Hazardní-Hry.eu

Náhoda

Co je náhoda, záhadná síla, jež někdy formuje naše osudy a ovlivňuje průběh či výsledek událostí, a to nejen při sázení či hraní hazardních her? Děje se něco vůbec bez jakékoliv příčiny? Jak se náhody v praxi využívá? Co je náhodný jev a náhodný pokus?

Co je náhoda

V běžné řeči si pod slovem náhoda představíme nějakou nečekanou událost či souběh událostí, který s ničím nesouvisí. Označíme-li něco za náhodu, resp. náhodný jev, můžeme tím vyjádřit dvojí názor: (1) buď neumíme nalézt příčinu či vysvětlení dané události, nebo (2) se domníváme, že tato událost nemá žádnou příčinu.

Náhodný jev je výsledek náhodného pokusu, o kterém ihned po provedení pokusu můžeme rozhodnout, zda nastal, nebo nenastal, například o výsledku sázky po zatočení kolem rulety. Náhodný pokus je termín z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky a jde o proceduru, kterou můžeme libovolně opakovat a jejíž výsledek není nějak dopředu určen, například hod mincí či hrací kostkou.

V prvním případě říkáme, že se něco stalo náhodně a neumíme vysvětlit nebo nalézt důvod proč, ve druhém případě se již jedná o otázku nanejvýš filozofickou – tvrzení, že něco nemá žádnou příčinu, nebo naopak, že všechno má nějakou příčinu, tj. že nic není náhodné, jsou odvážná a stěží dokázatelná. Hledání jevu bez příčiny proto zůstává výzvou a někdy až nemožností, a zabývají se tím mnohé filozofické a vědecké proudy. Existuje opravdu něco, co můžeme nazvat naprosto náhodným?

Náhoda jako záhadná síla

Obrázek 1: Náhoda jako záhadná síla (zdroj: Craiyon)

Náhoda v každodenním životě

V běžném životě se tedy slovo náhoda často používá pro označení událostí nebo souběhu událostí, které nám připadají nevysvětlitelné, neočekané, bez zjevné příčiny.

Když se spojí dvě zdánlivě nepatřičné události, říkáme, že se stala náhodná nebo nahodilá shoda. Příkladem může být setkání s dlouho neviděným přítelem v cizím městě nebo náhodné objevení zajímavé knihy v knihkupectví. O náhodnou shodu jde také v případě, že se vám něco přihodí v „nešťastný“ pátek 13., nebo když vám přeběhne přes cestu černá kočka a později nabouráte. O těch, kteří v tom hledají určitou skrytou souvislost (nepovažují to za náhodu), říkáme, že jsou pověrčiví.

S náhodou se setkáváme dnes a denně. Často se využívá jako určitá náhradní spravedlnost, například při losování maturitní otázky (spravedlivější než kdyby otázku přiděloval učitel), ve fotbale, kdo bude hrát první na té které straně (proti Slunci) nebo rozhodnutí o vítězi losem při rovnosti bodů nebo všech dodatečných hodnotících kritérií.

Náhodná čísla lze využít při šifrování.

S náhodou, resp. s teorií pravděpodobnosti a statistikou, pracují pojišťovny. Například vědí, kolik mají pojistných událostí za rok, kdo nejčastěji bourá, muž/žena, v kterém regionu, jakém autě apod. Dokážou odhadnout, kolik vyberou na pojistném a s určitou rezervou kolik pravděpodobně vyplatí na pojistném plnění a že se jim to vyplatí. Je velmi nepravděpodobné, že by například v jednom roce všechna auta nabourala nebo vyhořely všechny domy apod. Naopak pojišťovny bojují proti pojistným podvodům, které s náhodou nemají nic společného.

Náhodným výběrem lze provádět (nejen) volební průzkumy, provádět kontroly, odhalovat podvody. Není například nutné se ptát všech občanů ČR na volební preferenci nebo kontrolovat všechny výrobky apod. Stačí vše provést na vybraném vzorku, který ale musí být dostatečné reprezentativní – z části se usuzuje na celek s určitou pravděpodobností – o to se postarají matematické a statistické metody.

Náhoda ve světě hazardu

Samozřejmě, náhoda hraje klíčovou roli ve světě hazardních her a sázení. Loterie, sázkové hry a různé další kasinové aktivity jsou postaveny na nevyzpytatelnosti náhody a generování náhodných čísel. Sázkaři a hráči se snaží odhadnout výsledek, pokouší se získat štěstí na svou stranu a vyhrát.

To se jim v krátkém období může podařit. Nicméně v delším časovém horizontu se obvykle projeví matematická výhoda kasina nebo sázkové společnosti, známá jako očekávaný výsledek sázení. Tato výhoda je zakotvena v pravděpodobnosti a vede k tomu, že kasino má dlouhodobě statisticky stabilní zisk.

Příkladem může být například ruleta: pokud si vsadíte na červenou, 18 červených čísel hraje s vámi, ale proti vám hraje 18 černých čísel a 1 zelená nula. I když náhoda či štěstí může hráče občas podržet, je důležité si být vědom tohoto zdánlivě drobného matematického faktu. Jedna z mála her, kdy hráč může využít svůj um a získat nad kasinem výhodu, je karetní hra Black Jack, ale i tam jsou kasina bedlivě sledují výjimečné hráče, kteří by například byli schopni počítat karty. Známý herec Ben Affleck byl kdysi z tohoto důvodu z kasina vykázán.

Někteří hráči hledají či zkoušejí různé systémy či strategie, jak vyhrát. Některé z nich jsou velmi pozoruhodné, například v ruletě vznikla celá řada systémů a také jsme je testovali, nic ale nemění na faktu, že v dlouhém období či při dlouhodobém hraní, zůstává výhoda na straně kasina či sázkové společnosti.

Závěr

Náhoda je pozoruhodný fenomén života. Bez ohledu na to, zda ji vnímáme jako skrytou sílu či vzorce, nebo pouhý náhodný prvek, nepochybně ovlivňuje naše rozhodnutí, tvůrčí procesy a osudy v běžném životě i při sázení.

Mohlo by vás také zajímat

EN Chance: Exploring the Mysteries of Randomness and Probability.