Hazardní-Hry.eu

Craps – nejslavnější kostková hazardní hra

Craps je neslavnější hazardní hrou v kostky. Zcela jistě stojí za vyzkoušení. Má bouřlivou atmosféru, širokou paletu sázek a při nejlepším způsobu hry nabízí lepší sázkové poměry (vyšší šanci na výhru), nežli například královna hazardních her ruleta.

Craps se hraje s oblibou především v Severní Americe. Hru může hrát jeden, nebo více hráčů. Hráč-vrhač, anglický zvaný Shooter, vrhá dvě kostky oproti mantinelu hracího stolu. Toto opatření slouží k tomu, aby se zabránilo podvodným či „řízeným“ hodům kostkami.

Hra vzbuzuje velké emoce a vysoké popularitě vděčí také za to, že hráč (vrhač) je svého štěstí strůjcem. Princip hry, základní a pokročilé sázky jsou popsány níže.

Hra je obvyklá ve dvou verzích – americké a britské. Až na menší terminologické rozdíly je zásadní rozdíl v tom, že britská verze nabízí lepší sázkové poměry a některé nevýhodné sázky jsou zakázány zcela.

Hrací stůl s Craps v kasinu obsluhují čtyři lidé. Bankéř (boxman) dozoruje hru a krupiéry, provádí pokladní operace, rozděluje barevné žetony. Dva krupiéři (dealers), stojící z každé strany po boku bankéře, umísťují a vyplácejí sázky hráčům. Provozní (stickman) stojí naproti bankéře, udává tempo hry, oznamuje výsledek každého vrhu, vybízí hráče k sázkám a pomocí prodloužené dřevěné hůlky sbírá hozené kostky. Provozní rovněž obsluhuje sázky uprostřed hracího stolu (propoziční a tvrdé sázky).

Hrací stůl v craps

Obrázek: Polovina hracího stolu v americké verzi Craps

Jak hrát Craps?

Pravidla Craps jsou jen zdánlivě složitá. Ve skutečnosti existují čtyři základní druhy sázek, které tvoří podstatu hry. Paleta možných sázek je však daleko bohatší.

Craps se hraje v kolech (rundách), přičemž první vrh nového kola se nazývá come-out roll. Pokud padne v prvním kole (come-out roll) součet 7 nebo 11, označovaný jako win či natural, anebo 2, 3 nebo 12, označovaný jako Craps, kolo okamžitě končí.

Pokud byl vržen jakýkoliv jiný součet (4, 5, 6, 8, 9, 10), stává se tento tzv. cílem (point). Jakmile je cílový součet (point) stanoven, vrhač hází do té doby, dokud nepadne sedm, nebo point. Pokud nyní vrhne svůj point, začíná opět házet v novém kole (come-out roll).

Pokud však hodí sedm dříve než point, vypadává na sedm (seven-out), kolo končí a vrhač předává kostky hráči nalevo, který se stává novým vrhačem. Hráč může ovšem odmítnout a přenechat házení dalšímu hráči nalevo.

Jak je vidět, hra se svým způsobem točí okolo součtu sedm. Sedmička totiž může padnout nejvíce způsoby, celkem šesti. Počet možností a pravděpodobnost vrhnutí jednotlivých součtů dvěma kostkami uvádí tabulka níže. Význam součtu sedm bude dále ozřejměn u sázek na linii.

Počet možností a pravděpodobnost vrhu jednotlivých součtů v Craps
SoučetPočet možnostíPravděpodobnost
2     1/36 (2,78 %)
3    2/36 (5,56 %)
4   3/36 (8,33 %)
5  4/36 (11,11 %)
6 5/36 (13,89 %)
76/36 (16,67 %)
8 5/36 (13,89 %)
9  4/36 (11,11 %)
10   3/36 (8,33 %)
11    2/36 (5,56 %)
12     1/36 (2,78 %)

Základní sázky v Craps – sázky na linii

Základní sázky v Craps – Pass Line, Don't Pass Line, Come, Don't Come – jsou označovány jako sázky na linii. V některých kasinech, především v Británii, jsou tyto sázky označovány jako Win LineDon't Win Line, jejich podstata je však stejná. Pokud se hráč rozhodne házet, tedy být vrhačem, musí vsadit buďto na Pass Line nebo Don't Pass Line.

