Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKaretní hry › Black Jack

Black Jack

Black Jack (nebo též Blackjack) je jednou z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších karetních her, s kterou se můžete v kasinu setkat. Black Jack je vyhledáván hráči, kteří se nespokojí pouze s tím, aby výsledek hry závisel čistě na náhodě. Naopak, mohou a chtějí svou šanci na výhru ovlivnit vhodně zvolenou strategií. Při nejlepším způsobu hry je dokonce možné nad krupiérem získat určitou výhodu, což je u jiných her jev prakticky nevídaný.

Black Jack se hraje s jedním nebo několika balíčky o 52 kartách (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A ve čtyřech barvách), podobně jako třeba Poker. Black Jack je hra, která rozhodně stojí za vyzkoušení, a to i přesto, že u nás je zřejmě ještě populárnější příbuzná hra Oko bere (21, Jednadvacet); ta se hraje pouze s balíčkem 32 karet.

Cíl a pravidla hry Black Jack

Cílem hráče (případně hráčů, protože jich může hrát několik současně) ve hře Black Jack je porazit krupiéra, a to tak, že bude mít vyšší součet karet než krupiér a současně nepřetáhne součet 21. Někteří začátečníci se totiž mylně domnívají, že cílem při Black Jacku je dosáhnout součtu 21. Nikoliv, je to jen nejvyšší (a tudíž velmi žádoucí) součet ve hře. Hráč zkrátka musí mít víc než krupiér a nesmí přetáhnout.

Pokud hráč součet 21 přetáhne – je tzv. „přes“ (anglicky busting or breaking) – a prohrává vždy, bez ohledu na karty krupiéra. Jestliže součet 21 přetáhne krupiér, prohrává proti všem hráčům, kteří nepřetáhli. Dosáhne-li hráč stejného součtu jako krupiér, jedná se o remízu a sázka se vrací.

Hraje-li více hráčů, může nastat situace, že krupiér s některými hráči prohraje, s jinými vyhraje nebo remizuje. Každý hráč vyhrává, nebo prohrává svou individuální sázku. Výše minimální sázky je obvykle uvedena u stolu.

Bodování karet v Black Jacku se oproti Oko bere mírně liší. Karty 2 až 10 mají právě tu bodovou hodnotu, která je na kartě uvedena, zatímco kluk (J – Jack), dáma (Q – Queen) a král (K – King), tj. „obrázky“, se počítají za 10 bodů. Eso (A – Ace) může být počítáno za 1 bod nebo 11 bodů dle vlastního uvážení. Oproti Oko bere se u hry Black Jack vyskytují také dva terminologické výrazy: měkkýtvrdý součet. Pokud hráč počítá eso za 11 bodů, nazývá součet jako měkký, protože s přibráním další karty hráč nemůže přetáhnout 21; v opačném případě je součet označován jako tvrdý.

Jako Black Jack je označována kombinace esa s desítkou nebo jakoukoliv obrázkovou kartu (J, Q, K), barva nehraje žádnou roli, například:

   

Rozdání karet a průběh hry

Poté, co hráči umístí sázky před sebe na vyznačená pole (box), krupiér rozdá každému hráči i sobě, z jeho pohledu ve směru hodinových ručiček, nejprve jednu kartu a hráčům následně ve stejném pořadí ještě druhou kartu. Všechny karty jsou rozdávány lícem nahoru, tj. viditelně pro všechny hráče, krupiéra i přihlížející.

Následně se krupiér, ve stejném pořadí, v jakém byly rozdány karty, hráčů ptá, jak mají v úmyslu se svými kartami a sázkami naložit a oznamuje rovněž výsledný součet karet. Na rozdíl od Oko bere není rozhodnutí hráčů zúženo pouze na to, zdali přibrat další kartu (karty), či stát, ale existují zde nové možnosti, a to hru rozdělit (split) nebo zdvojnásobit sázku (double). Krupiér provádí pokyny hráče, dokud se hráč nerozhodne stát nebo nepřetáhne. Přetáhne-li, jeho sázka je okamžitě sebrána.

