předávání karet soupeřům

Klíčem k úspěchu je vědět, které karty předat soupeři. Základní strategické pravidlo spočívá v tom (1) zbavit se nejnebezpečnějších karet a (2) snažit se co nejvíce, nebo úplně zbavit karet jedné barvy, především křížových a kárových. Přestože se může stát, že jiný hráč vám pošle jiné karty v této barvě.

Úplné zbavení se jedné barvy znamená, že vynese-li někdo tuto barvu, můžete vhodit jakoukoliv kartu – namazat bodované karty, tj. srdce či pikovou dámu (máte-li ji) nebo se zbavit jiných barev či nebezpečných karet (zpravidla vysokých).

Nikdy se nezbavujte pikových karet nižších než dáma. Budete-li mít na ruce čtyři nebo více nízkých pikových karet, nemusíte mít strach, i když budete mít i některou z vysokých pikových karet. Je dobré se soustředit na zbavování se karet jiné barvy.

Nejnebezpečnější karty

Dáma piková je za 13 trestných bodů. Z tohoto pohledu jsou nejnebezpečnějšími kartami ve hře piková dáma, král a eso – a to tím více, čím méně menších pikových karet máte. Budou-li opakovaně vynášeny piky (dobrá strategie od těch, co pikovou dámu nemají), bude hrozit nebezpečí, že vám piková dáma zůstane na ruce, nebo naopak, že ji vezmete po nuceném odhození pikového krále nebo esa.

Pikové dámy není třeba se zbavovat za všech okolností. Ba naopak, máte-li dostatek nízkých pikových karet, je lépe si ji ponechat – budete ji mít pod kontrolou a můžete ji případně někomu namazat, pokud například vynese barvu, které jste se úplně zbavili.

Pokud jste se rozhodli pikové dámy zbavit, zapamatujte si, komu jste ji poslali. Hrajete-li až po tomto hráči, můžete bez rizika, že byste vzali pikovou dámu, odhodit například pikového krále nebo eso.

Nebezpečné jsou také vysoké srdcové karty, pokud k nim nemáte žádné nízké karty (2–6). Obecně je pak vhodné se jich zbavit (pokud se pokoušíte o sestřelení Měsíce, o kterém bude řeč níže, může být vhodné si vysoká srdce ponechat). Naopak je vhodné si ponechat nízká až střední srdce (2–9), neboť je v hromádce pravděpodobně nevezmete. Je to obrana proti tomu, kdyby vám soupeř předal vysoká srdce.

Předání dvojky křížové

Pozoruhodnou strategií je předání dvojky křížové. Proč? Hráč, který má křížovou dvojku, vždy začíná první kolo hry. V prvním kole je zakázáno vynášet bodované karty, tj. srdce či dámu pikovou. Proto se můžete ihned bezpečně zbavit jakékoliv vysoké křížové karty. Dodejme, že existuje pravděpodobnost asi 1 ku 45 miliardám, že by některý hráč měl na ruce pouze bodované karty (sama srdce, či srdce s dámou pikovou). Je tedy téměř nemožné, že by základní pravidlo hry muselo být porušeno.

Převzetí karet

Mimo to, jaké karty předat soupeřům, je také důležité sledovat a vyhodnotit karty, které nám předal soupeř. Dostaneme-li všechny karty stejné barvy, chce se pravděpodobně zbavit (nebo už se zbavil) této barvy. Pošle-li nám soupeř dámu pikovou (Q♠), může to znamenat, že má málo pikových karet. Zbaví-li se soupeř nízkých karet, můžete jej podezírat ze snahy sestřelit Měsíc.

Strategie zbavování se karet jedné barvy

Snížení počtu nebo úplně zbavení se karet jedné barvy je základní strategií v karetní hře Srdce. To je možné docílit předáním karet soupeři na úplném počátku kola nebo odhozením (vynesením) karet do úvodních hromádek (štychů) hry. Je výhodné se zbavit určité barvy co nejdříve. Pak se můžete zbavit dalších nepohodlných karet (například vysoké piky) nebo mazat soupeřům trestné body – odhodit srdcovou kartu či dámu pikovou.

Pokud se zbavíte barvy zcela nebo jen málo karet stejné barvy, znamená to, že někdo bude mít naopak dlouhou barvu, tj. hodně karet stejné barvy. Mít hodně karet stejné barvy může být dvojsečné: vhodné je například pro sestřelení Měsíce, ale budete-li nuceni vynést dlouhou barvu, je zde nebezpečí, že se nedostanete z braní hromádek, a tím i trestných bodů, protože ostatní už barvu mít nebudou.

Pikové karty si ponechejte

Již bylo zmíněno, že není rozumné předávat soupeři pikové karty. Jedinou výjimkou by snad bylo, kdybyste měli pouze nejvyšší tři pikové karty, tj. dámu, krále a eso. Protože je dost možné, že odhodíte-li např. dámu s králem, dostanete osamocené eso a s velkou pravděpodobností vezmete dámu v hromádce, jakmile někdo spustí vyskladňování pikových karet s cílem vyjasnit si, kde je dáma.