Pass Line

Sázka na Pass Line je nejvýznamnější sázkou v Craps. Provádí se umístěním žetonů na místo označené Pass Line na hrací tabuli. Sázka na Pass Line vyhrává okamžitě, pokud vrhač hodí v prvním hodu (come-out roll) součet 7 nebo 11 (win, natural), prohrává při 2, 3, 12 (craps).

Pokud vrhač hodí jakýkoliv jiný součet (než 7, 11 či 2, 3, 12), stává se tento cílem (point). Sázky se z Pass Line přesunou na příslušné číslo na hrací tabuli. Podstatou sázky je nyní hodit tento součet (point) dříve, než padne sedm, a to v kterémkoliv z následujících hodů – sázka tedy nemusí být rozhodnuta bezprostředně po hodu. V prvním případě sázka vyhrává a je vyplácena jako rovná, tj. výplatním poměrem 1:1. Pokud padne sedm před point, sázky prohrávají.

Může tedy nastat situace, že pokud má vrhač „dlouhou ruku“ (dlouho nepadá 7), může svými sázkami obsadit všechna čísla 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vrhne-li v příštím hodu opět některé z těchto čísel, pokaždé vyhrává. Sází-li současně na Pass Line nebo Come, je vyhrávající sázka z čísla odstraněna a na její místo přesunuta z Pass Line (či Come) sázka nová. Samozřejmě je zle, pokud padne 7 – všechny sázky prohrávají.

Don't Pass Line

Sázka na Don't Pass Line je inverzní k sázce na Pass Line. Sázky prohrávají, pokud padne v prvním hodu 7 nebo 11, vyhrávají při 2 nebo 3 a nastane remíza, pokud padne 12. V posledním případě sázky stojí a o jejich osudu rozhodne další vrh.

Pokud padne v prvním hodu jiný součet než 7, 11 nebo 2, 3, 12, stává se tento opět cílem (point). Sázky jsou z Don't Pass Line přesunuty do prostoru nad číslo představující vrhnutý součet. Sázky nyní vyhrávají a jsou vypláceny jako rovné, pokud padne sedmička dříve, než point. Pokud padne point dříve než sedm, sázky prohrávají.

Oproti sázce na Pass Line zde mají sázející navíc možnost své sázky kdykoliv před hodem stáhnout z hrací tabule.

Come

Sázka na Come má téměř stejné atributy jako sázka na Pass Line. Jediný rozdíl je v tom, že sázka na Come se umísťuje až po prvním hodu (come-out roll), kdy má vrhač hodit svoje číslo (point).

Sázky opět vyhrávají při 7 nebo 11, prohrávají při 2, 3, 12 (craps). Pokud padne jiný součet, je sázka přesunuto na příslušné číslo a sázející vyhrávají, pokud v dalších hodech padne toto číslo dříve než sedm.

Sázka na Come je jakousi sázkou uvnitř hry. Jejím cílem je zvýšit paletu činností u stolu.

Don't Come

Sázka na Don't Come má se sázkou na Come společné to, že se sází až po prvním hodu, kdy vrhač stanovil své číslo (point) a princip výhry a prohry je stejný jako u sázky na Don't Pass Line.

Sázka na Don't Come tedy okamžitě vyhrává, pokud padne 2, 3 nebo 12, prohrává při 7 nebo 11. V dalších hodech musí padnout sedmička dříve, než point.

Podobně jako u sázky na Don't Pass Line zde mají sázející možnost své sázky kdykoliv stáhnout.

