Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKaretní hryPoker › Pravidla pokeru

Poker – pravidla, druhy pokeru, karetní kombinace, zásady správného vedení hry

Poker je jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších karetních her na celém světě. Málokdo se s ní ještě nesetkal. Objevuje se ve starých westernech, seriálech (např. MASH) nebo v 21. filmovém zpracování slavného příběhu britského tajného agenta Jamese Bonda – Casino Royale.

Poker je především hrou dovednosti, umění. Nelze jej proto označit za klasickou hazardní hru, jejíž výsledek závisí pouze na náhodě. Pokud obecně platí v různých (nejen karetních) hrách, že dobrý hráč je schopen momentální nepřízeň štěstěny v delším časovém horizontu potlačit, tak v pokeru to platí dvojnásob. Je to dáno taktikou hry, dodržováním principu očekávané hodnoty, pevnými nervy, odhodláním dostat z minima maximum, psychologií, blafováním.

Ilustrace – Poker (nebo také Kvarta) – jedna z nejsilnějších kombinací v pokeru

Poker je hra tvrdá, kde bodují peníze. Dobří hráči je berou, špatní platí. Základní pravidla nejsou složitá. Stát se dobrým hráčem ale vyžaduje minimálně tři věci, s kterými se zde postupně seznámíme:

Druhy pokeru

Díky obrovské popularitě pokeru vznikla celá řada jeho variací. Všechny však vychází ze dvou základních forem, a to Pokeru DrawPětikaretního Stud Pokeru (Five-card Stud).

Základní rozdíl mezi oběma formami spočívá v tom, že při pokeru typu Draw se karty hráčům rozdávají lícem dolů (skrytě před zrakem ostatních hráčů) a všechny nebo některé z nich mohou být odloženy (vyměněny za nové).

U pokeru typu Stud hráči dostanou lícem dolů například jen jednu nebo dvě karty, ostatní karty jsou rozdávány viditelně nebo mohou být dokonce pro hráče společné (tzv. community cards), přičemž před rozdáním každé další karty se může sázet. Mezi oblíbené variace pokeru typu Stud dnes patří například Sedmikaretní Stud (Seven-card Stud) a zejména absolutně nejoblíbenější Texas Hold'em Poker. Kombinačně pohotoví hráči, které by snad omrzel Texas Hold'em, mohou vyzkoušet náročnou OmahuOmahu Hi-Lo.

Velmi starou pokerovou hrou je Brag, hraje se jen se třemi kartami. Jinou hrou, která je pokeru alespoň vzdáleně podobná, je stará karetní hra Ferbl.

Základní pojmy v pokeru

Níže naleznete přehled základních pojmů v pokeru. Pokud jste se setkali s dalšími, pro vás neznámými, vyzkoušejte obecný a rozsáhlý rejstřík pojmů z oblasti kasin a hazardních her.

Ante
Základní sázka, kterou každý hráč vkládá do banku před započetím hry.
Otevření (open)
První sázka, kterou hráč provede vložením do banku. Pokud nehlásíte první sázku, je možné buď stát (check) – pauzírovat (pass), nebo složit karty (fold, throw-in).
Stání (check)
Převedení hry na dalšího hráče u stolu, který může buď zahlásit další sázku, nebo v některých variantách ji zvýšit.
Hlášení (call)
Potvrzení – dorovnání předchozí sázky, pokud některý z předchozích hráčů sázky otevřel nebo zvýšil.
Zvýšení (raise)
Zvýšení sázky předcházejícího hráče („přihození“).
Složení (fold)
Vzdání se provedené složením karet.
Stání-zvýšení (check-raise)
Stání v prvním kole a zvýšení, až když proběhne sázení kolem stolu.

Karetní kombinace v pokeru

Karetní kombinace jsou v pokeru odstupňovány podle pravděpodobnosti – čím obtížnější (méně pravděpodobné) je určitou pokerovou kombinaci získat, tím je kombinace silnější.

