Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryFinance › Dividenda Telefónica 2013 (zdanění)

Zdanění dividendy 2013 a snížení emisního ážia společnosti Telefónica

17.01.2014. Jako před hodem korunou si musí připadat akcionář společnosti Telefónica, který si pročítá diskuse ohledně zdanění dividendy za rok 2013, s níž je spojeno i vyplacení části emisního ážia (v hrubé výši, tj. před zdaněním) akcionářům. Jedni tvrdí, že je třeba zdanit všechno, druzí, že emisní ážio se nedaní. Na kterou stranu se přiklonit, nebo leží správný způsob zdanění někde mezi?

Rozdělení dividendy působí potíže se zdaněním

Jádro problému spočívá v tom, že dividenda (nebo spíše „výplata“ – viz další text) společnosti Telefónica za rok 2013 v celkové výši 30 Kč na akcii se skládá ze dvou částí. První část tvoří klasická dividenda ve výši 20 Kč a druhou část snížení emisního ážia ve výši 10 Kč.

S první částí, tj. „klasickou“ dividendou 20 Kč, není problém. Dividenda je zdaněna přímo u zdroje 15procentní srážkovou daní, akcionář dostane čistou částku, a protože jde o srážkovou daň, nemusí ani tento příjem uvádět v daňovém přiznání.

Druhá část „dividendy“ 10 Kč je vyplacena ve formě snížení emisního ážia, a to v hrubém (brutto), tj. před zdaněním. Vyvstává tedy otázka, zda jde o zdanitelný příjem, který má být uveden (a zdaněn) v daňovém přiznání. Jste-li zvědavi na odpověď, pak zní: záleží na tom, zdali a kdy jste akcie prodali či prodáte. Že to zní divně? Klíčem k pochopení problému je vědět, co znamená snížení emisního ážia. K tomu nejlépe poslouží příklad.

Co je emisní ážio

Emisní ážio je rozdíl mezi emisním kurzem a nominální (jmenovitou) hodnotou akcií (je-li tento rozdíl záporný, pak by šlo o disážio, ale to není náš případ).

Například společnost se rozhodne upsat (vydat) akcie v nominální hodnotě 100 Kč. Protože je však o akcie velký zájem, společnosti se je podaří udat za 110 Kč za kus. Kladný rozdíl ve výši 10 Kč na akcii je emisní ážio. Emisní ážio je součástí vlastního kapitálu, jehož výše je nyní 110 Kč na akcii. Jako akcionář tedy vlastníte majetek ve výši 110 Kč na akcii (momentální tržní cenu akcie nebereme v úvahu).

Pokud se později společnost (resp. její vlastníci) rozhodne snížit emisní ážio o 10 Kč a vyplatit jej akcionářům, z pohledu akcionáře se nejedná o žádný příjem, resp. o nic, na čem by vydělal či profitoval.

Jako akcionář jsem při úpisu zaplatil za akcii 100 + 10 Kč, můj majetek je 110 Kč v hodnotě společnosti. Pokud se sníží emisní ážio o 10 Kč (a vyplatí akcionáři), můj majetek je 100 Kč v hodnotě společnosti a 10 Kč v hotovosti. Opět tedy 110 Kč, došlo pouze k přesunu majetku, nic jsem nevydělal, a tudíž v tomto případě nic nemusím danit. Tolik k vysvětlení emisního ážia. A teď aplikujme tuto úvahu na zdanění dividendy Telefónicy za rok 2013.

Zdanění dividendy společnosti Telefónica za rok 2013 – příklad

Pro zjednodušení jsem nakoupil pouze 1 akcii společnosti Telefónica někdy před rozhodným dnem (09.10.2013), třeba 22.07.2013 za cenu 260 Kč. Akcii držím až do rozhodného dne 09.10.2013, čímž mi vzniká nárok na výplatu dividendy v celkové výši 30 Kč. Dvacku neřeším, je již zdaněna srážkovou daní 15 %, přijde v čistém. Deset korun jako snížení emisního ážia přijde v hrubém (brutto). Co se týká zdanění těchto 10 Kč, další postup záleží na tom, jestli a kdy akcii prodám, resp. na (ne)splnění časového testu.

  1. Akcii prodám třeba po Novém roce, řekněme hned 02.01.2014 za 295 Kč. Protože jsem nesplnil časový test 6 měsíců mezi nákupem (22.07.2013) a prodejem akcie, budu muset zdanit dosažený zisk. Akcii jsem nakoupil za 260 Kč, ale výplatou (snížením) emisního ážia 10 Kč se mi jakoby snížila i nákupní cena akcie o 10 Kč na 250 Kč (viz výše popsaný mechanismus u emisního ážia). Proto musím v daňovém přiznání uvést a zdanit 295 Kč – 250 Kč = 45 Kč, nikoliv pouze 35 Kč (= 295 Kč – 260 Kč). To je případ, kdy se emisní ážio „daní“ – až při prodeji akcie, je-li dosaženo zisku!

  2. Akcii držím dále nebo ji prodám až po splnění časového testu. Ten činí opět 6 měsíců od nákupu, protože akcii jsem nakoupil ještě v roce 2013 (přestože od roku 2014 je časový test tříletý – nový test platí jen pro nákupy realizované v roce 2014). Výplata (snížení) emisního ážia sama o sobě – v duchu uvedené logiky – není příjem (či zisk), a tak držím-li akcii dále nebo splním-li časový test 6 měsíců, nemusím nic uvádět do daňového přiznání, ani danit.

Tento pohled na způsob zdanění při výplatě z emisního ážia neplatí jen pro společnost Telefónica, ale je obecný. Je rovněž podpořen názorem daňového poradce. Přestože věříme, že uvedená úvaha je správná, berte ji pouze jako informační zdroj či názor, za jejichž použití nesete vlastní odpovědnost (viz Podmínky používání tohoto webu v patičce). Máte-li jakékoliv pochybnosti, poraďte se s daňovým poradcem, případně si nechte zpracovat daňové přiznání. Daňoví poradci jsou pojištěni.

Nejednoznačnost názoru na zdanění této části dividendy dokumentuje i následující odkaz. Společnost Patria na svém webu uvádí domněnku [cit. 2014-02-15, článek dostupný i bez přihlášení], že tento příjem (10 Kč) by měl být zdaněn, neboť osvobození výplaty z emisního ážia není zákonem o daních z příjmů specificky řešeno. Ovšem doporučuje se na tuto informaci nespoléhat a obrátit se na daňového poradce.

Mohlo by vás také zajímat