Jakmile krupiér takto obslouží všechny hráče, rozdá si druhou, případně další karty. Poté sebere prohrávající sázky, vyplatí vyhrávající sázky a vrátí sázky remízové. Pro úplnost je třeba dodat, že v některých variantách Black Jacku (rozuměj po mírné úpravě pravidel kasinem), zejména pokud se hraje pouze s jedním balíčkem karet, krupiér hráčům rozdá karty lícem dolů (neviditelně), anebo sobě rozdá ihned dvě karty, z nichž jedna je lícem dolů.

Rozhodování krupiéra

Začněme jednodušším, tedy hrou krupiéra (dealera), který, na rozdíl od hráčů, má přesně daná pravidla, kdy musí táhnout, nebo stát:

Některá kasina mohou mít toto pravidlo upraveno tak, že krupiér musí táhnout i při součtu 17, pokud jej dosáhne měkkým způsobem. Samozřejmě, přetáhne-li 21, prohrává a musí vyplatit všechny hráče, kteří nepřesáhli, a to v poměru 1:1 (vsadíte-li 100 Kč, dostanete zpět svůj vklad + výhru 100 Kč). Krupiér nemá možnost ani double ani split – více viz hra hráče.

Rozhodování hráče

Hráči mají ve hře Black Jack daleko více možností než krupiér. Běžně se pro ně používají anglické výrazy, zjednodušená výslovnost je uvedena v hranatých závorkách.

Hit

[hit] Vzít další kartu/karty od krupiéra (z angličtiny doslova „trefit“).

Stand

[stend] Zůstat stát (ukončit hru, předat tah). Hráč je spokojen se svým součtem anebo již nechce další kartu.

Double

[dabl] Zdvojnásobit sázku, dostat ještě jednu kartu a ukončit hru. Hráč dostane jednu poslední kartu od krupiéra a na řadu přijde další hráč v pořadí, případně krupiér. Někdy pravidla kasina umožňují zdvojnásobit sázku, jen pokud má hráč pouze jednu kartu.

Split

[split] Rozdělit hru. Rozdělit hru lze pouze v případě, že má hráč dvě karty stejné hodnoty. S každou kartou se pak hraje samostatná hra (tzn., že ke každé z nich je přibrána další karta) o samostatnou sázku. Původní sázku je třeba navýšit čili zdvojnásobit. Split je proto specifickým způsobem zdvojnásobení sázky.

Surrender

[surendr] Vzdát se. Pokud hráč nevěří svým dvěma kartám po rozdání, může se vzdát (vzdát se později ve hře není možné), krupiér mu vrátí polovinu sázky, druhá propadá kasinu. Někdy není se vzdát, pokud je první karta krupiéra desítka nebo eso a dosáhl-li by Black Jack. Toto pravidlo se někdy označuje pozdní vzdání (late surrender). Je-li možné se vzdát předtím, než se ověří, zdali by krupiér dosáhl Black Jack, hovoří se o brzkém vzdání (early surrender).

Insurance

[inšurens] Pojistit se. Pokud je první karta krupiéra eso, hráči mají možnost se pojistit proti Black Jacku krupiéra (součtu 21), dřív než přibere další kartu. Pojištění se vyplácí v poměru 2:1 a na pojištění je možné vložit maximálně částku ve výši poloviny sázky. Při maximální částce by tak byla pokryta celá sázka.

Variace základních pravidel

Základní pravidla ve hře Black Jack mohou být v různých kasinech mírně upravena. Úpravy se týkají zejména možnosti zdvojnásobovat sázku a (znovu)rozdělovat hru.

Double pouze při 9/10/11 nebo 10/11. Zdvojnásobení sázky je dovoleno pouze při tvrdých součtech 9, 10, 11 nebo 10, 11.

Pouze jedna karta na split es. Dostane-li hráč dvě esa a rozhodne-li se rozdělit hru, dostane od krupiéra na každé eso pouze jednu kartu a končí. Eso se samozřejmě počítá za 11 bodů.