Naopak mít dlouhou řadu piků, zejména nízké hodnoty, obvykle nepředstavuje žádný problém. I když máte-li například 8 pikových karet či více, může to znamenat, že někdo je zcela bez piků a mohl by vám namazat trestná srdce, i když vyjedete nízkou kartou.

Výhoda a nevýhoda dlouhé řady jedné barvy spočívá v tom, že nedostanete-li se na štych (nevezmete hromádku), už pravděpodobně žádné další hromádky nevezmete a jen odházíte celou dlouhou řadu. Ovšem může nastat i opačný případ, že se štychu nezbavíte a poberete spoustu trestných bodů. To je obvykle nežádoucí, pokud se zrovna nepokoušíte o sestřelení Měsíce.

Srdcové karty

U srdcových karet lze jen zopakovat, co platí pro předávání karet soupeřům – je dobré si ponechat nízké až středně vysoké karty (2–9), abyste nemuseli „vyžrat“ hromádku plnou srdcí, pokud jimi někdo vyjede.

Kříže a káry pryč

Nedostanete-li na ruku žádné nebezpečné karty – tj. vysoké karty obecně, především pikové, srdce – je rozumné se co nejrychleji zbavit kárových a křížových karet. Kříže jsou všeobecně dobrou volbou, neboť se jimi vždy vyjíždí, a trestné karty, až na výše uvedenou velmi nepravděpodobnou variantu, nemohou být v prvním kole vyneseny.

V prvním štychu se pohodlně a bezpečně můžete zbavit vysoké křížové karty a v dalších štyších můžete zkusit umazat další. Káry jsou v tomto ohledu nebezpečnější. Za jistých okolností již ve druhém štychu mohou být srdce prolomena nebo dokonce můžete nafasovat pikovou dámu, odhodíte-li nejvyšší károvou kartu a majitel pikové dámy nebude mít žádné káry.

Hrajete-li variantu Srdcí s károvým klukem, který ze skóre dokonce odečítá 10 bodů, je třeba upravit strategii, protože zbavíte-li se kárových karet, nebude jej moci získat jinak, než že vám jej někdo namaže. A to je nepravděpodobné. Ovšem lze taktizovat v tom smyslu, že kluka kárového namažete hráči s nejvyšším počtem bodů, aby se vzdálil od hranice (obvykle) 100 bodů. Například proto, že jste aktuálně druzí a nevyhráli byste, pokud by tento hráč stovku překročil.

Vynášení karet

Běžnými strategickými technikami při úvodních štyších je (1) snaha zbavit se barvy a (2), pokud nemáte vysoké piky (dámu, krále, eso), vynášet opakovaně nízké pikové karty, aby některý ze soupeřů byl nucen vyjet dámou pikovou a vyjasnila se situace, kdo si ji „vyžere“. Vyjíždíte-li jackem pikovým nebo menší pikovou kartou, nikdy nemůže vzít pikovou dámu. Maximálně se může stát, že někdo prolomí srdce. I to je však lepší, než například vyjet desítkou károvou a sebrat pikovou dámu, protože hráč už káry neměl.

Držíte-li pikovou dámu na ruce, zbavujte se nejprve vysokých karet určité barvy, které se chcete zcela zbavit. Nemůže se opět stát nic horšího, než že vezmete pár srdcí.

Jste-li poslední na řadě a je již jisté, že hromádku berete, seberte ji co nejvyšší kartou. Alespoň se tak zbavíte potenciálně nebezpečné karty.

Obecně je výhodné brát hromádky-vyjíždět v úvodní fázi a udávat tím tempo hry. Ovšem s ubývajícím počtem karet se zvyšuje nebezpečí, že se soupeřům podařilo zbavit některé barvy. Je vhodné se včas zbavit vyjíždění, zejména v případě, kdy máte dlouhou barvu. Může se totiž stát, že poté i s nízkými kartami budete neustále brát hromádky, protože vaši barvu už nikdo nemá.

Sledování hry

Ideální by bylo pamatovat si všechny vynášené karty. Ovšem pro většinu lidí to bude zřejmě neproveditelné a nezbývá než se soustředit na to nejpodstatnější: piková dáma, počítání srdcí, sledování vysokých karet.

Je dobré si pamatovat, komu jste předali Q♠. V průběhu hry vám asi neunikne, kdo ji „vyžere“. Avšak pokročilou strategií, máte-li dámu a několik piků na ruce, je sledovat, kolik a jakých pikových karet už šlo. Zpozorujete-li například, že v oběhu zbývají už pouze král a eso, můžete dámou pikovou rovnou vyjet a zbavit se jí dříve, než se soupeři zbaví krále a esa pikového.

Počítání srdcí. Od každé barvy je 13 karet (2–A). Je dobré mít přehled, kolik srdcí je ještě ve hře – na začátku hry stačí odečíst počet vlastních srdcových karet od 13. Všímat si, když už ne všech srdcových karet, tak aspoň těch vysokých, a také sledovat, kdo ještě srdce má, či nemá.

