Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKartyPoker › Bankroll management

Bankroll management v pokeru

Bankroll management je pokerová strategie, která představuje bezpečné nakládání s finančními prostředky na hráčově kontě. Má zcela zásadní význam, neboť pomáhá překonat období smůly a proher (tzv. downswing). Seznamte se s pravidly bankroll managementu, kterými se řídí profesionální hráči.

Sousloví „bankroll management“ pochází z angličtiny. Bankroll – peněžní prostředky, které si hráč vyčlenil pro hru, pokerové konto. Management – řízení, správa, hospodaření.

Bankroll management představuje bezpečné řízení peněžních prostředků, které má hráč k dispozici pro hru. Dobrý pokerový hráč musí umět rozumně zacházet s tím, co má. Jde o to, s jak vysokým vkladem do hry (buy-in), vzhledem ke stavu konta (bankroll), je bezpečné vstupovat do hry.

Například ve financích je na jednu stranu nepříliš rozumné udržovat příliš vysokou finanční zásobu, která jen tak leží ladem a nevydělává, na druhou stranu v pokeru bývá pravdou spíše opačný případ – je vhodné mít dostatečně velkou zásobu peněz pro hru, abyste byli schopni odehrát dostatečný počet hand a tím se například projevila vaše výhoda nad slabšími soupeři.

Prakticky jde o (1) přizpůsobení velikosti sázek vašemu bankrollu a o (2) omezení rizika – tedy hrát jen na takových limitech, který dovoluje váš bankroll.

Riziko můžeme měřit pomocí variance, která představuje krátkodobé výkyvy od dlouhodobé ziskovosti (ROI). I pokud budete hrát poker se slabšími soupeři, může se stát, že budete mít smůlu (downswing), resp., že se vás smůla bude držet po určitý počet her (určité období). A nebudete-li mít dostatečné množství peněz pro hru, můžete prohrát, vyluxovat svůj účet. Jinými slovy, vaše převaha nebude mít šanci se projevit. Můžete se podívat třeba na konkrétní výpočet variance u turnaje SnG pro 9 hráčů.

Bankroll management tedy představuje určité správné/bezpečné řízení peněžních prostředků určených pro hru.

Zamyslete se nad následující situací: hrajete ve dvou a jste lepší hráč pokeru než váš protihráč. Máte možnost buď hrát jednu handu za 1000 dolarů, nebo tisíc hand po 1 dolaru. Který způsob si vyberete?

Je jasné, že první způsob je velmi riskantní a šlo by o čirý hazard. Proč ale riskovat, když víte, že protihráče s vysokou pravděpodobností postupně přehrajete. Jinak řečeno, je velmi nepravděpodobné, že by měl váš soupeř 1000 her štěstí (Vy smůlu), i když stát se může ledacos, ale pořád hovoříme o míře pravděpodobnosti.

Bankroll management znamená hrát tak, abyste dokázali, resp. vůbec měli šanci, smůlu překonat. Je vhodné udržovat si určitou zásobu peněz na pokerovém kontě. Naopak je nevhodné, neřkuli cestou do pekel, po úspěšném období nebo vyhraném větším turnaji, hned převádět prostředky z pokerového konta na soukromý účet a jejich utracení za auto, nový mobil apod. Může přijít downswing, který rozpráší zbytek vašeho pokerového konta.

Jaké herní limity jsou bezpečné pro váš bankroll?

Nyní již víte, že limity, které hrajete, by měly v nějakém poměru odpovídat vašemu bankrollu, a že nedodržování této zásady (kterou se řídí profesionální hráči, chce se dodat) může vést k brzkému vyčištění konta při smolném období. Pravidla pro maximální bezpečné výše vkladu pro různé druhy her, uvádí následující tabulka bankroll managementu.

Bankroll management – pravidla pro maximální buy-in u různých typů her
Druh hryVáš buy-in by neměl překročit
Cash game5 % bankrollu
Miniturnaje Sit and Go (1 až 3 stoly)2 % bankrollu
Velké turnaje (multi-tabling)1 % bankrollu

Příklady

Následující příklady pro jednotlivé druhy her vám pomohou pochopit, jak zjistíte vhodný limit pro váš bankroll (stav vašeho pokerového konta), případně, což je jen obrácený postup, kolik musíte mít na kontě, abyste si bezpečně mohli dovolit hrát určitý limit. Přesně o tom je bankroll management.

Začneme u cash game, kde je maximálně bezpečný buy-in nejvyšší (5 % bankrollu) a budeme pokračovat až k velkým turnajům, kde je doporučený maximální limit pouze 1 %. Důvodem větší obezřetnosti je větší variance (možné větší výkyvy výsledků). Je-li pro vás variance nové téma, zkuste se podívat na stránku Variance – příklad, kde je její význam a výpočet podrobně komentován.

