Hazardní-Hry.eu

Srdce o peníze

Srdce je známá karetní hra pro čtyři hráče (třeba z prostředí Windows), kterou je možné hrát jen tak pro zábavu, ale i o peníze. Alespoň malé sázky dovedou okořenit skoro každou hru a dávají motivaci se snažit o co nejlepší výsledek. Uvedeme si pravidla hry Srdce, ale i způsob, jakým je hrát o peníze.

Pravidla

Srdce je karetní hra pro čtyři hráče, která se hraje s balíčkem 52 karet (dvojka až eso ve čtyřech barvách). Všechny karty se rozdají rovnoměrně mezi hráče, tj. každý hráč dostane celkem 13 karet. Podobnou hrou jako Srdce pro tři hráče je Černá Marie.

Všech 52 karet z balíčku

Obrázek 1: Balíček 52 karet

Po rozdání karet hráči vynášejí či odhazují karty, přitom platí dvě základní pravidla: (1) ctít barvu a (2) není nutné přebíjet. To znamená, vyjede-li někdo například desítkou pikovou, tak mám-li pikovou kartu, musím ji odhodit (ctít barvu). Mám-li dvě (nebo více) pikové karty, například osmičku pikovou a eso pikové, mohu si vybrat, kterou kartu odhodím (nemusím přebíjet) podle toho, co je pro mě výhodné. Nemám-li barvu, která byla poprvé vynesena, mohu odhodit jakoukoliv kartu (jak později uvidíme, jen s dvěma výjimkami). S tím je možné taktizovat a namazat soupeřům nevýhodné karty.

Srdce se hrají v kolech (jedno rozdání = jedno kolo), dokud jeden z hráčů nedosáhne předepsaný počet bodů – viz Bodování a cíl hry. Aby hra byla zajímavější, v prvním kole každý z hráčů odloží své tři (nejhorší) karty a předá je soupeři nalevo, v druhém kole napravo a v třetím kole soupeři naproti. Ve čtvrtém kole si každý hráč ponechá všechny vlastní karty a poté opět nalevo, napravo, naproti, ponechání karet atd. Každé kolo vždy začíná hráč s dvojkou křížovou – musí ji vynést jako první kartu.

Dvě výjimky z běžných pravidel

  1. V prvním „štychu“ nelze odhodit srdce ani pikovou dámu, tj. karty, které nesou trestné body (viz další kapitola).
  2. Hráč nemůže vynést srdce, dokud nebyla „prolomena“, tj. vynesena v předchozím průběhu hry – například některý hráč vynesl káry a pokud je nemám, mohu odhodit srdcovou kartu. Tím jsou srdce prolomena a dále je možné je vynášet kdykoliv jako jakoukoliv jinou barvu.

Pravděpodobnostní zajímavost

Říká se, že výjimka potvrzuje pravidlo. Každý hráč dostává 13 karet. Srdcových karet je 13 a piková dáma je 1. Co kdyby některý hráč dostal samé srdcové karty, nebo 12 srdcových karet a pikovou dámu? Pak by mohl prolomit pravidlo, že v prvním štychu nelze hrát bodovanou kartou. Ovšem víte, jaká je pravděpodobnost této události?

Existuje pouze 14 příznivých kombinací (matematicky „14 nad 13“) a celkový počet kombinací – tj. různých kombinací 13 karet z balíčku 52 karet –, které můžete na ruku dostat, je „52 nad 13“, tj. 635 013 559 600. Pravděpodobnost, že dostanete na ruku samé bodované karty, je potom 14 ku 635 013 559 600, tj. 1 ku 45 358 111 400, tzn. jedna ku asi 45 miliardám.

To je menší pravděpodobnost než u číselných loterií, jako jsou Sportka nebo Eurojackpot.

Srdce

Obrázek 2: Srdce (zdroj: Craiyon)

Bodování a cíl hry

Hráč s nejvyšší kartou v barvě, která byla vynesena, bere hromádku (štych). Samotná hromádka nemá žádný význam, přihlíží se až k jejímu obsahu. Srdcové kartypiková dáma slouží jako trestné body. Cílem hry Srdce je získat co nejméně bodů. Za každou srdcovou kartu, kterou hráč vezme (v hromádce) dostane 1 bod. Vzít všechny srdce by znamenalo 13 bodů. Piková dáma je nejhorší karta. Hráč, v jehož hromádce se objeví, dostane 13 bodů.

Sestřelení Měsíce

Je zde však jeden výjimečný případ, který by se dal označit jako královská hra – ve Windows je použit název sestřelení Měsíce. Podaří-li se jednomu hráči sestřelit Měsíc, tj. vzít všechna srdce i pikovou dámu, nedostane žádné trestné body, a naopak všichni ostatní hráči dostanou 26 bodů.

Po odehrání kola se body zapisují do tabulky. Hra končí, jakmile kterýkoliv z hráčů dosáhne nebo přesáhne 100 bodů (body se počítají až po dohrání celého kola) a vyhrává hráč, jenž má nejméně trestných bodů.

