Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKostkové hryVrhcáby › Základní strategie

Vrhcáby (Backgammon) – základní strategie

Ve hře Vrhcáby existuje asi 5 základních strategií. Avšak cíl hry zůstává vždy stejný – naplánovat trasu svých kamenů tak, abyste je dostali do vlastní vnitřní ohrádky a následně je vyvedli z hrací plochy dříve než soupeř. Zvolená strategie závisí na tom, jaké hodnoty hodíte na kostkách v počáteční fázi hry a na strategii (či způsobu hry) vašeho soupeře.

Například, jsou-li vaše první dva hody 6-5 a 6-5, zřejmě přesunete nejzadnější dva kameny a začne závod, kdo s koho. Zatímco pokud vám soupeř vyhodí některé kameny (pošle je na začátek, na přepážku), zvolíte si zadržovací nebo zpětnou strategii.

Pět základních strategií

Ve hře Vrhcáby (Backgammon) existuje pět základních strategií či způsobů hry. Některé lze kombinovat, případně dochází k přechodu od jedné strategie ke druhé podle vývoje hry. Mezi 5 základních backgammonových strategií patří:

Závod – rychlý postup do vlastní ohrádky

Cíl „závodní“ strategie (anglicky running game) je velmi prostý – co nejrychlejší přesun všech kamenů do vlastní vnitřní ohrádky a jejich následné vyvedení z hrací desky.

Do závodu byste se měli pustit pouze tehdy, máte-li náskok ve hře (tj. zbývá-li vašim kamenům méně políček do jejich vyvedení z hrací plochy; to lze odhadnout nebo přesně spočítat) a dále, pokud se vám podařilo dostat všechny vlastní kameny za soupeřovy nebo je pravděpodobné, že se vám to snadno podaří.

Je důležité dobře vyhodnotit pozice vlastních kamenů a usoudit, zda je pro vás závod výhodný. Má-li váš soupeř náskok, tj. zbývá-li jeho kamenům méně políček do vnitřní ohrádky a jsou-li blíže vyvedení z hrací plochy, pak pouštět se do závodu je špatná strategie s malou šancí na úspěch.

Zadržovací strategie

Hlavní myšlenkou zadržovací strategie (anglicky holding game) je vytvořit si opěrný bod („kotvu“) hluboko v soupeřově táboře, tj. buď v jeho vnitřní ohrádce nebo vedle přepážky.

Zadržovací strategie je zpravidla nejlepší, pokud má soupeř náskok (jeho kameny jsou blíže vyvedení z hrací plochy). Cílem zadržovací strategie je napadat rychleji postupující soupeřovy kameny, tj. posílat je zpět na začátek přes přepážku. Zadržovací strategie je rovněž mnohem stylovější a více v duchu hry, než jen prostý závod o to, kdo bude dřív v ohrádce a vyvede kameny.

Nejlepšími strategickými body pro aplikaci zadržovací strategie jsou bod č. 20 nebo bod na přepážce (označovaný jako bar point; bod č. 18). Tyto body nabízejí největší šanci k napadení blížících se soupeřových kamenů. Zadržovací síla zadnějších polí (č. 21-24) slábne s jejich vzdáleností.

Dalším klíčovým strategickým prvkem je rozmístění soupeřových kamenů. Pokud má naskládanou většinu kamenů na polích č. 8 a 13 (tj. jako v základní pozici), dříve, nebo později budou nuceny některé kameny se osamostatnit, což bude příležitost pro jejich napadení. Naopak, čím více záchytných bodů má soupeř ve své vnější ohrádce, tím více klesá šance na napadení jeho kamenů a úspěch zadržovací strategie.

V neposlední řadě má zásadní význam načasování a posouzení hry dablovací kostkou. Hráč musí nejen správně vyhodnotit, zda je vhodný čas na nabídku zdvojení sázek, anebo, pokud sám čelí zdvojení, zda přijmout, nebo odmítnout.

