Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKurzové sázení › Marže sázkové kanceláře

Marže sázkové kanceláře u kurzového sázení

V běžném obchodním styku je marže rozdílem mezi pořizovací a prodejní cenou. Nakoupím zboží za 100 Kč, prodám za 150 Kč, marže v absolutním vyjádření je 50 Kč a lze ji vyjádřit i procentuálně. Obdobně je tomu u kurzového sázení, jen s tím rozdílem, že sázková společnost vám vyplatí méně než by podle pravděpodobnosti mohla.

Co je marže

Marže vytváří výhodu sázkové společnosti nad sázejícími a díky ní vydělávají. Marže ještě není zisk, ale pouze jakýsi podíl či přínos z určité aktivity, v tomto případě z kurzových sázek. Sázková kancelář může mít kladný rozdíl mezi všemi přijatými a vyplacenými sázkami, ale mimoto má ještě náklady (nájem, energie, mzdy atd.), které je třeba odečíst.

Marži u kurzového sázení tvoří rozdíl mezi tzv. férovým kurzem odpovídajícím pravděpodobnosti a vypsaným kurzem. Bookmakeři podle svého nejlepšího vědomí a svědomí stanovují pravděpodobnosti (kurzy) určitých sázkových příležitostí. Lze předpokládat, že v předpovídání výsledků budou lepší než průměrní sázející a navíc jim nahrává právě i marže, o kterou výsledný kurz ještě sníží. Význam marže u kurzového sázení si nejlépe vysvětlíme na příkladu.

Příklad na vysvětlení marže

Nejjednodušší je vzít nějaké podle bookmakera naprosto vyrovnané tenisové utkání, kde jsou možné pouze dva výsledky: výhra a prohra, resp. výhra prvního hráče, nebo výhra druhého hráče. Vyrovnané utkání znamená, že na vítězství či prohru kterékoliv z hráčů je vypsán stejný kurz, například 1,8 a 1,8.

Pravděpodobnost výhry i prohry pro oba hráče je 0,5 či 50 % či „50 na 50“ atd. Férový kurz odpovídající pravděpodobnosti je 1 ÷ 0,5 = 2 (sázkový kurz obecně je převrácenou hodnotou pravděpodobnosti, tj. 1 děleno pravděpodobnost) a férové kurzy by tudíž byly 2 a 2. Jinými slovy v případě výhry by úspěšnému sázejícímu měl být vyplacen dvojnásobek (nikoliv jen 1,8násobek) vkladu.

Rozdíl mezi férovým kurzem 2 a nabídnutým kurzem 1,8 je marže sázkové kanceláře, v procentech jde o 10 %. Pokud by čistě hypoteticky byla polovina všech sázek (v korunách) vsazena na prvního hráče a polovina všech sázek na druhého hráče, sázková kancelář by nic neriskovala a vydělala 10 %. V reálu to může dopadnout všelijak a marže nezajišťuje výdělek při každé příležitosti, ale v dlouhodobém měřítku se výhoda sázkové kanceláře projeví.

Důležitá je ještě poznámka ke slovu férový. Férový kurz je kurz odpovídající pravděpodobnosti a neznamená, že by se sázková společnost chovala nepoctivě. Pokud by sázková společnost nabízela férové kurzy, v dlouhodobém měřítku by pro ni přínos z kurzových sázek byl nulový → viz také férová sázka, přičemž by jí zůstaly všechny náklady. Taková sázková kancelář by brzy zkrachovala. Určitá výhoda v podobě marže, tj. nabídnutí nižšího kurzu než jaký by odpovídal pravděpodobnosti, je nezbytná k zajištění provozu a tvorbě zisku.

Jak zjistit marži?

Marži sázkové kanceláře si můžete jednoduše vypočítat pomocí vzorce (viz níže) na základě vypsaných kurzů pro jakoukoliv sázkovou událost (marže se může lišit u různých sázkových příležitostí).

