Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKaretní hryBaccarat › Punto Banco

Punto Banco – Severoamerický (Nevada) Baccarat

Punto Banco – nevadská verze Baccaratu – je čistě hrou šancí. Hra má přesně daná a neměnná pravidla. Výsledek hry závisí pouze na náhodě, štěstí. Hraje se na speciálním stole oválného tvaru, který má 12 míst k sezení, 6 na každé straně od krupiérů. Hráči mohou vsázet na hráče, nebo na bank (bankéře).

Tip: pokud jste se s Punto Banco ještě nesetkali, seznamte se nejprve s obecnými pravidly Baccarat, která jsou společná všem třem verzím této hry – kromě Punto Banco to jsou ještě Chemin de FerBaccarat Banque.

Ve Spojených státech amerických a několika dalších zemích se hraje varianta Baccaratu, kde kasino vždy drží bank. To značně urychluje hru. Účastníci hry mohou vsázet buď na vítězství hráče nebo bankéře. V některých zemích je tato hra známá jako Tableau (podle hracího stolu s přesně danými pravidly).

Hrací stůl a zahájení hry

Punto Banco (Nevada Baccarat) se tradičně hraje u oválného stolu, který obsluhují tři lidé – krupiér, který hru řídí a dva dealeři, kteří sbírají a vyplácí sázky, přijímají provize a dohlíží na sázky. Hraje se obvykle se šesti nebo osmi svazky karet, které jsou míchány pouze krupiérem nebo dealery. Karty jsou rozdávány se speciálního zařízení zvaného karetní bota, z které se karty po jedné odebírají (líznou), aby se zabránilo případným podvodům. Bota postupně putuje od jednoho hráče (myšleno účastníka hry) ke druhému, její přesunování připomíná pohyb vlaku po železnici (odtud název Chemin de fer – doslova „železnice“).

Hráč s karetní botou rozdává karty jako bankéř. Tato role je však pouze formální, neboť tento hráč nepokrývá svými prostředky sázky (tak činí kasino), dokonce si sám může vsadit na hráče. Účastník hry nemusí vykonávat funkci bankéře a může botu posunout k dalšímu hráči – funkce bankéře je skutečně pouze ceremoniální.

K účastníku hry, který vsadil nejvyšší sumu na hráče, se přesunou karty; má čest je obrátit a oznámit celkový součet. Krupiér dává instrukce bankéři, zda a kdy táhnout další kartu a poté oznámí výsledek sázky, např. „Bank vyhrává 6 proti 4“.

Průběh hry, pevně daná pravidla hráče a bankéře

Nejprve se rozdají dvě karty lícem dolů (nelze vidět, kdo má jaké karty), první hráči, pak bankéři, potom znova hráči a znova bankéři. Poté se obě karty hráče a bankéře otočí a krupiér oznámí součet (např. hráč 5, bankéř 4). Dále se podle pravidel herního stolu (tableau, table) určí, zdali je nutné táhnout třetí kartu.

Podle původních dvou karet se rozhodne, zdali – jak hráč, tak bankéř – musí táhnout třetí kartu, nebo zdali musí zůstat stát. „Musí“, protože pravidla jsou v Punto Banco striktně dána a nelze se od nich odchýlit (viz níže). Třetí karta se již táhne lícem nahoru (viditelně). O vítězství mezi hráčem a bankéřem rozhoduje jako vždy vyšší konečný součet karet.

Pokud hráč nebo bankéř (či oba současně) dosáhne součtu 8 nebo 9 z prvních dvou karet, označovaných jako natural (přirozený), další karty se již netahají a hra je okamžitě vyhodnocena – samozřejmě, opět vyhrávající stranu (hráče, či bankéře) určuje vyšší součet karet. Pokud ani jeden z hráčů nedosáhl přirozeného součtu, postupuje se následovně:

Pravidlo hráče

Hráč táhne třetí kartu, pokud dosáhl součtu 0–5 a stojí při součtech 6 nebo 7.

Pravidlo bankéře

Pokud hráč stojí, tak bankéř postupuje podle stejného pravidla jako hráč, tj. táhne třetí kartu při součtu 0–5 a zůstává stát při součtech 6 nebo 7.

Jestliže hráč táhl třetí kartu (resp. podle pravidel musel táhnout třetí kartu), bankéř postupuje podle těchto pravidel:

Vyhodnocení hry

Krupiér oznámí vítěze, například „Vyhrává hráč 6 proti 4“. Nejprve se seberou prohrávající sázky, poté se podle pravidel kasina vyplatí sázky vyhrávající. Výplatní poměr pro obě sázky (hráč, bankéř) je stanoven jako rovný čili 1:1, kasino si však strhává 5 % provizi (commission baccarat). Některá kasina vyplácí stejným způsobem až na jedinou výjimku, a sice že vyplácí 50 % původní sázky v případě, že vyhraje bankéř se součtem 6 (zvaného taky jako super 6). V tomto případě činí zisk kasina pouhých 1,46 % při sázkách na bankéře a zisk ve výši poplatku commission baccarat při sázce na hráče nebo na remízu.

V případě, že součty karet hráče a bankéře jsou shodné, oznámí krupiér remízu (egalité). Sázky vsazené přímo na remízu jsou vypláceny poměrem 9:1 nebo 8:1. Tyto sázky však nelze doporučit, neboť kasinu přináší vysoký podíl 14 %. Při remíze zůstávají sázky na hráče či na bankéře na stole a jejich osudu rozhodne příští hra. Některá kasina umožňují tyto sázky vzít zpět.

Mohlo by vás také zajímat

EN Punto Banco (Nevada Baccarat) v angličtině.