Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKartyPoker › ROI

Jak se vypočítá ROI v pokeru

Zkratka ROI pochází z anglického Return On Investment, což znamená rentabilita investice. V pokeru se ROI používá jako měřítko hráčovy dlouhodobé ziskovosti, případně ztrátovosti v horším případě (záporný ROI).

Překlad anglického slova „return“ jako „rentabilita“ se používá ve finanční analýze. Kromě ROI totiž existují ukazatelé jako ROA – Return On Assets (rentabilita aktiv) či ROE – Return On Equity (rentabilita vlastního kapitálu). ROI se také často označuje jako „návratnost“ investice, i když v Pokeru je asi výstižnější říkat průměrná dlouhodobá ziskovost či výdělečnost hráče.

Obecný vzorec je následující:

ROI = (čistý zisk ÷ investice) × 100

nebo (což je totéž):

ROI = (výnosy z investice − náklady na investici) ÷ náklady na investici

A znova vynásobíme stem, abychom dostali údaj v procentech. Použití ROI v Pokeru bude nejlépe patrné z příkladů.

Příklad 1

Rozhodnu se, že odehraji 1000 SnG turnajů s buy-inem $5+0,5. Po skončení celého cyklu mé konto ukazuje $6000. Jaké mám ROI?

Řešení:
Investicí je vše, co jsem do hry vložil, tedy 1000 turnajů × buy-in $5,5 = $5500. Započítává se vše, tedy $5 dolarů, které jdou do cenového fondu (prize poolu), i rake $0,50.
Čistý zisk je $6000 − $5500 = $500.

ROI = $500 ÷ $5500 = 0,0909 = 9,09 %.

Příklad 2

Na střídačku jeden nepokerový. Předchozí příklad je podobný, jako kdybych například nakoupil zboží za 100 000 Kč (investice) a prodal jej za 120 000 Kč.

Řešení:
Od tržeb za prodej zboží jednoduše odečtu náklady na pořízení zboží (investici) a vydělím investicí:

ROI = (120 000 Kč − 100 000 Kč) ÷ 100 000 Kč = 20 000 Kč ÷ 100 000 Kč = 0,2 = 20 %.

Příklad by se dal ještě trochu okořenit tím, že bych do nákladů nezapočítal pouze účetní náklady 100 tis. Kč na nákup zboží, ale i ekonomické náklady, které se v ekonomii označují jako oportunitní náklady (z angl. opportunity = příležitost) nebo též náklady obětované příležitosti.

Co si za tím představit? Například sjednáváním obchodu jsem strávil 16 hod., které nikam neúčtuji, a které jsem mohl strávit hraním pokeru, kde vydělávám 300 Kč/hod. Náklady obětované obchodu můžu vyčíslit na 16 hod. × 300 Kč/hod. = 4800 Kč.

Čistý (ekonomický) zisk by nyní byl 120 000 Kč − 100 000 Kč − 4800 Kč = 15 200 Kč a

ROI = 15 200 Kč ÷ 100 000 Kč = 0,152 = 15,2 %.

Příklad 3

Tento příklad bude zase trochu více pokerový. Vezměme si například hráče, který hraje miniturnaje Sit and Go (SnG) pro 9 hráčů s buy-inem $10+1 a výplatní strukturou 50/30/20. Podíváme se do jeho statistik a zjistíme, že ve 100 odehraných turnajích obsadil:

1. místo 14krát,
2. místo 13krát,
3. místo 12krát.
Z toho vyplývá, že na placenou pozici nedosáhl 61krát (zbytek do sta), i když tento údaj prakticky nepotřebujeme.

Řešení:
Nejprve vypočítáme prize pool a jeho rozdělení na placené pozice: 9 hráčů × $10 = $90. První místo bere 50 % z $90 čili $45, druhé místo 30 % z $90 = $27 a třetí místo 20 % z $90 = $18.

Hrubé výdělky (bez odečtení vkladu do hry) alias „výnosy z investice“ činí:

14 × $45 + 13 × $27 + 12 × $18 = $630 + $351 + $216 = $1197.

Investicí nebo „náklady na investici“ je počet turnajů × buy-in $10+1, tedy 100 × $11 = $1100.

Čistý zisk = $1197 − $1100 = $97, pak

ROI = $97 ÷ $1100 = 0,0882 = 8,82 %.

Závěrem malé zamyšlení

Na závěr malé zamyšlení, proč nám přijde vhodnější říkat ziskovost, výdělečnost, výnosnost či rentabilita investice, namísto slova návratnost investice. Označením návratnost se ve světě investic většinou rozumí počet let, za který se investice navrátí (sama zaplatí). Například investuji do nějakého investičního projektu 1 000 000 Kč a ten bude po dobu své životnosti přinášet zisk 200 000 Kč ročně. Prostá doba návratnosti investice je potom 1 000 000 ÷ 200 000 = 5 let.

ROI spíše ukazuje, jak budete schopni svou investici zhodnotit. Například pokud dosahujete průměrné dlouhodobé ziskovosti 10 % (ROI = 10 %) a rozhodnete se odehrát třeba 1000 turnajů s buy-inem $10+1, váš hrubý výnos bude pravděpodobně 0,1 × (1000 × $10) = $1000. Ještě je třeba doplnit, že skutečné výdělky mohou od očekávaného výdělku kolísat, neboť svou roli může hrát variance.

Mohlo by vás také zajímat