Strategie Prima

Prima je určitý druh zadržovací strategie či blokády. Strategie Prima (anglicky prime nebo priming game) spočívá ve vytvoření souvislého valu z vlastních kamenů – samozřejmě políčka musí být obsazena minimálně po dvou kamenech, aby nemohly být vyhozeny – s cílem blokovat soupeřovy kameny, které uvízly, či potenciálně po vyhození uvíznou, za valem (barikádou, blokádou).

V ideálním případě hráč obsadí šest polí po sobě, což pro soupeře znamená (dočasně) nepřekonatelnou překážku, neboť, jak víme, hráč musí hod kostkami rozložit. Soupeřovy kameny za primou zůstanou blokovány tak dlouho, dokud prima nebude rozpuštěna. To může vyústit v zajímavý boj. Soupeř bude muset postupovat ostatními kameny velmi obezřetně, neboť po jejich napadení by skončily za blokádou, což je cílem strategie Prima.

Blokádu (primu) lze vytvořit kdekoliv mezi vlastními body 2 až 11. Pak můžete, resp. budete nuceni, přesunout své kameny do vnitřní ohrádky k jejich vyvedení. Se zmenšující se blokádou se soupeři uvolní pole pro osvobození „vězněných“ kamenů. Soupeř však bude dostatečně zdržen, což může vyústit ve vyšší bodovou výhru (gammon nebo backgammon).

Prima vs. Prima

Jak bojovat proti soupeřově primě? Zásadní je včas uniknout. Například, blokuje-li soupeř 5 polí po sobě, je důležité přiblížit se těsně před blokádu, abyste mohli následně uniknout pomocí šestky. Blokádě na 6 polích již nelze uniknout (alespoň dočasně tedy ne).

Zajímavý strategický boj nastává, pokud oba soupeři používají strategii Prima. Klíčová je délka blokády (primy), počet kamenů za ní a samozřejmě, zda jsou některé kameny uvězněny za blokádou.

Při boji prima vs. prima je paradoxní jedna věc. Za jinak stejných okolností (např. stejná délka blokády-primy, stejný počet uvězněných kamenů za blokádou) je hráč, který je pozadu v počtu políček nutných pro vyvedení kamenů, favoritem k vítězství. Proč? Důvod je takový, že nemohou-li kameny ani jednoho z hráčů uniknout, tak hráč, který má náskok, se bude muset jako první vzdát primy (blokády)…

Strategie Blitz – bleskový útok

Na úvod: slovo Blitz pochází z němčiny, například nechvalná Blitzkrieg – blesková válka, ale uchytilo se dobře v angličtině i v češtině a i v jiných hrách. Například v šachu se blitz (česky „bleskovka“ nebo „blicka“) používá pro partie hrané rychlým tempem.

Strategie Blitz ve Vrhcábách spočívá v bleskovém napadání soupeřových kamenů s cílem udržovat je na přepážce, zatímco vlastní kameny vesele pochodují do vnitřní ohrádky. Vrcholem strategie Blitz je vyhodit jeden nebo více soupeřových kamenů na přepážku a obsadit všech šest polí ve vlastní vnitřní ohrádce s cílem zabránit jim v návratu do hry. To bude možné až poté, co do ohrádky přivedete všechny své kameny a uvolníte ji až vyváděním kamenů z hrací plochy.

Strategie Blitz je velmi závazná (a tím i riskantní). Jakmile se do ní jednou pustíte, je třeba pokračovat v útoku a snažit se napadat (vyhazovat) soupeřovy kameny a obsazovat další políčka. Pokud útok selže, například proto, že si soupeř ve vaší vnitřní ohrádce vytvoří opěrný bod nebo se mu podaří naopak napadat a posílat zpět vaše osamocené kameny (které jste chtěli v dalším tahu zajistit), snadno se dostanete na okraj prohry.

Pro strategii Blitz jsou klíčové hody v počáteční fázi hry, kdy napadnete jeden, nebo dokonce dva soupeřovy kameny a nepodaří se mu je rychle vrátit do hry (především u dvou vyhozených kamenů je třeba myslet na to, že soupeř musí prvně oba dostat do hry, aby mohl pohybovat dalšími kameny).