Pro zjednodušení si nejprve vezmeme sázkovou událost, která může mít pouze dva výsledky a vyjdeme z těchto předpokladů:

Součet pravděpodobností musí být vždy roven 1 (či 100 %);

Kurz je převrácenou hodnotou pravděpodobnosti (například kurz pro pravděpodobnost 0,5 je 1/0,5 = 2) a pravděpodobnost je převrácenou hodnotou sázkového kurzu (například pravděpodobnost při kurzu 2, nepočítáme-li marži, je 1/2 = 0,5.

Vyjádříme-li pravděpodobnost jako 1/kurz a snížíme-li ji o marži, i tak jejich součet musí být roven jedné. Proto vše můžeme zapsat do rovnice a z ní odvodit vzorec pro výpočet marže m:

Součet pravděpodobností jako kurzů snížených o marži se musí rovnat 1

kde:
m = marže,
k1 = kurz na první výsledek události (vyhraje první hráč)
k2 = kurz na druhý výsledek události (vyhraje druhý hráč).

Vzorec pro výpočet marže u 2 možných výsledků (kurzů)

Po úpravách výše uvedené rovnice dostaneme následující univerzální vzorec pro výpočet marže sázkové kanceláře na jakoukoliv sázkovou příležitost:

Vzorec pro výpočet marže ze 2 kurzů

Pro ťukání do kalkulačky je jednodušší tento vzorec, vedoucí ke stejnému výsledku:

Vzorec pro výpočet marže ze 2 kurzů (zjednodušený)

Jelikož kurzy k1k2 jsou vždy známé, stačí je dosadit do vzorce a vypočítat si marži sázkového kanceláře pro tuto sázku, jak ukazují dva příklady níže.

Příklad 1

Například můžeme vzít v úvahu opět dva tenisty, na které jsou vypsány kurzy 1,8 a 1,8:

Příklad výpočtu marže z kurzů 1,8 a 1,8

Příklad 2

Jedna tuzemská sázková kancelář vypsala na nedávné tenisové utkání kurzy 1,55 a 2,15. Marži vypočítáme opět jednoduchým dosazením do vzorce:

Příklad výpočtu marže z kurzů 1,55 a 2,15

Výpočet naznačuje, že marže se u tuzemských sázkových kanceláří, tj. jejich výhoda nad sázkaři, zřejmě pohybuje okolo 10 %.

Můžeme si také odvodit, jakou pravděpodobnost výhry sázková kancelář přisuzuje oběma hráčům. U prvního hráče takto (převrácená hodnota sázkového kurzu snížená o marži):

1/1,55 x (1 - 0,0993) = 58,12 %.

Vzorec pro výpočet marže u 3 možných výsledků (kurzů)

Pro sázkové příležitosti, kde jsou možné 3 výsledky, například fotbal, hokej – výhra domácích, remíza, výhra hostů – je třeba použít tento univerzální vzorec:

Vzorec pro výpočet marže ze 3 kurzů

Příklad 3

Sázková kancelář vypsala na fotbalové utkání tyto kurzy: výhra domácích 1,8, remíza 3, výhra hostů 4,5. Marži sázkové kanceláře vypočítáme dosazením hodnot do vzorce:

Příklad výpočtu marže sázkovky ze tří kurzů 1,8 - 3 - 4,5

Kalkulátor marže v Excelu

K ověření marže sázkové kanceláře (případně pro jejich vzájemné porovnání) pro libovolnou sázkovou příležitost se dvěma nebo třemi výsledky si můžete stáhnout náš excelový kalkulátor. Určitě bude pohodlnější a rychlejší než ťukání čísel do kalkulačky.

Kalkulátor marže sázkové kanceláře v MS Excel

Co říká výše marže?

Marže dává výhodu sázkové kanceláři. Například, pokud byste měli úplně stejný názor na výsledek zápasu jako bookmaker, nedostanete celý kurz odpovídající pravděpodobnosti, nýbrž kurz snížený o marži. Čím nižší marže sázkové kanceláře, tím lépe pro sázejícího, a naopak.

Marži sázkových kanceláří, podobně jako v jiných oblastech podnikání, snižuje konkurence. Společnost, která chce nalákat sázejícího nebo jej přetáhnout od konkurence, mu musí nabídnout lepší kurzy (tj. snížit svou marži), a tím i vyšší potenciální návratnost ze sázení.

Mohlo by vás také zajímat