Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKaretní hryBaccarat › Baccarat Banque

Baccarat Banque – Baccarat na dvou stolech

Hra Baccarat Banque je známá také pod názvem „Baccarat à Deux Tableaux“ – Baccarat na dvou stolech. V případě hráčů jsou pravidla a počítání karet stejná jako u Chemin de Fer, liší se však u bankéře. Kasino drží bank. Bankéř sedí uprostřed oválného stolu, který pomyslně rozděluje na pravou a levou stranu, resp. na pravý a levý stůl. Bankéř pokrývá všechny sázky a hraje jednu karetní kombinaci proti oběma stolům.

Tip: pokud je pro vás hra nová, seznamte se nejprve s obecnými pravidly Baccarat, která jsou společná všem verzím této hry.

Hrací stůl a zahájení hry

Krupiér sedí naproti bankéře. Hráči jsou rozděleni na pravou a levou polovinu stolu. Plně obsazený stůl čítá deset hráčů. Diváci se do hry mohou zapojit pouze tehdy, když sázky sedících hráčů zcela nepokryjí sázku bankéře (bank).

Hra začíná tak, že krupiér zamíchá karty, poté je předá k zamíchání hráčům napravo a nalevo, jako poslední může karty zamíchat bankéř, jenž také určí hráče, který balíček karet rozdělí prázdnou kartou nebo jinou značkou. Rozdávají se celkem tři hromádky (pravý stůl, levý stůl, bankéř). Jakmile každý hráč umístí svou sázku, bankéř rozdá postupně první tři karty: nejprve hráči napravo, pak hráči nalevo a nakonec sobě, poté rozdá druhé tři karty stejným způsobem.

Dvě karty rozdané hráčům napravo jsou společné pro všechny hráče sedící napravo a rozhodují o jejich výhře, nebo prohře; každý jednotlivý hráč samozřejmě vyhraje, nebo prohraje pouze svou individuální sázku. Stejné pravidlo platí pro hráče nalevo, případně i pro diváky, kteří mohli vsadit v případě, že bank nebyl plně pokryt sedícími hráči. Další pravidla pro případ, že je dosažen přirozený součet 8 nebo 9, tažení třetí karty, nebo stání apod. jsou stejná jako u Baccarat Chemin de Fer.

Hráč reprezentuje svou stranu, tj. drží, táhne a otáčí karty, tak dlouho, dokud vyhrává. Jestliže prohraje, reprezentantem se stane další hráč v pořadí.

Sólo hra o bank

Kterýkoliv hráč se může rozhodnout hrát sám o celý bank, podobně jako u ostatních verzí Baccaratu. Právo první volby má nejbližší hráč napravo od bankéře, poté první hráč nalevo a dále střídavě druhý hráč napravo, druhý nalevo atd. Jestliže se dva hráči z opačných stran rozhodnout hrát vabank, hraje každý z nich o polovinu banku.

Hráč, který se rozhodne hrát vabank, tak může učinit buď na jedné straně, nebo na obou stranách ve výši poloviny banku. Pokud hráč hrající vabank prohraje, má právo hrát znovu o celý bank, aby měl možnost své peníze dostat zpět. Zvolá Banco suivi! nebo jen Suivi (pokračuji). Pokud prohraje i podruhé, má ještě třetí, poslední, pokus.

Pravidla hráče a bankéře v Baccarat Banque

Hráči se řídí stejnými pravidly jako u Chemin de Fer, rozhodují se pouze při součtu 5, zdali táhnout třetí kartu, nebo zůstat stát. Bankéř je postaven před složitější úlohu. Musí se rozhodnout proti kterému stolu je lépe hrát, obvykle tak, že odhadne sumu peněz vsazenou na obou stolech a vybere si ten, na kterém je celková sázka vyšší.

Neexistují žádná pravidla, kdy má bankéř táhnout, nebo stát, pokud nedosáhne jeden stůl výhru z ruky (Natural) a bankéř nikoliv – v tomto případě se musí řídit pravidly Chemin de Fer pro tah, nebo stání. Je nasnadě, že vzniká mnoho situací, kdy bankéř nemůže optimálně hrát proti oběma stolům, proto si vybírá podle vsazené sumy a snaží se porazit stůl s celkovou vyšší sázkou.

Podobně jako u hry Chemin de Fer je pro hráče důležité neodhalit bankéři najevo svou hru při součtu 5. Hráči také nemusejí sázet pouze na svůj stůl, ale i na protější stůl či na oba. Tato sázka je vyhraná, pokud oba stoly vyhrají nad bankéřem. Jestliže jedna sázka vyhraje a druhá prohraje, sázka je pozastavena. V Baccarat Banque hráči samozřejmě nemohou sázet na bankéře. Dobrou radou je sázet na stůl, kde je nižší suma sázek.

Zvláštní situace, která se nemůže vyskytnout u Nevada Baccarat a Chemin de Fer, nastane, když bankéř dosáhne součtu 8 nebo 9 ze tří karet proti výhře z ruky hráče – tato hra je vždy vítězná pro hráče.

Mohlo by vás také zajímat

EN Baccarat Banque v angličtině.