Nejsilnější kombinací v pokeru je tzv. královský fleš, který představuje postupku karet stejné barvy odstupňovanou od esa dolů, tj. eso, král, dáma, kluk, desítka. Například pravděpodobnost získání královského fleše hned při rozdání pěti karet v klasickém Pokeru Draw (kde se karty mění) je 0,00000153907716932927, což představuje šanci 1:649 740. Z toho vyplývá, že šance PROTI získání této kombinace je hodnota převrácená, tj. 649 740:1. To znamená, že i kdybyste denně odehráli 100 her, tak ani přibližně po 18 letech hraní byste tuto kombinaci vůbec nemuseli získat!

Vzácnou pokerovou kombinací je také čistý fleš, což je postupka v jedné barvě, ale nezačínající od esa (1:72 193). Velmi silná, a již ne tolik neobvyklá, je kombinace čtyř stejných karet jednoho druhu (např. 4 esa), tzv. kvarta (někdy se označuje právě jako „poker“), která se může objevit s pravděpodobností 1:4 165.

Ostatní kombinace a jejich názorné příklady jsou uvedeny v Tabulce 1. Jsou jimi plný dům – 3 + 2 karty stejného druhu, fleš (barva) – 5 karet stejné barvy (samozřejmě netvořící postupku), prostá postupka – 5 postupně seřazených karet (karty mohou mít různé barvy), trojice (tercka) – tři karty stejného druhu, dva páry – 2 + 2 karty, Jeden pár – 2 karty stejného druhu a vysoká karta – pokud se hráči nepodaří vytvořit žádnou z výše uvedených kombinací.

Tabulka 1: Pokerové kombinace
Kombinace karet v pokeru od nejsilnější po nejslabšíPříklad kombinace
Královský fleš (Royal Flush)
Čistý fleš (Straight Flush)
Poker (Poker / Four of a Kind)
Plný dům (Full House)
Fleš, barva (Flush)
Prostá postupka (Straight)
Trojice (Three of a Kind, Set)
Dva páry (Two Pairs)
Jeden pár (One Pair)
Vysoká karta (High Card)

Podívejme se dále, jak se postupuje v případě stejných pokerových kombinací u vícero hráčů.

Hodnocení síly kombinací v pokeru

Může se stát, resp. stává se, že se u více hráčů sejde stejná kombinace karet (např. dva hráči mají trojici), pak platí následující pravidla:

Příklady přebití stejných kombinací v pokeru


přebíjívyšší postupka rozhoduje: J > 10
přebíjísilnější trojice rozhoduje: QQQ > JJJ
přebíjíprvní a druhá karta je stejné hodnoty, třetí karta rozhoduje: 10 > 8
přebíjísilnější pár rozhoduje: AA > KK

Zásady rozhodování v pokeru – základ úspěchu

Při pokeru je třeba mít neustále na paměti a v průběhu hry vyhodnocovat tři faktory:

  1. karty,
  2. sumu peněz v banku a
  3. místo u stolu při rozdávání karet.

Karty

V pokeru obecně je důležité vědět, s jakou pravděpodobností můžeme při rozdání obdržet určitou kombinaci karet. Samozřejmě platí, že esa jsou lepší než králové, králové než dámy atd.

Mnohem důležitější je však vědět, jakou máme šanci na zlepšení původní kombinace v další fázi (nebo dokonce dalších fázích) hry. S tím souvisí také klíčové pravidlo v pokeru: poměr k banku (money to pot ratio), popsané v následující podkapitole.

Peníze – poměr k banku

Šance na zlepšení kombinace nejsou samoúčelné. Hráč musí vědět, zdali se mu vyplatí podstoupit riziko spojené se získáním silnější kombinace – napoví mu suma peněz v banku.

