Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryZajímavosti › Ekonomický rap: Keynes vs. Hayek

Ekonomický rap: Keynes vs. Hayek

Nestává se často, aby někdo ve videoklipu rapoval o ekonomii. Navíc po všech stránkách velmi vydařeným způsobem. Obsah či texty opravdu vycházejí z učení dvou velkých a filozoficky zcela protichůdných ekonomů, kterými jsou John Maynard Keynes (zastánce vládních stimulací ekonomiky) a Friedrich August Hayek (zastánce svobody a volného trhu). Sledujte jejich vtipnou i velmi poučnou rapovou konfrontaci.

Rap o ekonomii je současně skvělým způsobem, jak ji zpopularizovat jako vědu. Je vůbec ekonomie vědou? Škarohlídi občas tvrdí, že jde o pavědu, poukazují na absolventy vysokých škol zaujímající administrativní pozice apod. Avšak být dobrým ekonomem může být složitější než být dobrým technikem. Ekonomie není exaktní věda, ale věda to je. Ekonomické zákony platí. Dříve, nebo později se projeví (i když se je někteří politici snaží potlačit), a pokud ne hned, tak později, ale s o to silnějším účinkem. Nyní stručná charakteristika obou velikánů jakožto úvod do videí.

John Maynard Keynes (1883–1946)

John Maynard Keynes je ekonom anglického původu, zastánce státních zásahů a „stimulace ekonomiky“ vládními výdaji. Na ekonomiku se dívá jako na celek. Je-li nedostatečná tzv. agregátní poptávka, tedy poptávka ekonomiky jako celku, ekonomika podle něj nedosahuje plného potenciálu (růst HDP) a má to negativní vliv na zaměstnanost. Otázkou je, co je to „nedostatečná“ poptávka (kdo o tom rozhodne, z pohledu koho?), když poptávka je taková, jaká je.

Stát (vláda) má v tomto případě svými výdaji nahradit soukromou spotřebu a investice, i kdyby podle Keynese měla „utrácet za cokoliv“. Je autorem slavného výroku „v dlouhém období jsme všichni mrtvi“, což naznačuje, že dává přednost okamžitým (krátkodobým) výsledkům bez přílišného zabývání se budoucností.

Jeho nejslavnější knihou je Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (The General Theory of Employment, Interest and Money) publikovaná v roce 1936. Keynesovo učení ovlivnilo ekonomii a politiku na dlouhá léta (především po 2. světové válce) a vznikl směr označovaný jako keynesiánství.

Keynesiánství narazilo v 70. letech 20. století v době tzv. ropných šoků, kdy ekonomika stagnovala a současně rostla inflace, což by nemělo být podle keynesiánského učení možné. Tento jev se nazývá stagflace nebo slumpflace (spojení slov „stag“ – stagnace či „slump“ – propad a inflace). Keynesiánské myšlenky jsou stále oblíbené, zejména u politiků, kteří v nich nacházejí ospravedlnění pro své zásahy do ekonomiky.

Friedrich August Hayek (1899–1992)

Friedrich August Hayek je ekonom rakouského původu a stoupenec tzv. rakouské ekonomické školy, která klade důraz na svobodu jednotlivce a malý stát (nízké daně a státní přerozdělování). Stát má zajišťovat základní funkce jako jsou policie, armáda a soudní systém, v ostatním má lidem ponechat ekonomickou svobodu.

Na ekonomiku se dívá z pohledu jednotlivců, kteří nejlépe (subjektivně) optimalizují svá rozhodnutí. Stav ekonomiky je výsledkem dílčích rozhodnutí, která si dokážou poradit jak s růstem ekonomiky (boom), tak propadem (bust).

Jeho nejslavnější knihou je Cesta do otroctví (The Road to Serfdom) z roku 1944, v které kritizuje socialismus a nacismus (Nationalsozialismus) jako nedemokratické a směřující k totalitnímu státu. Je odpůrce státních zásahů a „stimulace ekonomiky“. Stát musí peníze nejdříve získat od občanů (na daních) nebo si je půjčit (zadlužit se).

Podle rakouské školy záleží na tom, za co se utrácí. Výsledkem státních stimulací jsou pouze krátkodobé efekty, rostoucí státní zadlužení a inflace. Rakouská teorie vysvětluje hospodářské krize tzv. monetárními (peněžními) příčinami – krizím předchází politika levných peněz a špatné investice (malinvestments).

Utrácení „za cokoliv“ se později ukáže jako špatná investice s daleko horšími následky, než kdyby byl trh ponechán, aby se sám vyčistil. Obhajuje svobodné tržní hospodářství – kapitalismus – „soukromé zisky a soukromé ztráty“, je proti zachraňování soukromých subjektů penězi daňových poplatníků – „soukromé zisky a socializace ztrát“, což mj. zvyšuje tzv. morální hazard.

Video: Fight of the Century: Keynes vs. Hayek

První video se jmenuje Fight of the Century: Keynes vs. Hayek (Souboj století: Keynes vs. Hayek). Keynes a Hayek před soudem rapem konfrontují své názory na vládní výdaje (government spending) a jejich dopad, příčiny a „léčení“ hospodářských krizí. České titulky lze zapnout vpravo na dolní liště videa – „Popisky“.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=jKj_AmqqtJ0 [cit. 2014-02-19]

Video: Fear the Boom and Bust

Keynes a Hayek si znova zarapují i v druhém videu s názvem Fear the Boom and Bust, což se dá volně přeložit jako Obávejte se hospodářských cyklů. Boom – rozmach, bust – propad, často ve smyslu, že boom je nadměrný růst poháněný zejména politikou levných peněz (a inflací – rostou ceny akcií, nemovitostí a vytvoří to tzv. iluzi bohatství) a bust jako propad, splasknutí bubliny, mnohdy kruté vystřízlivění, návrat do normálního stavu.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Rqc1eHS290M [cit. 2014-02-19]

Na závěr se nabízí dotaz či citát (autor nám neznámý): „Jaký je rozdíl mezi politikem a státníkem? Politik myslí na příští volby, státník na příští generace.“

Mohlo by vás také zajímat