Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryRuletové hryRuletaRuletní systémy › Test sázení na červenou a černou barvu

Test sázení na červenou a černou barvu v ruletě

Sázka na červenou či černou barvu je oblíbeným způsobem sázení v ruletě. V tomto testu budeme sázet stále stejnou částku na náhodně vybranou barvu a sledovat, jak se bude vyvíjet stav našeho konta, ale i jaká bude jeho konečná hodnota. Hodnotíme pouze způsob sázení, nejde tedy o žádný „systém“ či „strategii“, kdy sázíme podle nějakého klíče a přizpůsobujeme velikost sázky.

Tento test bychom mohli aplikovat na jakoukoliv rovnou sázku. Rovná sázka je taková, kdy v čistém vyhrajeme stejnou částku, jakou vsadíme. V angličtině se rovná sázka označuje jako even-money bet. Mezi rovné sázky patří také lichá/sudá a malá/velká čísla. Všechny rovné sázky jsou rovnocenné a slibují stejnou šanci na výhru či prohru. Avšak sázka na červenou a černou barvu je nejoblíbenější. Snad proto, že barvu každý snadno rozpozná hned po vytočení a není třeba zkoumat, zdali je číslo liché, či sudé, nebo zdali například 18 je ještě malé (1–18), či velké (19–36) číslo.

Jak testujeme

Podobně jako u ostatních testů, je i tento založen na excelovské simulaci 100 000 roztočení rulety (spinů). Prvních dvacet spinů z celého testu uvádí pro ilustraci tabulka 1. V každém spinu náhodně vybereme barvu, na kterou vsadíme (sloupec „Tipováno“) – sázíme vždy 100 Kč bez ohledu na výhru, či prohru, sázku nijak neměníme – a rovněž náhodně vytočíme nějaké číslo (sloupec „Vytočeno“). V ruletě má každé číslo svou barvu.

V tomto testu tedy výběr barvy, na kterou vsadíme, střídáme, i když víme, že z pohledu pravděpodobnosti je to jedno. Jestliže se barvy ve sloupci „Tipováno“ a „Vytočeno“ shodnou, vyhráváme 100 Kč čistého a tuto částku přičteme k bilanci (stavu našeho konta). Pokud jsou barvy opačné nebo padne-li nula, naše sázka okamžitě prohrává. Výsledkem je ztráta 100 Kč a snížení bilance.

Začínáme s nulovou bilancí, což má naznačit, že nezáleží na tom, kolik peněz máme v peněžence. Předpokládáme, že pokud se dostaneme do minusu, budeme mít dostatek peněz na další sázky. Hraje se tedy francouzská ruleta (s jednou nulou), přičemž při padnutí nuly sázky nejsou zmrazeny, nýbrž okamžitě prohrávají. Variantu, kdy jsou rovné sázky zmrazeny, jsme již také otestovali.

Tabulka 1: Prvních 20 spinů (z celkových 100 000) sázky na červenou či černou barvu

Test sázky červená-černá – prvních 20 spinů

Průběh testu a konečný stav bilance

Průběh bilance, tedy stavu našeho konta v průběhu testu (spinů 1 až 100 000), nejlépe zachycuje graf – viz obrázek 1. Na ose x jsou zachycena roztočení rulety, na ose y měříme bilanci. Můžeme si všimnout, že v plusu jsme se ocitli pouze na chvíli, a to na počátku testu. S přibývajícími roztočeními rulety se naše bilance, až na menší krátkodobé výjimky, setrvale snižovala. Konečný výsledek ukazuje ztrátu vyšší než 200 000 Kč.

Test sázky červená-černá – vývoj bilance
Obrázek 1: Graf vývoje bilance hráče při sázení stejné částky na červenou či černou barvu v ruletě

Přesná čísla o bilanci a vůbec různé rekordní hodnoty, které v testu padly, zachycuje tabulka 2. Vidíme, že naše nejlepší bilance dosáhla rovných 5 000 Kč. To bylo na počátku testu, pak nabrala sestupnou tendenci a nejhorší záporná bilance se příliš neliší od konečné bilance -206 200 Kč.

Zajímavé jsou rekordně dlouhé série jedné a té samé barvy. Červená barva se objevila nejvíce 16krát po sobě, černá dokonce 21krát po sobě. Sloupec „1 z …“ vyjadřujeme pravděpodobnost těchto událostí. Pravděpodobnost, že by šla 21krát po sobě stejná barva, je jen jedna z téměř 4 milionů!