Sestřelení Měsícee

Obrázek 3: Sestřelení Měsíce (zdroj: Craiyon)

Taktizování

Taktizovat lze už po rozdání karet: „Které tři karty mám poslat soupeři?“ Je třeba myslet nejen na zbavení se svých tří nejhorších karet (obvykle vysokých), ale také na to, jestli by naopak nemohly pomoci soupeři, například k tomu, aby měl všechny vysoké karty, kdy by hrozilo riziko, že pobere všechna srdce i pikovou dámu (sestřelení Měsíce).

O sestřelení Měsíce se můžete pokusit tehdy, máte-li všechny nebo většinu karet vysokých (nikoho nepustíte na „štych“, tj. vzetí hromádky, resp. takové vzetí hromádky, kde by byly srdce nebo dáma piková) nebo, pokud máte tzv. dlouhou barvu, tj. hodně karet stejné barvy. I v tomto případě vám soupeři nebudou moci oponovat a velmi pravděpodobně posbíráte všechna srdce i pikovou dámu.

Obvykle je ale dobré zbavovat se vysokých karet (es a obrázků). Je vždy dobré zvážit, zdali nevzít hromádku vysokou kartou, což vám dá právo vynášet v příštím štychu. Zejména, jste-li na řadě, jinak by mohlo hrozit (nemáte-li přehled o kartách, které byly vyneseny, hlavně o pikové dámě), že vám někdo špatně namaže.

Je dobré si ponechat srdcové eso pro případ, že byste se na základě průběhu hry rozhodli sestřelit Měsíc, nebo naopak jako pojistka, kdyby se o to pokoušel někdo jiný. Ovšem je třeba dodat, že ani srdcové eso vám nemusí být nic platné, například v situaci, kdy by některý hráč měl poslední tři karty dámu, krále a eso pikové. Je-li na tahu tento hráč, pak vyjede-li jakoukoliv kartou, nikdo jej nebude moci přebít (nejsilnější karta se bere podle barvy, kterou bylo vyneseno, srdce nejsou žádný trumf, který by to přebil).

Jak hrát Srdce o peníze

Poměrně jednoduše. Před začátkem hry se hráči dohodnou na výši sázek. Například 1 bod = 1 Kč (korunová Srdce). Sázky lze ovšem zvýšit, třeba dvoukoruná Srdce, nebo snížit, desetníková, padesátníková Srdce apod.

Po odehrání každého kola se spočítají srdce a přítomnost pikové dámy v hromádkách každého hráče a podle toho hráči přispějí do banku, nebo je vše možné zúčtovat až po úplném ukončení hry, kdy jeden z hráčů dosáhne hranice 100 bodů (po dohodě hráčů je možné tento limit posunout). V každém případě je třeba body evidovat v tabulce.

Peníze nashromážděné v banku se na konci hry rozdělí mezi vítěze, a to například v poměru, v jakém je to běžné u pokeru 50:30:20 (i když tam obvykle hrává více hráčů):

  1. hráč bere 50 % banku,
  2. hráč bere 30 % banku,
  3. hráč bere 20 % banku,
  4. poslední hráč nebere nic a byl největším přispěvatelem do banku.

Kdyby se stalo, že po ukončení mají dva nebo více hráčů stejný počet bodů, o cenu se rozdělí rovným dílem. Například první dva hráči by měli shodný počet bodů, a tak každý dostane 40 % banku (50 % + 30 % na dva díly). Je možné hrát také způsobem „vítěz bere všechno“.

Úspěch každého hráče, podobně jako v karetní hře Formuška, závisí na tom, kolik do banku nasype a kolik si z něj odnese.

Varianty hry Srdce – modifikace pravidel

Kárový kluk

Pravidlo o károvém kluku (angl. jack of diamonds) může hru Srdce velmi oživit. Kluk kárový má hodnotu -10 bodů. Ano, hráč, který kluka kárového získá, si může odečíst 10 bodů. To velmi zvyšuje variabilitu hry a taktické možnosti. Je také zajímavé, že každá ze čtyř barev má nyní nyní svůj význam: srdce a piková dáma jsou trestné body, křížemi se hra začíná (dvojka křížová) a kluk kárový dokonce snižuje trestné body.

Předávání karet soupeřům

Kromě výše popsaného (asi nejběžnějšího) způsobu předávání karet, tj. nalevo, napravo, naproti, ponechání vlastních karet, je možné karty přesunovat pouze jedním směrem (doleva), nebo je nepřesunovat vůbec, tzn., že každý hráč si vždy ponechá své karty.

Body, do kterých se hraje

Nejčastěji se hraje do 100 bodů, ale hráči se mohou dohodnout i na kratší či delší hře, obvykle do 50 nebo 150 bodů.

Alternativní trestné body

Tradičně jsou srdce za 1 trestný bod, piková dáma za 13 bodů, kluk kárový (hraje-li se s tímto pravidlem) za -10 bodů. Hráči se mohou dohodnout na alternativních trestných bodech, například:

Mohlo by vás také zajímat

EN Hearts: Rules, Strategies, and How to Play for Money.