Re-split (znovurozdělení, vícenásobný split). Jestliže hráč rozdělí hru a dostane-li další kartu téže hodnoty, může hru dále rozdělit (re-split), teoreticky tedy na tři nebo dokonce čtyři samostatné hry. Re-split es často není povolen.

Omezení double po split. Zdvojnásobení sázek (double) může být zakázáno poté, co hra již byla rozdělena (split).

Výsledek hry

Dosáhne-li hráč vyššího konečného součtu než krupiér, vyhrává a je vyplacen v poměru 1:1.

Podaří-li se hráči získat Black Jack, tj. součet 21 ze dvou karet, a krupiérovi nikoliv, vyhrává a je vyplacen v poměru 3:2 (zkráceně 1,5:1), jinými slovy dostane vyplacen 1,5násobek své sázky. Je jasné, že Black Jack (21 ze dvou karet) může být dosažen pouze esem v kombinaci s kartou, která má hodnotu 10 bodů (tj. desítka, kluk, dáma, král). Pokud i krupiér dosáhne Black Jack, hra končí remízou. Pokud hráč dosáhne Black Jack a první kartou krupiéra je eso, nabídne krupiér hráči možnost okamžité výplaty rovné sázky, tj. v poměru 1:1 (even money).

Hra končí remízou (standoff nebo push) i v ostatních případech, kdy součet karet hráče a krupiéra je shodný. Při remíze se sázky vracejí.

Hráč prohrává vždy, pokud přetáhne 21, bez ohledu na součet karet krupiéra.

Pokud krupiér přesáhne 21, prohrává a vyplácí všechny hráče, kteří nepřetáhli.

Výhoda kasina v Black Jacku

Obecně je známo, že kasina mají nad hráči určitou výhodu a třeba vás napadá, jakou konkrétní výhodu má kasino nad hráčem v Black Jacku? Odkud tato výhoda plyne, když hráč má při svém rozhodování mnohem více svobody než krupiér? Výhoda kasina plyne z toho, že hráč se vyjadřuje jako první, proto jako první má možnost přetáhnout (bust). A jak víme, je-li hráč přes, prohrává bez ohledu na karty krupiéra.

Na otázku, kolik činí výhoda kasina z Black Jacku v procentech a jak může hráč dokonce bojovat o výhodu, odpovídají následují dvě kapitoly věnované základní a pokročilé strategii.

Základní strategie ve hře Black Jack

Zatímco hráč má možnost, jak postupovat ve hře, hra krupiéra je přesně dána. Toho může hráč využít k určité optimalizaci své hry a činit tak nejlepší rozhodnutí v závislosti na tom, jaké karty drží v ruce (resp. jejich součtu) a první kartě krupiéra. Tomuto strategickému způsobu hry se říká základní strategie v Black Jack. Pokud je aplikována, dlouhodobá výhoda kasina spadá pod 1 %, což je pro hráče velmi příznivé. Strategická doporučení jsou zpracována na základě matematických / pravděpodobnostních modelů.

Následující základní strategie (model) platí, když:

Základní strategie v Black Jack
Obrázek: Základní strategie v Black Jack

Jak tabulku používat? Dvě karty, které máte v ruce, a první karta krupiéra, kterou rovněž vidíte, určí souřadnice nejvhodnější strategie, resp. vaší reakce. Například: máte-li tvrdý součet 15 (např. karty 8 + 7) a první karta krupiéra je šestka, pak nejlepší, co můžete udělat je stát (S – Stand). Pokud by měl krupiér sedmičku pak je lépe vzít si další kartu (H – Hit). Strategie je matematicky podložena a vždy vám dává největší šanci na úspěch v dlouhodobém měřítku.

