Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKaretní hryPoker › Poker Draw

Poker Draw – klasický poker s výměnou karet

Poker Draw (z angl. tah, tahat) je první formou klasického pokeru (druhou je 5karetní Stud). Osvojení jeho principů je předpokladem pro porozumění jakékoliv jiné odvozené variantě pokeru. Hra se skládá ze dvou částí: rozdávánítahu (výměny karet). Po každém tahu se dohadují (licitují) sázky.

Před studiem jakékoliv konkrétní varianty pokeru doporučuji vaší pozornosti také obecnou stránku o pokeru, kde jsou probrána následující témata: druhy pokeru, základní pojmy a názvosloví včetně anglických ekvivalentů, karetní kombinace – jejich síla a pravidla přebíjení stejných kombinací, zásady rozhodování (správného vedení hry) v pokeru, psychologie a blafování.

Zahájení hry – rozdání karet

Rozdávající hráč (dealer) je předem určen dohodou či sejmutím karet. Může, ale nemusí, být účasten hry. Rozdá každému hráči pět karet lícem dolů. První hráč po jeho levici má možnost buď otevřít sázky (open), tj. vložit určitou sumu peněz do banku, nebo pauzírovat (pass) a přenechat tak hru na dalším hráči.

Ilustrace rozdání 5 karet lícem dolů

Pokud některý z hráčů otevře sázky, další hráči v pořadí, pokud chtějí pokračovat ve hře o bank, musí buď zahlásit (call), tj. dorovnat sázku, zvýšit sázku (raise), nebo se vzdát složením karet (fold). Takto se postupuje dále, až k poslednímu hráči u stolu, hraje-li, tak je to rozdávající.

Pokud se mezitím zvýšily sázky, přechází na otevírajícího hráče, nebo na hráče, který poslední hlásil před zvýšením, druhé kolo sázek. Pokračuje se obdobným způsobem, hráči mohou dále své sázky zvedat, dokud poslední hráč nepotvrdí výši sázky (call). Hráč, který se již nechce zúčastnit licitace, tj. není ochoten dorovnat sázky, musí karty složit.

Pokud zůstane pouze jeden hráč, protože ostatní již karty složili, vyhrává bank a začíná se nová hra. Jestliže ani jeden hráč neotevře sázky, přidá se do banku další ante (počáteční, povinná) sázka a rozdá se znovu.

Tah – výměna karet

Jakmile je ukončena licitace sázek po rozdání karet, může každý hráč (samozřejmě mimo těch, kteří po případném otevření sázek již složili karty) postupně, opět počínaje zleva od rozdávajícího, odložit k výměně jednu až pět karet (v některých hrách je dovoleno odložit jen tři nebo čtyři karty) a rozdávající mu dá karty nové. Pokud však původní karty hráči vyhovují nebo sleduje-li tím taktické cíle (předstírá silnou kombinaci), nemusí táhnout (měnit karty).

Nyní se postup sázení opakuje, začíná však hráč, který v prvním kole vsadil jako první. Znovu buď sází, nebo stojí, následují ostatní hráči, kteří mohou sázky dále zvedat. Sázení je ukončeno, když poslední sázka nebo zvýšení sázek bylo potvrzeno zbývajícími hráči, nebo když zůstal ve hře pouze jediný hráč, poté, co ostatní hráči karty složili.

Ukončení hry – odkrytí karet

Po ukončení sázek hráči odkryjí své karty (showdown). Složené karty se mohou odložit bez ukazování. Hráč, který má nejvyšší kombinaci karet, vyhrává celý bank. Jestliže se objeví stejné vyhrávající kombinace, bank se rozdělí mezi hráče, kteří vyhrávající kombinaci drží. Pokud zůstane pouze jediný hráč, protože ostatní karty složili, může si vzít bank bez ukazování karet.