Poměrové sázky

Kromě čtyř výše uvedených sázek, existují ještě tzv. poměrové sázky či volné sázky (Behind the Line, Odds, Free). Některá kasina je umožňují v omezené míře.

Princip poměrových sázek spočívá v tom, že hráč může ke své původní sázce (např. na Pass Line), přidat ještě další sázku ve stejné výši, které je ale vyplácena skutečným matematickým poměrem – určeným na základě teorie pravděpodobnosti (pokud vás to zajímá, zde najdete, jak ji definujeme). Jedná se tedy o určité posílení původní sázky, které stojí za to využít. Tím se snižuje zisk kasina. Skutečné matematické poměry proti vrhnutí čísla před sedmičkou jsou u čísel 4 nebo 10 2:1, při 5 nebo 9 3:2 a při 6 nebo 8 6:5.

Samozřejmě je možné sázet také opačným způsobem na to, že sedmička padne dříve, než určitý součet – poměrová sázka na Don't Pass Line. Skutečné matematické poměry jsou potom pro 4 nebo 10 1:2, pro 5 nebo 9 2:3 a konečně pro 6 nebo 8 5:6.

Pokud tedy vyhrajete, budete vám vyplacena rovná sázka za původní sázkuskutečný matematický poměr za poměrovou sázku. Poměrové sázky jsou tím, co označujeme jako férové sázky (kasino nemá nad hráčem žádnou matematicky danou výhodu).

Poměrové sázky se na stůl umísťují tak, aby překrývaly původní sázky. Stejným způsobem lze uskutečnit poměrové sázky u ComeDon't Come. V některých kasinech jsou sázky na ComeDon't Come vráceny, pokud padne při novém vrhu 7 nebo 11 (natural) nebo 2, 3, 12 (craps).

Další sázky v Craps

V Craps existuje široká paleta dalších sázek. Zásadně by se daly rozdělit do dvou skupin, a to na sázky na jeden vrh, kdy výsledek (výhra-prohra) je znám hned po následném vrhu, a na sázky, které jsou rozhodnuty, až nastane určitá událost zakládající výhru, nebo prohru.

Sázky na jeden vrh

Sázky na jeden vrh zahrnují propoziční sázky (Prop-bets), pole (Field), rohovou sázku (Horn) a vířivou sázku (Whirl, World).

Propoziční sázky (Proposition bets)

Jednorázové sázky, které vyhrávají (prohrávají), pokud v následujícím hodu padne (nepadne) požadovaný součet: 2 (označovaný jako Hadí oči, angl. Snake Eyes nebo Craps Aces), 12 (Craps), 2 nebo 12 (Hi-Lo), 3 (Ace Deuce), 11 (Yo), Craps – 2, 3 nebo 12, C & E – kombinovaná sázka, kdy polovina je vsazena na Craps a druhá polovina na Yo, Any seven – jakýkoliv součet dávající sedm, sázka je také označována jako Velká sedma (Big Red). Zde je vhodné upozornit na výplatní poměry. Háček je v předložce: např. pokud vsadíte na jakýkoliv Craps (2, 3, 12), uváděný sázkový poměr je 5 for 1, tedy pět za jeden, a znamená to, že v případě výhry dostanete pět žetonů včetně vaší sázky. Skutečný výplatní poměr je tedy 4:1.

Pole (Field)

Sázka na pole znamená, že v příštím hodu padne součet 2, 3, 4, 9, 10, 11 nebo 12. Sázka je vyplácena jako rovná 1:1 pro čísla 3, 4, 9, 10, 11 a poměrem 2:1, v některých kasinech (Británie) dokonce 3:1, pokud padne 2 nebo 12. Sázky na pole mohou pokládat sami hráči.

