Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryFinance › Akcie

Akcie

Nemálo lidí považuje akcie za něco virtuálního, velmi rizikového, obává se poklesu jejich tržní ceny nebo přímo krachu společnosti, má možná vlastní (špatné) zkušenosti z dob kuponové privatizace apod. A ti, co je nakupují, mohou mít nálepku hazardérů. Jak lze nahlížet na akcie?

Co je akcie

Na úvod jen trocha nudné, ale nezbytné teorie. Akcie je majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena tři základní práva: (1) právo podílet se na řízení společnosti (účast na valné hromadě), (2) právo podílet se na zisku (výplata dividendy) a (3) právo podílet se na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. A nyní zase lidsky.

Nákupem akcií se stáváte majitelem, častěji spíše spolumajitelem či spolupodílníkem společnosti. I jako drobný investor vlastníte alespoň malý kousek třeba obrovské firmy. Nejen, že je to dobrý pocit, ale má to i svoje výhody jako je například výplata podílu na zisku ve formě dividendy, která vám obvykle jednou za rok přistane na účtu (ovšem nic není zcela bez rizika).

Například nákupem 10 akcií ČEZu, jichž je v oběhu 537 989 759 kusů (stav ke konci roku 2023), bude váš podíl nula nula nic, ale můžete přijít na valnou hromadu a hlasovat o nejdůležitějších záležitostech firmy, jakou jsou volba vedení či rozdělení zisku, ale především – podílet se na zisku. Pravda, hlas jednoho drobného investora zapadne, ale zůstává možnost podílet se na úspěchu firmy (růst ceny akcie – kapitálový výnos) a dosaženém zisku (ve formě dividendy – dividendový výnos).

Akciový trh

Obrázek 1: Graf vývoje akciového trhu

Je to jako podnikat v různých oborech

Investováním do akcií, nebo můžeme říci koupí podílu v určité firmě, se stáváte „podnikatelem“ právě v tom oboru, ve kterém tato firma působí. Lákal by vás byznys v oblasti energetiky, telekomunikací, bankovnictví, hazardních her a sázení nebo třeba sociálních sítí? Nemusíte zrovna zakládat vlastní firmu. Stačí si koupit akcie již zavedené firmy.

Asi ne každý má schopnosti i prostředky na to, aby vybudoval firmu či sám podnikal. Přesto toho lze zprostředkovaně dosáhnout právě prostřednictvím akcií. Nákupem akcií můžete naskočit na palubu ČEZu, Komerční banky, Philip Morris nebo amerických technologických gigantů, jako jsou Apple, Amazon, Google či Meta Platfomrs (dříve Facebook). Jako majitel, i když mikro-části firmy, se můžete podílet se na její prosperitě (rostoucí cena akcií) a dosaženém zisku (výplata dividendy).

Výnos u akcií je vyšší než například u státních dluhopisů nebo spořicích účtů. Pochopitelně, nic není zadarmo, vyšší potenciální výnos s sebou nese i vyšší riziko potenciální ztráty (především v krátkém období). Rizika lze omezit vhodnou investiční strategií. Průměrný roční výnos indexu S&P500 za léta 1871 až 2023 se zahrnutím dividend byl 9,17 % se směrodatnou ochylkou (rizikem výkyvu výnosu nahoru i dolů) kolem 18–19 %.

Kromě investic do akcií je také možné uvažovat o investici do komodit, především do zlata či stříbra, které bývají často označovány za bezpečný přístav v rozbouřených vodách – hospodářské a měnové krize, vysoká inflace.

Když to nejde dobře

Může se stát, že se firma dostane do potíží a zkrachuje, například kombinací vysokého zadlužení a špatných výsledků (následkem špatných rozhodnutí, nepřesného odhadu budoucnosti). To je možné. Avšak u velkých zavedených firem je pravděpodobnost krachu velmi nízká. Vlastníte-li akcie více firem, pak pravděpodobnost krachnutí všech firem najednou je mizivá. Riziko se dá snížit (rozložit) pomocí diverzifikace – lidové úsloví říká „Nedávej všechna vejce do jednoho košíku“. To, co zbude ze společnosti, je likvidační zůstatek, který je rozdělen mezi akcionáře.

Nicméně, legendární investor Warren Buffett (93) a jeho letitá pravá ruka, nedávno zesnulý Charlie Munger († 99, 2023), proslulí svou filozofií hodnotového investování, vyjádřili skepticismus vůči tradiční diverzifikaci. Nazývají ji „diworsefication” (volně přeloženo jako zhoršení diverzikací, z angl. worse = horší) a upřednostňují trpělivě vyčkávat na vhodnou investiční příležitost (kterých může přijít jen několik za život) a pořádně do ní zainvestovat.

Buffett dokonce označil ty, kdo propagují nebo používají diverzifikaci, za „know-nothing investors” (investory, kteří nic nevědí). Ačkoliv jejich strategie vyhovuje jejich jedinečné odbornosti, stojí za povšimnutí, že diverzifikace může stále být rozumným přístupem pro mnoho běžných investorů hledajících běžný výnos při rozložení rizika.

A přestože má Warren Buffett výhrady k tradiční diverzifikaci, zastává názor, že běžní investoři by měli především zvážit indexové fondy, například ty sledující široký americký index S&P 500. Věří, že tento pasivní přístup umožňuje jednotlivcům těžit z celkového růstu trhu a nabízí praktickou alternativu pro ty, kteří nemají čas nebo odbornost na aktivní výběr akcií.

Nutno myslet na to, že akcionáři jsou vlastníci společnosti a tím jsou poslední v řadě. Musejí uspokojit nároky ostatních, než sami přijdou na řadu. Přednost mají pohledávky státu (dlužné daně, sociální pojištění apod.), zaměstnanců (dlužné mzdy), majitelů firemních dluhopisů (ti nejsou majiteli-akcionáři firmy, pouze jí půjčili) apod. Může se stát, že dluhy jsou natolik velké, že na akcionáře nezbude nic.

K terminologii a výnosům z akcií

Titul je označení pro akciovou společnost či její akcie. Portfolio je soubor společností, jejichž akcie vlastníte. Například vlastníte určitý počet (kusů) akcií společností ČEZ, Komerční banka a Apple. V portfoliu máte 3 tituly (nikoliv 3 akcie) ve složení 10 (ks) akcií ČEZu, 15 akcií Komerční banky a 10 akcií Apple. Tržní cena akcie se označuje jako kurz.

Akcionář může dosahovat dvou základních výnosů z držby akcií: kapitálový výnosdividendový výnos. Kapitálový výnos představuje růst ceny akcie (nakupuji s tím, že později prodám za vyšší cenu), ovšem může dojít i k poklesu tržní ceny akcie. Dividendový výnos tvoří výplata dividendy, tj. podílu na zisku, v ČR a v Evropě obvykle jedenkrát ročně, firmy obchodované na amerických burzách vyplácejí dividendy obvykle každý kvartál.

Firmy bývají často označovány za růstové, nebo dividendové tituly. Růstovými tituly jsou obvykle firmy, které investují dosažené zisky do expanze, rozšíření svých aktivit. To znamená, že buď nevyplácí žádnou, nebo jen malou dividendu. Dividendovými tituly se označují zavedené firmy ve fázi zralosti (s nižším růstovým potenciálem), které vyplácejí velkou, či dokonce celou, část zisku akcionářům ve formě dividendy. U růstových titulů obvykle dochází k většímu pohybu tržní ceny akcie.

Mohlo by vás také zajímat

EN Investing in Stocks: Basics You Need to Know.