Další příklad: pokud máte na ruce eso a sedmičku (A-7) a první karta krupiéra je trojka, čtyřka, pětka nebo šestka, tak se vám vyplatí sázku zdvojnásobit, umožňují-li to pravidla, pokud ne, je nejlepší stát (Ds: D – Double, pokud to pravidla neumožňují, tak s – stand). Pokud bychom se v tabulce měkkých součtů posunuli o řádek níž, čili máme v ruce A-6 a první karta krupiéra je opět 3 až 6, tak je opět nejlépe sázku zdvojnásobit, jestliže to umožňují pravidla, pokud ne, tak si vzít další kartu (Dh: D – Double, pokud to nejde, tak h – hit).

A do třetice: máte-li na ruce dvě karty stejné hodnoty (pár), ve většině případů je nejlepší strategií hru rozdělit (SP – Split).

Hra na výhodu – pokročilá strategie

Základní strategie přináší v dlouhém období – tím můžeme rozumět velký počet odehraných her – velmi dobré vyhlídky pro většinu variací Black Jacku (pravidla se mohou mírně lišit kasino od kasina), kdy se výhoda kasina obvykle pohybuje v rozmezí 0,5 až 1 %. Přesto existují různé techniky, které hráčům umožní stlačit výhodu kasina až na nulu nebo dokonce výhodu zvrátit ve svůj prospěch.

Jednou z pokročilých technik je sledování již tažených karet či dokonce počítání karet. Jestliže hráč například vysleduje, že v balíčku zůstalo ještě velké množství desítek a es (hráč vidí a pamatuje si karty své, hráčů i krupiéra), může tomu přizpůsobit svou hru a začít sázet vyšší částky, protože se zvyšuje pravděpodobnost získání vysokého součtu nebo hrát častěji double v naději, že se mu podaří získat přímo Black Jack.

Počítání všech karet je poměrně náročnou technikou, která však, pokud ji hráč zvládne, slibuje nejlepší výsledky a hráč může dosáhnout výhody oproti kasinu až 2 %! Počítání karet je tím jednodušší a významnější, čím menší je počet balíčků karet, s kterými se hraje. Pokud se hraje pouze s jedním balíčkem, kasina často trvají na tom, aby si hráči karty neukazovali. Čím více balíčků karet, tím vyšší je výhoda kasina.

Počítání, pamatování si karet je naprosto legální technikou, kterou však kasina z pochopitelných důvodů nerady vidí. V roce 2014 kvůli počítání karet v lasvegaském kasinu Hard Rock objednali taxi do hotelu americkému herci Benu Affleckovi.

Naproti tomu různá paměťová a záznamová zařízení považována za podvod a vesměs zakazována. Přesto hráč si musí počínat velmi opatrně, aby se neprozradil. Jeho hru sleduje nejen krupiér, ale i kamera, za kterou sedí tým odborníků na hru. Je-li hráč, který počítá karty odhalen, je mu naznačeno, že není v kasinu vítán a hra je mu zakázána. Může se také ocitnout na černé listině, kterou kasina sdílí.

Turnajový Black Jack

Black Jack, podobně jako poker (viz pokerové turnaje), se dá hrát i turnajovým způsobem. Na počátku hry každý hráč obdrží stejné množství žetonů a cílem je získat co nejvíce žetonů. V závislosti na počtu hráčů se může hrát vícekolově a na vícero stolech. Principem turnajové hry je vyřadit nebo předčit protivníky v počtu žetonů. To lze učinit dvěma způsoby. Z každého stolu postupuje například pouze jeden nebo dva hráči s nejvíce žetony, nebo naopak jsou vyřazeni hráči, kteří mají žetonů nejméně, a to k předem stanovenému okamžiku, například po odehrání pěti kol.

Správná strategie v turnajovém Black Jacku se může odlišovat od klasické hry – velký význam má především vsazená částka – vyhrajete-li velkou sumu, utečete soupeřům, prohrajete-li velkou částku, hrozí vám vyřazení. Stejně jako při pokerových turnajích, hráči platí kasinu určitou provizi za účast v turnaji.

Mohlo by vás také zajímat

EN Black Jack v angličtině.