Rohová sázky (Horn)

Rohová sázka představuje de facto samostatné sázky na čtyři čísla 2, 3, 11 a 12. Vyhrávající číslo se vyplatí jeho výplatním poměrem ze čtvrtiny sázky, zbylé tři čtvrtiny propadají. Lze vsadit také tzv. zvýšenou rohovou sázku (Horn High), která spočívá v tom, že se vsází 5 jednotek, z čehož 2 jednotky jsou vsazeny na jedno z čísel 2, 3, 11 nebo 12. V praxi je pravděpodobně nejoblíbenější sázka Horn High Yo, kde se 2 jednotky vsází na číslo 11.

Vířivá sázka (whirl, world)

Vířivá sázka se vsází pěti jednotkami. Jejím smyslem je pokrýt rohovou sázku (Horn) a sázku na jakýchkoliv sedm (Any Seven). Jestliže padne některé z čísel 2, 3, 7, 11 nebo 12, tak se jedna pětina sázky vyplácí výplatním poměrem jako u propozičních sázek.

Sázky na více vrhů

Sázky jsou aktivní tak dlouho, dokud nenastane událost zakládající výhru či prohru sázky.

Tvrdé sázky (hard way)

Hodit čísla 4, 6, 8 či 10 tvrdým způsobem znamená, že se na obou kostkách objeví stejné číslo, tj. 2+2, 3+3, 4+4 či 5+5. Sázka vyhrává, pokud padne součet tvrdým způsobem dříve než snadným způsobem (např. u čísla 6 to může být 1+5, 2+4, 5+1 nebo 4+2) nebo než padne sedm. Čísla 4 a 10 jsou vypláceny výplatním poměrem 7:1 (8 for 1), 6 a 8 9:1 (10 for 1).

Snadné sázky (easy way)

Snadná sázka je opačná sázka k sázce tvrdé. Vyhrává v případě, že součet 4, 6, 8, 10 padne snadným způsobem dříve než sedm.

Big 6 a Big 8

Sázky na Big 6 (velká 6) a Big 8 (velká 8) se pokládají na vyhrazené místo na hracím stole. Hráči, kteří sází na Big 6Big 8 jsou považováni za zelenáče. Zkušení hráči se těmto sázkám vyhýbají, v některých kasinech se nepoužívají vůbec a v některých zemích jsou dokonce zakázány (Británie). Podstatou sázky je padnutí součtu 6 nebo 8 dříve, než padne sedm. Sázka se vyplácí jako rovná, tedy 1:1, přičemž na čísla 6 nebo 8 lze vsadit přímo, a to s vyšším výplatním poměrem 7:6!

Sázka na čísla

Sázky přímo na čísla je možné uskutečnit kdykoliv. Není tedy nutné čekat, až vrhač udělá svůj point. Sázky na čísla se umísťují na dvojitou čáru nad jednotlivými čísly představující jejich součet. Sázka vyhrává, pokud padne požadované číslo dříve než sedm. Výplatní poměry jsou nižší než skutečné matematické poměry, přesto jsou poměrně výhodné u čísel 6 a 8, kde je výplatní poměr 7:6 (skutečný matematický poměr je 6:5). Zisk kasina v tomto případě činí pouze 1,52 %. Proto je nesmysl sázet na Big 6Big 8, kde je sázka vyplácena jako rovná a zisk kasina tak dosahuje 9,09 %. U čísel 5 a 9 je skutečný matematický poměr 3:2, výplatní 7:5 (zisk 4 %), u 4 a 10 skutečný 2:1, výplatní 9:5 (zisk 6,67 %).

