Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryZajímavosti › Třináctka a pátek třináctého

Třináctka a pátek třináctého

Třináctka představuje pro mnoho lidí nešťastné číslo a především pátek 13. je fenomén, kdy někteří pověrčiví lidé raději ani nevylézají z postele. Pro chorobný strach z čísla 13 dokonce existuje vědecký termín – triskaidekafobie. Odkud se strach či domnělé neštěstí spojené s číslem 13 bere?

Historie a náboženství

Odpověď můžeme hledat v historii a náboženství. Ježíš Kristus měl být ukřižován v pátek. Navíc na slavné fresce Poslední večeře Páně od Leonarda da Vinciho je zachyceno 13 stolovníků, z nichž třináctým je Jidáš, který Ježíše zradil.

Mytické příběhy o neštěstí spojeném s číslem 13

Další příběh, tentokrát ze skandinávských pověstí, praví, že na večeři do Vanhally bylo pozváno 12 bohů. Avšak nebyl pozván bůh zla Loki (13. účastník), který na protest probodl kopím Baldera, boha radosti a potěšení. Tato pověst ilustruje, jak může být číslo 13 vnímáno jako znamení neštěstí.

Templáři

V pátek 13.10.1307 začalo rozsáhlé zatýkání rytířů řádu templářů, poté, co se francouzský král Filip IV. Sličný spojil s církví. Templářský řád mu byl trnem v oku kvůli jeho moci a bohatství. Obvinil templáře mj. z kacířství a zkonfiskoval jejich ohromný majetek, což bylo částečně motivováno i touhou po získání bohatství řádu.

Templářský rytíř

Obrázek: Templář (zdroj: Craiyon)

Templáři byli původně řádem vojenských mnichů, kteří se stali význačnými finančními a vojenskými podporovateli křižáckých výprav do Svaté země během středověku. Jejich náhlý pád byl jedním z nejvýznamnějších okamžiků v dějinách templářského řádu a mnozí se domnívají, že pátek 13. se stal symbolem jejich zkázy a následných pověrčivých obav ohledně tohoto data.

Pátek 13. v kalendáři

Na základě elementární logiky můžeme říci, že pátek 13. se objeví v každém měsíci, jehož první den začíná nedělí. Schválně, jukněte do kalendáře.

Vliv pověr na lidský život

Přehnaný strach – fobie – z pátku třináctého (ale obecně i z jiných pověr) může vést k samonaplňujícím se proroctvím, kdy člověk podvědomě k neštěstí směřuje. Anebo naopak k zveličování maličkostí, připisovaným tomuto datu, které by v jiné dny byly přejity bez povšimnutí.

Číslo 13 ve filmu a sportu

Téma třináctky se objevuje i ve filmu, třeba ve známém hororu Pátek třináctého. Veseleji je ale zpracováno například v českém filmu Vrať se do hrobu, kde si vychytralý student připraví na zkušební maturitní komisi malou, leč dnes již snadno prokouknutelnou, lest. Vylosuje si libovolné číslo otázky, které ale vzápětí vhodí zpět do pytlíku se slovy: „Třináctka, tu nechci“ a kalkuluje s tím, že si dobře naučenou otázku č. 13 bude muset ponechat. Komise opravdu odvětí: „Ale jen si ji nechte…“

Pro Brazilce byl možná nešťastný německý hráč Müller s číslem 13, který prvním gólem zahájil drtivou porážku Brazílie s Německem 1:7 v semifinále MS ve fotbalu 2014.

Nešťastná čísla v jiných kulturách

Zajímavým faktem je, že v některých zemích a kulturách neexistuje takový strach z čísla 13. Naopak, jiná čísla jsou považována za nešťastná. Například v čínské kultuře je číslo 4 spojováno s neštěstím, protože se vyslovuje podobně jako slovo pro smrt. Japonci zase mají obavy z čísla 9, protože se vyslovuje podobně jako slovo pro bolest či trápení. To nám ukazuje, že vnímání čísel a jejich symbolismus může být velmi různorodý a kulturově závislý.

Vtip

Protože smích je kořením života, na závěr ještě povedený vtip: Baví se dva kamarádi a jeden z nich se ptá toho druhého: „To víš, že letos vychází Silvestr na pátek?“ A druhý na to: „Doufám, že ne třináctého.“

Mohlo by vás také zajímat