Cash game

Z pravidel bankroll managementu víme, že buy-in by neměl překročit 5 % vašeho pokerového konta (bankrollu). Například u oblíbeného Texas Hold'em pokeru s neomezenými sázkami (No Limit Hold'em) je maximální buy-in obvykle 100 velkých blindů (big blinds). Čím větší je tento počet, tím lépe.

Je vhodné si také nastavit automatický dokup (re-buy). Proč? Jednoduše proto, abyste mohli hrát o co nejvíce peněz, kdykoliv máte nadějnou handu. Pokud by například vaše konto díky prohrám pokleslo ze 100 na 50 big blindů a dostali byste pěknou handu, budete moci hrát pouze o 50 big blindů namísto sta, což je škoda a ztráta v podobě ušlého zisku.

Ale zpět k příkladu, resp. zjištění vhodného limitu. Aby se nám dobře počítalo, řekněme, že váš bankroll ukazuje hodnotu $100. Maximální doporučený buy-in je $5 neboli 5 procent ze sta dolarů. Vydělíme-li dále tuto částku jedním stem big blindů, získáme big blind $0,05. A odtud i vhodný limit pro cash game s vaším bankrollem: $0,02/$0,05. Poznámka: small blind je vždy polovina big blindu, hodnota se ale uvádí maximálně na setiny a v tomto případě je $0,025 zaokrouhleno dolů na $0,02.

Cash game s tímto limitem bývá označována jako NL5 – to znamená, že buy-in stojí $5 a pokrývá-li 100 big blindů (jako je obvyklé), pak jeden big blind je tedy $0,05. Například NL100 znamená, že buy-in je 100 dolarů, big blind 1 dolar a limit $0,50/$1.

Mohli bychom se také ptát obráceně. Chcete si zahrát NL100 (s limitem $0,50/$1). Kolik cashe musíte mít minimálně na pokerovém kontě (= jaká je minimální bezpečná výše vašeho bankrollu)? Buy-in známe, činí 100 dolarů a víme, že to nesmí být více než 5 % (0,05) bankrollu:
bankroll × 0,05 = buy-in 100 dolarů a odtud bankroll = $100 ÷ 0,05 = $2000. Na kontě byste museli mít minimálně 2000 dolarů, aby pro vás bylo bezpečné hrát na tomto limitu.

Z toho také vyplývá ponaučení, že (1) chcete-li hrát vyšší limity, musíte mít i vyšší bankroll, (2) podaří-li se vám bankroll navýšit, například výhrou, případně doplněním finančních prostředků, můžete si dovolit hrát vyšší limity (obecně je ale vhodné na ně přistupovat až po zvýšení hráčské úrovně, nikoliv po náhodné výhře).

Miniturnaje Sit and Go (1 až 3 stoly)

U menších turnajů typu Sit and Go (SnG) je větší variance než u cash game, neboť jsou vypláceny pouze čelní pozice. Například u turnaje pro 9 hráčů se na placené pozice dostanou pouze první tři hráči. Proto je vhodné mít na kontě větší rezervu a buy-in by neměl překročit 2 % bankrollu. Budeme-li znovu uvažovat, že náš bankroll je $100, pak buy-in by měl být maximálně $2. Pokud bychom měli na kontě třeba $200, $500 nebo $1000, pak bychom si mohli dovolit i vyšší buy-in, po řadě $4, $10, $20.

Velké (multi-table) turnaje

U velkých turnajů pro 45 a více hráčů (90, 180…) se na placené pozice dostane pouze horních 10 % hráčů. Variance je ještě větší než u malých turnajů, protože je ještě složitější se dostávat na placené pozice. U velkých turnajů hraje náhoda/štěstí/variance větší roli, proto je vhodné udržovat ještě větší rezervu na hráčském kontě (bankrollu). Maximální buy-in by neměl překročit 1 % bankrollu. Máme-li 100 dolarů na kontě, maximální buy-in může činit pouze 1 dolar.

Závěr

Bankroll management je strategie bezpečného zacházení s pokerovým kontem. Pro dlouhodobý úspěch je důležité dodržovat výše uvedené zásady a nepřekračovat maximálně bezpečný vklad do hry (buy-in). Hráč by měl odolat pokušení hrát na vyšších limitech, než co dovoluje jeho bankroll, neboť první smolné období by mohlo vyluxovat jeho účet. Naopak, pokud se hráč zlepšuje, stabilně vyhrává (navyšuje bankroll) a cítí se sebejistě, může se zkusit posunout na vyšší limity, kde by mohl více vydělávat.

Mohlo by vás také zajímat