Pouštět se do „blicky“ je naopak nerozumné, pokud má soupeř obsazen stejný, nebo přibližně stejný počet bodů ve vlastní ohrádce. Jelikož podstupuje riziko, abyste obsadili další body, nemůžete si dovolit, aby vaše kameny byly napadány a visely na přepážce.

Úspěšně aplikovaná Blitz strategie často vede k vyšším bodovým ziskům (gammon, backgammon), proto je dalším klíčovým faktorem načasování dablu. Zejména pokud platí tzv. Jacobyho pravidlo, které hráči nepřiznává gammony, pokud nebylo zahráno dablovací kostkou. Načasování dablu je důležité proto, že při „bleskové“ strategii se brzy můžete dostat do tak výhodné situace, při které soupeř dabl odmítne a zaplatí vám pouze jednoduchou sázku.

Kombinovaná útočná strategie Blitz-Prima

Další útočná strategie ve hře Backgammon, jak název napovídá, je kombinace strategií Blitz a Prima (anglicky two-way forward game). Při ní si obvykle nejprve vytvoříte „mini-primu“ na 3 nebo 4 polích a pak se soustředíte na napadání soupeřových kamenů. Pokud se soupeři podaří vytvořit si opěrný bod, můžete doufat v rozšíření primy a vítězství pomocí této strategie.

Kombinace strategií Blitz a Prima může být velmi účinná, neboť nepřejí-li kostky jedné strategii, dopřejí často strategii druhé.

Zpětná hra

Zpětná hra (anglicky back game) je backgammonová strategie, která spočívá ve vytvoření dvou nebo více bodů v soupeřově vnitřní ohrádce (tj. místa, odkud vyvádí kameny z hrací plochy). Cílem je vyhazovat soupeřovy nechráněné kameny v pozdější fázi hry. Zpětná strategie je náročná, neboť její úspěch závisí na štěstí při hodech kostkami.

Úspěšná zpětná strategie v Backgammonu vyžaduje (1) vytvoření alespoň dvou opěrných bodů ve vnitřní ohrádce soupeře, (2) alespoň 10 postouplých vlastních kamenů, které by bránily postupu vyhozených kamenů soupeře a (3) být dostatečně pozadu v závodu, abyste si mohli počkat na nepřesné tahy soupeře a vyhození jednoho nebo dvou kamenů současně.

Neúspěšná zpětná strategie často vyústí ve vícebodové ztráty (gammon, backgammon). Nejste-li příliš pozadu (tj. pouze 50 až 70 teček (ok) na kostce), je lepší obsadit body 2-3 nebo 2-4), naproti tomu jsou slabší body 1-2. Obecně jsou za nejlepší „kotvy“ považovány body 1-3, 2-3 a 2-4.

Ačkoliv zpětná strategie může být účinná proti slabším soupeřům, kteří přecení své síly, svou pozici, a naopak podcení vaši zpětnou strategii, je zřídka vhodné ji používat od samého počátku hry. Zpětná strategie, resp. přechod na ni, vyvstane obvykle až v průběhu hry, například při nepodařené strategii Blitz, kdy vám soupeř vyhodí (pošle zpět) spoustu kamenů. Ve většině případů hráč upřednostní rychlé napadání soupeře s cílem polapit jeho kameny do pasti (prima).

Čistě zpětnou hru ve Vrhcábách je vhodné aplikovat pouze tehdy, jste-li velmi pozadu (o 70 ok na kostce nebo více). Nasadit ji od začátku hry je cesta k prohře. Zpětná strategie má spíše mírnit nepříznivý průběh hry, bránit soupeři ve hře (brzdit jej vyhazováním postouplých kamenů) s vylepšováním vlastní šance na výhru. Výhra často závisí na štěstí, soupeřovy kameny mohou vaše „brzdící“ kameny snadno přeskákat.

Mohlo by vás také zajímat