Kupované a pokládané sázky

Kupované sázky jsou podobné sázkám na čísla. Hráči si mohou koupit sázku na jednotlivá čísla (4, 5, 6, 8, 9, 10), a to tak, že umístí svou sázku do pole Come a oznámí ji krupiérovi, např. kupovaná 8 (Buy the 8). Sázka vyhrává, pokud daný součet (např. 8) padne dříve než sedm. Kupované sázky se vyplácí skutečným výplatním poměrem, kasino si ale účtuje poplatek 5 % ze sázky, které někdy požaduje pouze v případě výhry. Sázky se pokládají na příslušné číslo na hrací tabuli a odlišují se od sázek Come pomocí malých knoflíčků na žetonech. Pokládaná sázka je sázkou opačnou. Sází se na to, že sedm padne dříve, než jiný konkrétní součet (4, 5, 6, 8, 9, 10). Výhra se opět vyplácí ve skutečném matematickém poměru. Kasino si účtuje poplatek 5 %, který se vypočítává z výhry, nikoliv ze sázky. Při prohře na 4 nebo 10 sázky poskytují kasinu zisk 2,44 %, při 5 nebo 9 3,23 % a při 6 nebo 8 4 %.

Nejvýhodnější sázky v Craps

Kasinu zajišťuje zisk rozdíl mezi skutečným matematickým a výplatním poměrem jednotlivých sázek. Přehled těchto sázkových poměrů a zisk kasina (casino edge) – vypočtený na základě očekávané hodnoty – je uveden v tabulce. Nejvýhodnější sázky pro hráče jsou ty, které přináší kasinu nejnižší míru zisku.

Přehled sázkových poměrů a zisk kasina v Craps
SÁZKY NA LINII
SázkaSkutečný matematický poměrVýplatní poměrZisk (výhoda) kasina
Pass Line251:2441:11,41 %
Don't Pass Line244:2511:11,36 %
Come251:2441:11,41 %
Don't Come244:2511:11,36 %
Poměrové sázky2:1 pro 4 nebo 10
3:2 pro 5 nebo 9
6:5 pro 6 nebo 8
2:1 pro 4 nebo 10
3:2 pro 5 nebo 9
6:5 pro 6 nebo 8
0 %
SÁZKY NA JEDEN HOD
Propoziční sázky
SázkaSkutečný matematický poměrVýplatní poměrZisk (výhoda) kasina
235:130:113,89 %
1235:130:113,89 %
2 a 1217:115:111,11 %
317:115:111,11 %
1117:115:111,11 %
Craps8:17:111,11 %
C & E5:13:1 pro Craps
7:1 pro 11
11,11 %
Jakákoliv 7 (Any seven)5:14:116,67 %
Pole (Field)5:41:1 pro 3, 4, 9, 10, 11
2:1 pro 2 a 12
2:1 pro 2, 3:1 pro 12
5,56 %

2,78 %
Rohová sázka (Horn)5:127:4 pro 2 nebo 12
3:1 pro 3 nebo 11
12,5 %
Vířivá sázka (Whirl, World)2:126:5 pro 2 nebo 12
11:5 pro 3 nebo 11
0:1 pro 7 (Push)
13,33 %
SÁZKY NA VÍCE HODŮ
Tvrdé sázky (Hard way)
SázkaSkutečný matematický poměrVýplatní poměrZisk (výhoda) kasina
4 (2+2) a 10 (5+5)8:17:111,11 %
6 (3+3) a 8 (4+4)10:19:19,09 %
Big 6 a Big 86:51:19,09 %
Sázky na čísla
SázkaSkutečný matematický poměrVýplatní poměrZisk (výhoda) kasina
4 a 102:19:56,67 %
5 a 93:27:54,00 %
6 a 86:57:61,52 %
Kupované sázky
SázkaSkutečný matematický poměrVýplatní poměrZisk (výhoda) kasina
4 a 102:12:1 + 5 % poplatek5,00 %
5 a 93:23:2 + 5 % poplatek5,00 %
6 a 86:56:5 + 5 % poplatek5,00 %
Pokládané sázky
SázkaSkutečný matematický poměrVýplatní poměrZisk (výhoda) kasina
4 a 101:21:2 + 5 % poplatek5,00 %
5 a 92:32:3 + 5 % poplatek5,00 %
6 a 85:65:6 + 5 % poplatek5,00 %

Mohlo by vás také zajímat

EN Craps v angličtině.