Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKaretní hry › Volený mariáš

Volený mariáš – jak se hraje, podrobný průběh hry

Volený mariáš je nejoblíbenější formou mariáše. Mastí se v hospodách mezi přáteli o drobné a provází jej rivalita, kdy každý hráč hraje střídavě sám proti zbývajícím dvěma hráčům. Jak se hraje volený mariáš – podrobný průběh hry.

Pravidla

Volený mariáš hrají aktivně tři hráči. Hry se mohou účastnit i čtyři hráči, jeden z nich však vždy pauzíruje (ten, který byl v poslední hře volícím hráčem). Hráč, který zvolil hru, se nazývá aktér a hraje sám proti dvěma obráncům. Obránci hrají spolu a snaží se „hrát si do noty“ – mají totiž společný cíl porazit aktéra. Nesmí si ovšem nahlížet do karet či se jakkoliv ústně či jinak domlouvat. Jediným signálem jsou karty odhozené na stůl, které musí umět číst.

Aktér hraje sám, ale má výhodu v tom, že volí trumfy (volený mariáš). Vyhraje-li aktér, dostane zaplaceno od obou obránců (případně i od pauzírujícího hráče), prohraje-li, platí oběma obráncům (i pauzírujícímu hráči).

Jste-li nováčkem, projděte si podrobná pravidla mariáše, kde najdete informace o hodnotách karet v mariáši, bodovaných kartách, druzích běžných a vyšších her (hra, sedma, stovka, stosedm apod.), sazbách za jednotlivé hry, flekování (zvyšování) a přijímání sázek aj.

Rozdání karet

Po sejmutí balíčku karet se rozdává ve směru hodinových ručiček. Nejprve volícímu hráči 7 karet a zbývajícím dvěma hráčům po 5 kartách, v druhém kole dostanou všichni hráči dalších 5 karet.

Zvolení trumfu

Volící hráč vybírá z prvních sedmi karet trumfy, obvykle podle nejčetnější barvy, aby měl co nejvíce trumfů, nebo s ohledem na hodnoty karet (trumfová hláška, sedma). Přitom na zbylých 5 karet se hráč před zvolením trumfů nemůže podívat. Má-li ale „těžký výběr“, může si trumfy vybrat i náhodně, tzv. z lidu, a to tak, že si vytáhne jednu z 5 karet, na které se za „normálních“ okolností nemůže podívat.

Jakmile si hráč zvolí trumf – kartu umístí před sebe odděleně od ostatních karet, dobere zbytek svých karet a rozhoduje se, co dál – zdali bude hrát klasickou „hru“ s trumfy, případně může hrát betla nebo durcha. V každém případě musí odložit dvě karty, které se mu nejméně hodí, do talonu (opět odděleně od ostatních karet).

Odhození dvou karet do talonu

Každý hráč má tedy shodně 10 karet, s talonem se nehraje. Dle striktních pravidel se do talonu nesmí odkládat bodované karty (desítky a esa). Některá regionální pravidla připouští odložení desítky, kterou hráč (ne)musí ukázat. U betlu a durchu lze do talonu odložit jakoukoliv kartu (desítky a esa v těchto hrách nejsou bodované a nemají tudíž žádný speciální význam).

Barva? – volící hráč chce hrát běžnou hru s trumfy

Chce-li hrát volící hráč běžnou hru s trumfy, odloží dvě karty do talonu a ptá se spoluhráčů na barvu, například jednoduše slovem „Barva?“ či otázkou „Jaká je barva?“. Na to ostatní hráči odpovídají buď „Dobrá“ či „U mě dobrá“, to znamená, že chtějí také hrát hru s trumfy (které zatím neznají), nebo „Špatná“. Oznámí-li hráč „Špatná“, znamená to, že chce hrát betla nebo durcha – vezme si talon (dvě karty), odloží libovolné dvě karty, které se mu nejméně hodí do talonu a ohlásí „Betl!“ nebo „Durch!“. K těmto hrám více níže.

Předpokládejme, že na otázku volícího hráče (aktéra) „Barva?“ oba dva hráči (obránci) odpoví „Dobrá“. Volící hráč poté otočí trumfovou kartu, tj. ukáže ji soupeřům, a oznámí „Hra!“, případně některou z vyšších her, jako „Sedma!“, „Sto!“ nebo „Stosedm!“. Obránci – jeden po druhém, nesmějí se přeskakovat v pořadí – mají možnost odpovědět buď „Dobrá“, což v tomto případě znamená, že hru vzdávají a zaplatí ji aktérovi, nebo hru přijmout slovem Flek!“, což současně znamená, že se zdvojnásobuje sázka.

Stačí, když jeden z obránců oznámí „Flek!“ a hraje se. Dále, hraje-li se např. sedma, mohou obránci flekovat hru („Flek na hru!“), sedmu („Flek na sedmu!“) nebo obojí (jen „Flek!“). Aktér má možnost sázku ještě zvýšit zvoláním „Re!“ či „Reflek!“, nebo se spokojit s její současnou úrovní „Dobrý/á/é“. Možnost zvedat sázky se střídá mezi aktérem a obránci. Pokud si věří, mohou sázku vyšroubovat geometrickou řadou do značných výšin.

Jak se vyznat ve slově „dobrá“ v různých souvislostech

Pro začátečníky může být matoucí, že slovo „dobrá/é/ý“ se používá v různých souvislostech, dá se na to ale při troše praxe rychle zvyknout. Pokud se hraje „hra“, může vám pomoci tato krátká rekapitulace:

Jakmile je ustanovena hra a výše sázek, dojde k sehrávce a vyhrává strana, která získá více bodů (počítají se esa, desítky, hlášky), resp. splní-li oznámený závazek / vyšší hru (sedma, sto atd.).

Po výplatě sázek začíná nová hra. Karty se nemíchají, pouze skopnou (rozdávající nechá skopnout zadáka). Rozdávajícím je další hráč ve směru hodinových ručiček a celý cyklus se opakuje. Zamíchání karet, ale například i přeskakování pořadí ve hře, je považováno za prohřešek proti pravidlům, tzv. renonc, za který se platí pokuta.

Jak se hraje betl a durch

Kromě „Hry!“ má volící hráč ještě možnost hrát betla nebo durcha, a to tak, že si vezme zpět jednu kartu, kterou zvolil jako trumfovou (ještě než ji ukáže soupeřům a odhodí talon), odloží dvě karty do talonu a hlásí „Betl!“, nebo „Durch!“.

Na to mohou ostatní hráči (po řadě) reagovat: a) „Dobrá“ – hrajeme zvolenou hru, b) „Flek!“ – hrajeme zvolenou hru s flekem, c) jeden z hráčů sebere talon, odhodí do talonu dvě nejméně vhodné karty a ohlásí opačnou hru – napřílad byl-li ohlášen betl, musí hrát pouze durcha (byl-li ohlášen durch, může si karty sebrat pouze na betla). Ostatní hráči mohou zase reagovat „Dobrá“ (hrajeme durcha), či „Flek!“ (hrajeme durcha s flekem), dokud není docíleno shody na hře a sázkách.

Jak bylo zmíněno výše, betla nebo durcha mohou hrát kromě volícího hráče (a je to i typičtější případ) i zbylí dva hráči, a to pokud na otázku volícího hráče „Barva?“ odpoví „Špatná“ – seberou si talon, odloží dvě libovolné karty do talonu (mohou to být desítky i esa), ohlásí „Betl!“ nebo „Durch!“ atd.

Mohlo by vás také zajímat