V moment, kdy jsou srdce prolomena, je pravděpodobné a rozumné vyjet nízkou srdcovou kartou (2–4). Ostatní hráči se budou rovněž snažit odhodit nižší karty, aby hromádku nesebrali. Vyjíždět středně vysokou kartou by bylo nebezpečné. Rozumné to je až v druhé rundě srdcí. Jste-li poslední a musíte-li hromádku srdcí sebrat, použijte k tomu vysokou kartu.

U křížových a kárových karet se vyplatí sledovat vysoké karty. Máte-li například dámu křížovou a král s esem už byly odhozeny, vlastníte nejvyšší křížovou kartu.

Sledování nízkých karet (2–9) není až tolik podstatné (samozřejmě ale platí, že lepší přehled hráč má, tím lépe), ale jeho význam roste především v případě, kdy se pokoušíte o sestřelení Měsíce. Budete-li mít přehled i o nízkých kartách, můžete předem vědět, jestli sestřelení Měsíce uhrajete, nebo budete s napětím čekat, jestli někdo např. vaši pětku nevezme šestkou, kterou jste nepostřehli.

Jak nesebrat dámu pikovou

Jak se vyhnout sebrání pikové dámy? Odhozením krále a esa na barvu, kterou nemáte při nejbližší možné příležitosti, nebo, máte-li štěstí, že hrajete až jako poslední a dáma na stole neleží, můžete bezpečně králem nebo esem hromádku sebrat. Bezpečné je rovněž mít dostatečně dlouhou řadu piků, proto, jak již bylo zmíněno, byste se při předávání karet soupeřům nikdy neměli zbavovat pikových karet nižších než dáma.

Nemáte-li dámu, je vhodné vynášet pikové karty, co to jde, aby se dáma „ukázala“. Vyjíždět především vysokými kartami jiné barvy po dvou až třech odehraných štyších je nebezpečné, že by vám mohla být namazána.

Jak získat jacka kárového

Základní strategie je prostá a vleze se do několika vět. Ponechte si vysoké kárové káry. Máte-li jacka na ruce, nepředávejte jej soupeřům a nevyjíždějte s ním, dokud nezmizly všechny vyšší kárové karty. Pokud někdo vynese káry, hrajte nižší kartou. Jestliže jej někdo jacka odhodí, zkuste jej vzít vyšší károvou kartou.

Získat jacka kárového pomocí jiné barvy než káry může být složité, neboť soupeř jej zřejmě podrží až do posledního štychu. Pomocí dlouhé barvy, kterou nikdo nemá, nebo vysokých karet, se to samozřejmě podaří.

Sestřelení Měsíce

Sestřelit Měsíc ve hře Srdce znamená vzít všechny bodované karty, tj. všechna srdce a dámu pikovou. Hráč, kterému se takto podaří „sestřelit Měsíc“, získává 0 trestných bodů, kdežto všichni jeho soupeři dostanou 26 trestných bodů. Sestřelení Měsíce samozřejmě není bez nebezpečí. Pokud soupeři vezmou byť jedny srdce, hráč zůstane pouze s hromadou trestných bodů.

Variantou sestřelení Měsíce je sestřelení Slunce. To je, když se hráči podaří pobrat všechny hromádky. V takovém případě soupeři dostanou 52 trestných bodů. Je jasné, že to se pravděpodobně podaří jen s vysokými karty a/nebo dlouhou barvou.

Budete-li mít všechny karty vysoké, sestřelit Měsíc bude snadné. Mnohem zajímavější a napínavější hra je, když máte v kartách „díry“. Obecně je obtížné sestřelit Měsíc bez nejvyšších srdcových karet (10–A) a dlouhé barvy. Chybí-li vám některá vysoká srdcová karta, může se stát, že ji od soupeře uvidíte až v posledním štychu a shrábnete 24 trestných bodů. Někdy vám ale průběh hry může přinést štěstí, kdy se soupeř „děravé“ srdcové karty zbaví.

Máte-li 7 a více karet stejné barvy mimo srdce, včetně esa a alespoň dvou dalších vysokých karet, můžete se pokusit Měsíc sestřelit. Zbavte se nejprve nízkých karet v barvě, které máte málo. Vyjede-li někdo vaší dlouhou barvou, hromádku seberte a vyjeďte tak, abyste ji znova sebrali. Záměrně neuvádíme nejvyšší kartou, neboť může být taktické soupeře trochu zmást či odvést od podezření, že se snažíte sestřelit Měsíc. Například, máte-li na ruce 10, Q, K, A a J už šel, můžete vyjet desítkou, protože vás nikdo nepřebije. Můžete zkusit změnit barvu a pak se vrátit k původní dlouhé barvě apod. Dlouhá barvy s vysokými kartami znamená, že nikoho nepustíte na štych – ty získáte i s nízkými kartami.

Jak se bránit proti sestřelení Měsíce? Podezření můžete získat už při předávání karet. Dostanete-li nízké karty, může to být určitá indikace, že soupeř vrší vysoké karty pro sestřelení Měsíce. Dále ukáže průběh hry, především opakované vyjíždění vysokými kartami, i když sbírá srdce. Obranou je nechat si na závěr vysokou kartu, především srdcovou.

Mohlo by vás také zajímat