Představte si situaci, že hrajete klasický pětikaretní poker Draw – zde jsou názorně uvedeny šance na získání a zlepšení kombinace karet. Máte na ruce dva páry a dosud jste vsadili 10 jednotek (Kč, dolarů či zápalek). Šance proti zlepšení vaší kombinace na plný dům je 11:1. Jestliže je v banku 110 jednotek, jste ve správném poměru vůči banku. Pokud by vás ale sázka stála například již 20 jednotek, protože jiný hráč sázky zvednul, máte šanci získat výhru v poměru 110:20, tj. jen 5,5:1, což je zjevně nevýhodné, neboť „požadovat“ byste měli výhru v poměru 11:1. Hodnota peněz v banku by měla odpovídat šanci na výhru. Dodržování pravidla poměru k banku, vycházejícího z pravidla očekávané hodnoty, je klíčem k úspěchu v pokeru!

Ještě podrobněji a v peněžním vyjádření jsou tyto zásady popsány na stránce → Variance v pokeru a vysvětlení pojmu $ EV Adjusted. Článek se jednak zabývá tím, zdali je pro vás výhodné určité rozhodnutí učinit (dorovnat sázky), a také tím, zdali se dá nějakým způsobem změřit štěstí a smůla. Ilustrováno srozumitelně na příkladech. Zajímat by vás rovněž mohl obecný výpočet variance (podrobně komentovaný) a konkrétní výpočet variance v pokeru u SnG turnaje pro 9 hráčů.

Místo u stolu

Důležitým faktorem pro rozhodování hráče je také zaujetí místa u stolu. Asi jinak se bude rozhodovat hráč po levici rozdávajícího, který je takříkajíc první na raně a poslední hráč. Hráč na prvním místě by měl otevírat sázky (s domnělou) nejsilnější kombinací atd.

Pokud kterýkoliv hráč stojí, obvykle to znamená, že má slabší kombinaci (pokud neblafuje) a bude se snažit o její zlepšení. Čím více hráčů stojí, tím více je možné otevírat sázky se slabšími kombinacemi. Poslední hráč v pořadí má určitou výhodu, neboť vidí, jak se zachovali všichni ostatní.

Psychologie v pokeru

Poker hrají lidé. Co hráč, to jiná osobnost. Zatímco principům správné hry, tj. vyhodnocování tří faktorů – karet, peněz v banku a místa u stolu, se lze s trochou praxe naučit poměrně snadno, zvládnutí psychologie hry představuje mnohem těžší úkol a pravé mistrovství.

Dá se říci, že poznání soupeřů je důležitější, než znalost matematických poměrů a výpočtů. Napovědět vám může celá řada detailů, kterými se hráči v průběhu hry prozrazují – chování při výhře, při stresu, intonace hlasu, ovládání se při ztrátě apod. Hráč by se měl snažit přečíst své soupeře, jejich hru a zároveň maskovat své vlastní úmysly.

Je dokázáno, že velmi zkušení hráči vás nakonec snadno přečtou, pokud se budete příliš projevovat. Proto se jako nejlepší strategie jeví skutečně nehybná, tzv. pokerová tvář (Poker Face), jak je možno vidět při přenosech z pokerových turnajů. Snad proto i velmi silní hráči někdy své soupeře popichují otázkami a snaží se je tak vyvézt z klidu.

Blafování při pokeru

Blafování je kapitolou samou pro sebe. Blafování popírá jakékoliv principy a matematické kalkulace. Opět vstupuje do hry znalost soupeřů a rozpoznávání jejich úmyslů, které může být velmi složité.

Pokud sedíte v blízkosti rozdávajícího a otevíráte sázky, dáváte tak najevo ostatním hráčům, že si myslíte, že máte lepší kombinaci než oni. Otevření sázek může odradit hráče s neúplnou postupkou či barvou (flešem). Na druhou stranu je třeba hru v pokeru neustále obměňovat a udržovat soupeře v nejistotě!

Jestliže budete hrát pořád stejným způsobem, ostatní hráči vás přečtou, jako byste jim karty přímo ukazoval. Občas se vyplatí i s dobrou kombinací pouze stát. Může se sice stát, že vyhrajete pouze ante sázky, ale povzbudíte tím ostatní hráče k odvážnějším sázkám v dalších kolech.

Kam dál?

EN Poker v angličtině.