Velmi nízkou pravděpodobnost (asi jedna z 1,8 milionu) má také to, že se několikrát po sobě objeví jedno a to samé číslo. V testu šlo stejné číslo nejvíce 4krát po sobě, za to se to povedlo hned třem různým číslům. Čtyřiadvacítka (24) šla 4krát po sobě ve spinech číslo 34 143 až 34 146, dvacítka (20) byla vytočena 4krát po sobě ve spinech 49 321 až 49 324 a osmička (8) rovněž 4krát po sobě ve spinech 81 139 až 81 142.

Tabulka 2: Statistika rekordů z testování sázky na červená a černá čísla

Sázka na červená-černá – rekordy z testu

V tabulce 3 si můžeme prohlédnout, jak často padala černá a červená (bez ohledu na výsledek sázky), ale i ostatní rovné sázky. Součet četností rovných sázek a četností nul musí dát logicky 100 000 spinů. Sloupec „VÝHRA“ značí, kolikrát jsme barvu tipnuli správně, sloupec „PROHRA“ značí, kolikrát padla barva opačná či nula. Vidíme, že počet proher byl o 2 062 vyšší. Pokud toto číslo vynásobíme stovkou, kterou jsme sázeli v každém kole, dostaneme se na konečnou bilanci -206 200 Kč.

Tabulka 3: Statistika rovných sázek

Sázka na červená-černá – statistiky rovných sázek

Nejdelší vyhrávající a prohrávající série

Nejdelší vyhrávající série trvala 18 spinů – viz tabulka 4. To znamená, že se nám osmnáctkrát po sobě podařilo tipnout barvu (resp. se to simulaci podařilo za nás), která byla vytočena. Sázka je stále stejná: 100 Kč. Tato série nám přinesla čistý zisk 18 stovek. I když je to jen slabá útěcha, neboť naše bilance tím klesla lehce pod -100 000 Kč.

Tabulka 4: Nejdelší vyhrávající série při sázení na červenou/černou

Test červená-černá – nejdelší vyhrávající série

Nejdelší prohrávající sérii zachycuje tabulka 5. Trvala 16 spinů. Šestnáctkrát po sobě jsme tedy tipovali jinou barvu, než která byla vytočena. Série by nás stála 16 stovek a o tuto částku by poklesla naše průběžná bilance. Tato série nastala až ke konci testu, kdy celková bilance byla už tak dost špatná.

Tabulka 5: Nejdelší prohrávající série při sázení na červenou/černou

Test červená-černá – nejdelší prohrávající série

Závěr k testu rovných sázek

Rovné sázky v ruletě, zejména sázení na červenou nebo černou barvu, jsou velmi oblíbené. Avšak test, jehož průběh, ale i konečnou bilanci, nejlépe ukazuje obrázek 1 (graf), ukázal, že nejsou příliš vhodnou strategií.

U rovných sázek se výhoda kasina se projeví velmi záhy. Ze začátku je možné něco vydělat, ale pak následuje téměř nepřerušovaný pokles. Toto tvrzení nepodpíráme pouze tímto jedním testem. Jelikož je simulace vytvořená v Excelu, bylo ji možné opakovat mnohokrát po sobě. Trend byl vždy velmi podobný: postupný pokles, který končil ztrátou zhruba v rozmezí 200 až 300 tisíc Kč, a to při stále stejné sázce 100 Kč.

Dostat se na konečnou kladnou bilanci tímto způsobem sázení je téměř nemožné. V tomto ohledu by sázení rovných sázek možná prohrálo i se systémem Martingale, který je sice riskantní (sázky se při prohře zdvojnásobují), ale jehož průběh nemusí být tak jednotvárný až depresivní s mizivou nadějí na zvrat k lepšímu – viz například druhý test systému Martingale (s mikrosázkami). Mnohem zajímavější bude situace u sázení na jedno číslo, ale o tom až příště.

Ruletní systémy
Test rovných sázek se zmrazením při nule
Test sázek na jedno číslo v ruletě
Test ruletového systému Anti-martingale (se stejnými čísly jako v tomto testu)
Test ruletového systému Fibonacci
Testování a simulace ruletových systémů

EN Test sázení na červenou a černou barvu v angličtině.