Šance na získání a zlepšení kombinace karet v Pokeru Draw

Šance na získání (resp. proti získání) různých kombinací karet v Pokeru Draw hned při rozdání pěti karet jsou uvedeny v Tabulce 1. Získání jednoho páru je velmi běžné, dva páry také automaticky nezaručují vyhlídky na úspěch. Přičemž platí, že esa jsou lepší než králové, králové než dámy atd. Je výhodné ponechat si pár es, pokud vám přijde na ruku třetí eso, vaše trojice (tercka) přebije jakoukoliv jinou.

Tabulka 1: Šance proti získání kombinace v Poker Draw při rozdání
Kombinace od nejsilnější po nejslabšíPříklad kombinaceŠance proti získání
Královský fleš (Royal Flush)649 739:1
Čistý fleš (Straight Flush)72 192:1
Poker (Poker / Four of a Kind)4 164:1
Plný dům (Full House)693:1
Fleš (Flush)508:1
Prostá postupka (Straight)254:1
Trojice (Three of a Kind, Set)46:1
Dva páry (Two Pairs)20:1
Jeden pár (One Pair)1,4:1
Vysoká karta (High Card)rovná

Důležitější než vědět, s jakou pravděpodobností můžete při rozdání obdržet určitou karetní kombinaci, je znát, jakou máte šanci na zlepšení původní kombinace v druhém tahu při výměně karet – viz Tabulka 2. Hru můžete zahájit třeba s dvěma páry, ale nakonec dosáhnout full house. Někdy může být užitečné si k jednomu páru ponechat plonkovní kartu, obvykle eso, s cílem získat silnější kombinaci nebo k matení soupeřů (k vyvolání dojmu, že máte trojici) apod.

Tabulka 2: Šance proti zlepšení kombinace ve 2. tahu (po výměně karet) v Pokeru Draw
Původní karetní kombinaceOdložené kartyZlepšení naŠance proti
Jeden pár3Jakékoliv zlepšení
Dva páry
Trojice (set)
Full house
Poker
5:2
5:1
7,5:1
97:1
359:1
Jeden pár a plonkovní karta2Jakékoliv zlepšení
Dva páry
Trojice (set)
Full house
Poker
3:1
5:1
12:1
119:1
1080:1
Jeden pár a plonkovní eso2Druhé eso
Jiné dva páry
7,5:1
17:1
Dva páry1Full house11:1
Trojice2Jakékoliv zlepšení
Full house
Poker
9:1
15:1
23:1
Trojice a plonkovní karta1Jakékoliv zlepšení
Full house
Poker
11:1
15:1
46:1
Neúplná postupka
- otevřená
- vnitřní nebo jednostranně otevřená
1 
Prostá postupka
Prostá postupka
 
5:1
11:1
Neúplná barva (fleš)1Barva (flush)4:1
Neúplná barva (fleš), otevřená postupka1Jakékoliv zlepšení
Čistý fleš
2:1
23:1
Neúplná barva (fleš), vnitřní nebo jednostranně otevřená postupka1Jakékoliv zlepšení
Čistý fleš
3:1
23:1

Při pokeru je nutné dodržovat určité zásady s ohledem na karty, poměr peněz k banku a místo u stolu – podrobně jsou popsány na obecné stránce o pokeru.

Vedení hry a blafování

Pokud sedíte v blízkosti dealera a otevíráte sázky, dáváte tak najevo ostatním hráčům, že si myslíte, že máte lepší kombinaci než oni. Otevření sázek může odradit hráče s neúplnou postupkou či flešem.

Pokud jste první na řadě (za dealerem), měli byste otevírat sázky minimálně se silnějším párem (es nebo králů). Čím dále sedíte od dealera, a hráči před vámi nesází, tím více je možné otevírat či zvedat sázky i se slabšími kombinacemi. V každém případě je nezbytné hru neustále obměňovat, aby si vás soupeři snadno nepřečetli.

Pokud hráč mění tři karty, má pravděpodobně jeden pár. Odložení dvou karet se čte hůře, buď má hráč trojici, nebo pouze pár a plonkovou kartu. Odloží-li hráč jednu kartu, může se pokoušet o fleš či postupku, nebo plonkovní kartou maskuje silnou trojici.

Další varianty pokeru, články o strategii v pokeru, zajímavosti:

EN Klasický Poker Draw v angličtině.