Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryFinance › Dividenda

Dividenda

Dividenda je podíl na zisku firmy vyplácený jejím akcionářům zpravidla jedenkrát za rok. Je to příjemná záležitost spojená s držbou akcií. Jako akcionář vlastníte část firmy, byť třeba naprosto zanedbatelný podíl, nesete riziko podnikání, za které máte právo být odměněni ve formě podílu na zisku.

Kdo rozhoduje o výplatě dividendy

O výplatě dividendy rozhodují sami akcionáři (= vlastníci) firmy na valné hromadě. Vedení (management), jehož členové nemusí být nutně akcionáři firmy, pouze navrhuje určitou výši dividendy, konečné schválení je na valné hromadě.

Dividenda se vyplácí z čistého zisku, tj. ze zisku po zdanění. Zdali bude, nebo nebude dividenda vyplacena, záleží na několika faktorech. V první řadě musí firma vůbec nějaký zisk mít, ať už z běžného nebo minulých období, a pak ovšem záleží na strategii firmy či na tom, v jaké fázi životního cyklu se nachází.

Mladé firmy většinou dividendy nevyplácejí a dosažený zisk reinvestují zpět do firmy, do expanze podnikatelských aktivit. Zavedené, obvykle velké, firmy ve fázi zralosti, které již nemají příliš velký prostor pro růst nebo nemají dostatek investičních příležitostí, vyplácejí akcionářům určitou část zisku ve formě dividendy. Této strategii se říká dividendová politika a části zisku, který jde na dividendy, výplatní poměr.

Existují společnosti, které vyplácejí akcionářům 100 % zisku, tj. veškerý dosažený zisk (například výrobce tabáku Phillip Morris). Některé společnosti předem avizují, že budou vyplácet určitý podíl ze zisku, například 50 až 70 %, na dividendách, čímž si ponechávají manévrovací prostor mezi investicemi do aktivit firmy a výplatou dividendy akcionářům. Cílem reinvestování zisku má být dosahování ještě většího budoucího zisku, a tím i vyšších dividend.

Zlatý měšec plný dolarů jako dividenda

Obrázek 1: Zlatý měšec plný dolarů jako dividenda (zdroj: Craiyon)

Příklad rozdělení zisku, zdanění a výplaty dividendy

Firma dosáhne čistého zisku 100 milionů korun. V oběhu je 1 milion akcií. Čistý zisk na jednu akcii je 100 Kč. Výplatní poměr v souladu s dividendovou politikou dané firmy je 50 %. Společnost se proto rozhodne vyplatit dividendu 50 Kč na akcii.

Výplata každého akcionáře záleží na tom, kolik akcií vlastní. Dividenda podléhá srážkové dani 15 % (zde 7,50 Kč). Daň odvede společnost, která dividendy vyplácí – říká se, že daň je sražena u zdroje, a akcionář již dostane pouze čistou dividendy, v našem případě 42,50 Kč na akcii. Tento příjem není nutno uvádět (a danit) v daňovém přiznání. Podrobnější poznámku ke zdaňování dividend naleznete na konci stránky, jelikož chceme psát o akciích a dividendách způsobem srozumitelným i pro laika.

Jak získat dividendu, kdo na ni má nárok

Nárok na dividendu získáte, pokud vlastníte akcie dané společnosti v tzv. rozhodný den. Laiky často překvapí, že k nároku na dividendu stačí vlastnit akcie pouze v tento jeden jediný den v roce. Akcie tedy nemusíte například držet po celý rok, ale stačí je nakoupit až v rozhodný den a počkat si na konec obchodování, druhý den můžete akcie v klidu prodat, právo na dividendu vám již bylo zaknihováno.

Není v tom žádný háček, pouze je třeba si uvědomit, že na burze působí jednající lidé. Tržní cena akcie s blížícím se rozhodným dnem obvykle roste a den po rozhodném dni (nazývá se ex-date), kdy už není právo na dividendu, tržní cena akcie obvykle klesne o čistou dividendu (hrubá dividenda minus daň z příjmu – viz kapitola níže).

Společnosti obchodované na burze zveřejňují: datum valné hromady (která rozhoduje o výplatě dividendy), datum rozhodného dne (den, kdy stačí vlastnit akcie k nároku na dividendu), ex-date (datum, od kdy je akcie obchodována už bez nároku na dividendu) a datum výplaty dividendy.

Akciové společnosti dividendy vyplácejí často prostřednictvím bank (sdělí, u které banky si po předložení občanského průkazu můžete dividendy vyzvednout) nebo vám tuto službu může zajistit i broker, kdy vám dividendy za malý poplatek připíše na váš investiční účet.

Dividenda a tržní cena akcie

Dosažený zisk a dividendová politika mají samozřejmě vliv na tržní cenu akcie, především u společností, které dividendu stabilně (a v dobré výši) vyplácejí. Ty bývají označovány jako dividendové tituly.

V případě mimořádně dobrých výsledků může společnost přistoupit i k výplatě mimořádné dividendy, což by se mělo projevit pozitivně i na tržní ceně akcie. Naopak porušení dlouhodobé dividendové politiky nebo dokonce nevyplacení žádné dividendy může tržní cenu akcie srazit.

Výhodou vlastnictví akcií společností, které vyplácejí dividendu, je, že vás až tolik nemusí trápit momentální tržní cena akcie nebo její výkyvy. Ovšem za předpokladu, že nejde o propad ceny akcie kvůli špatným výsledkům nebo nepotřebujete-li akcie rychle zpeněžit (a tudíž prodat se ztrátou). Jednoduše akcie držíte, jednou za rok dostanete dividendy a doufáte v lepší zítřky až kurz akcie znovu vzroste.

Zdaňování tuzemských a zahraničních dividend

Ještě v maximální stručnosti ke zdaňování dividend, neboť daně jsou velmi komplexní, a pro zdejšího čtenáře asi i nudná, kapitola.

Výše uvedené zdanění srážkovou daní a již „nestárání se o nic“ platí pro českého občana, přesněji českého daňového rezidenta, který dostane vyplacenou dividendu od české společnosti, přesněji od společnosti, která má český ISIN (International Securities Identification Number) neboli mezinárodní identifikační číslo cenného papíru.

Například ISIN společnosti ČEZ je CZ0005112300. Avšak například společnost Fortuna, která je rovněž kótována na Pražské burze, má nizozemský ISIN NL0009604859, a tak dostanete-li dividendy od Fortuny, jsou považovány za příjem ze zahraničí.

Český daňový rezident musí v daňovém přiznání uvádět všechny celosvětové příjmy, proto příjem zahraniční dividendy je třeba uvést (připočíst) na ř. 38 (Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona) a daň sraženou v zahraničí si můžete započíst v Příloze 3 daňového přiznání (záleží na smlouvě o zamezení dvojího zdanění, kterou má ČR s příslušnou zemí uzavřenou).

Mohlo by vás také zajímat

EN Dividend: What It Is, How You Can Get It.