Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryRuletové hryRuletaRuletní systémy › Test rovných sázek se zmrazením při nule

Test rovných sázek se zmrazením při nule

Podruhé otestujeme oblíbené rovné sázky v ruletě, tj. takové, které mají výplatní poměr 1:1. Tentokrát vyzkoušíme, jaký vliv na úspěšnost hráče má zmrazování sázek při padnutí nuly. To umožňují některá kasina u francouzské rulety. Pokud například vsadíte na červenou a padne nula, neprohrajete ihned, ale o osudu sázky rozhodne příští kolo.

Jak test probíhá

Test je jako obvykle založen na simulaci 100 000 roztočení rulety (spinů). Navazujeme na předchozí test sázení na červenou či černou barvu v ruletě, a to tak, že použijeme naprosto stejná čísla (stejnou posloupnost 100 000 čísel), která byla v tomto testu náhodně vybrána, abychom měli srovnání a mohli posoudit, jaký vliv na bilanci hráče má zmrazování rovných sázek při vytočení nuly v ruletě. V prvním testu jsme předpokládali, že při padnutí nuly jsou všechny rovné sázky ihned ztraceny.

Červená a černá patří mezi nejoblíbenější rovné sázky. Připomeňme, že mezi rovné sázky v ruletě se dále řadí lichá/sudá a malá/velká čísla. V tomto testu, který je nazván univerzálněji – test rovných sázek (protože z pohledu pravděpodobnosti je naprosto rovnocenné, zdali sázíme červené/černé či liché/sudé) – bude naše rovná sázka při padnutí nuly zmrazena a o jejím osudu rozhodne příští kolo.

Sázet budeme opět náhodně na červenou či černou barvu (i když v tomto testu již nejde o náhodu, neboť jsme z důvodu srovnání použili čísla z předchozího testu). Pokud například vsadíme na černou barvu a padne nule, naše sázka zůstane zmrazena. Jestliže v příštím kole padne znova černá, dostaneme naši sázku zpět, pokud padne barva opačná (červená) sázku ztrácíme.

Prvních dvacet spinů z celého testu uvádí pro ilustraci tabulka 1. Sloupec „Tipováno“ ukazuje, jakou barvu jsme (náhodně) tipovali, sloupec „Vytočeno“ představuje výherní číslo a tím i barvu. Sázíme stále dokola stejnou částku 100 Kč, nijak ji tedy neměníme v závislosti na výhrách či prohrách. Tento test proto nehodnotí žádný ruletní systém, ale pouze běžný způsob sázení na červenou a černou barvu. Sloupec „Zisk/ztráta“ představuje čistý výsledek sázky. „Bilance“ zachycuje průběžný stav našeho konta – kumuluje čisté zisky či ztráty.

Tabulka 1: Prvních 20 spinů (z celkových 100 000) z testu rovných sázek se zmrazováním při nule

Test rovných sázek se zmrazením při nule – prvních 20 spinů

Z prvních dvaceti roztočení rulety je určitě nejzajímavější spin 14, kdy padla nula, neboť si můžeme lépe přiblížit zmrazení sázky. V tomto spinu jsme tipovali červenou barvu a přišla nula. Naše sázka 100 Kč byla zmrazena a zatím jsme o nic nepřišli. Výsledek této sázky se rozhodne až v dalším kole (případně kolech, pokud by náhodou znova padla nula). Proto netipujeme barvu (vyšrafovaný sloupec „Tipováno“ u spinu 15), ale pouze čekáme, jaká barva přijde. Naštěstí bylo vytočeno číslo 12, červená, a jelikož jsme před padnutím nuly tipovali červenou barvu, naše sázka tím byla zachráněna – pouze se nám vrátila, a proto čistý zisk/ztráta z tohoto kola je nulový/á. Pokud by padla černá, sázku bychom prohráli a ve sloupci „Zisk/ztráta“ by bylo uvedeno -100.

Vývoj a srovnání bilance při (ne)zmrazování rovných sázek

Stav našeho konta a jeho vývoj v průběhu testu nejlépe ukáže graf – viz obrázek 1. Na ose x jsou nanesena jednotlivá roztočení rulety 1 až 100 000, na ose y měříme bilanci se zmrazením sázek při nule (zelená křivka) a bilanci bez zmrazování sázek při nule (červená křivka). Připomínáme, že jsme použili naprosto stejná čísla jako u prvního testu. Právě červená křivka představuje vývoj bilance z prvního testu. Můžeme si všimnout, že při zmrazování sázek je bilance hráče mnohem přijatelnější, přestože nakonec skončila v minusu.

Test rovných sázek – bilance a porovnání při (ne)zmrazování sázek
Obrázek 1: Graf vývoje a porovnání bilancí s/bez zmrazování sázek při vytočení nuly

Měřítko v grafu má poměrně velké rozpětí. Přesná čísla z testu rovných sázek s jejich zmrazováním při padnutí nuly jsou uvedeny v tabulce 2. Vidíme, že pokud bychom test ukončili v nejlepší okamžik, vyhráli bychom 7 700 Kč čistého. Naopak v nejhorší moment bychom ztráceli 63 000 Kč. Nakonec, po stotisícím roztočení rulety, jsme skončili ve ztrátě 57 000 Kč.

Tabulka 2: Statistika rekordů z testování rovných sázek

Sázka na červená-černá – rekordy z testu

Bez zajímavosti nejsou ani rekordní statistiky z testu jako například nejdelší série červené a černé barvy, nejdelší vyhrávající a prohrávající série apod. Abychom zde neduplikovali obsah, můžete si je prohlédnout na stránce předchozího testu sázení na červenou a černou barvu (stejná čísla, bez zmrazování rovných sázek při vytočení nuly).

Závěr

Oba testy rovných sázek skončily ztrátou. To samo o sobě není překvapením, neboť pravděpodobnost je vždy na straně kasina, ruleta není výjimkou. Již u prvního testu rovných sázek jsme vyslovili závěr, že rovné sázky nejsou příliš slibným způsobem sázení, neboť bilance skončí téměř vždy v záporu. Mnohem horší je však setrvalý pokles, který nedává příliš velkou šanci na „skok do plusu“ – v tomto ohledu je lepší sázka na jedno číslo.

Přesto je test velmi poučný, protože ukazuje, jak velký rozdíl přestavuje zmrazování, či nezmrazování rovných sázek v ruletě při vytočení nuly – opět viz obrázek (graf) 1. Naprosto stejná čísla použitá v obou testech poskytují velmi rozdílné výsledky. Zmrazování rovných sázek dává mnohem větší šanci na výhru nebo alespoň na udržení rozumné bilance. Výhoda kasina je totiž poloviční oproti hře bez zmrazování rovných sázek.

Ruletní systémy
Test sázení na červenou a černou barvu v ruletě (bez zmrazení při nule)
Test sázení na jedno číslo
Testování a simulace ruletových systémů