Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryRuletové hryRuletaRuletní systémy › Test sázky na jedno číslo v ruletě

Test sázky na jedno číslo v ruletě

Tipnout jedno číslo z třiceti sedmi ve francouzské ruletě se nezdá zrovna jednoduché, na druhou stranu ale nabízí lákavý výplatní poměr 35:1. Sázení na jednotlivá čísla asi není tak populární jako například sázky na červenou či černou barvu. Nicméně, nezaslouží si tento způsob sázení větší pozornost? Dopadnou jednotlivá čísla v testu lépe než rovné sázky (červená/černá)?

V tomto testu prověříme, jakou šanci na výhru dává sázka na jedno číslo v ruletě. Anglicky se tato sázka označuje jako single number bet (sázka na jednotlivé číslo) nebo straight (přímá sázka – na 1 číslo). Bude velmi zajímavé sledovat průběh testu, zejména výkyvy průběžného stavu našeho konta (bilance), které jsou dány výplatním poměrem 35:1. Nakonec provedeme i srovnání s rovnými sázkami, tj. například sázkami na červenou či černou barvu. Ale zpět k podstatě testu.

Jak testujeme

Test spočívá v simulaci 100 000 roztočení rulety (angl. spin), ke které jsme využili Excel. V každém spinu vsadíme na jedno náhodně vybrané číslo 100 Kč (sloupec „Tipováno“). Sázka je pořád stejná; mohli bychom použít jakoukoliv jinou částku. Číslo, na které sázíme, se mění v každém spinu – nesázíme tedy jedno číslo pořád dokola, dokud nevyhraje. Sázení na stejné číslo, dokud nepadne, je předmětem druhého testu sázky na 1 číslo.

Ve sloupci „Vytočeno“ je náhodně vygenerováno výherní číslo. Pokud se čísla shodují, vyhrajeme 3 500 Kč čistého, jestliže se neshodují, výsledkem je ztráta vkladu 100 Kč – viz sloupec „Zisk/ztráta“. Sloupec „Bilance“ kumulativně načítá (čisté) zisky a ztráty, ukazuje tedy čistý stav našeho konta oproti začátku testu, kdy jsme začínali s nulou.

Tabulka 1 uvádí pro ilustraci prvních dvacet spinů pokusu z celkových sto tisíc. Vidíme, že průběh testu, resp. jeho začátek, je pro hráče velmi příznivý. Pokud bychom tuto hru hráli v reálu, přišli bychom si v krátké době z nuly na skoro 9 tisíc Kč. To je velmi optimistický průběh testu, který ale nemá navodit (falešný) pocit, že sázením na jednotlivá čísla v ruletě můžete snadno vyhrát. Jedná se o čirou náhodu. Vyhráli jsme už ve 3. spinu a v 16. a 17. spinu se nám dokonce podařilo vyhrát dvakrát po sobě. Důležitý bude další průběh testu, který nejlépe zachytí graf (Obrázek 1).

Tabulka 1: Prvních 20 spinů (z celkových 100 000) testu sázky na jedno číslo v ruletě

Test sázky na jedno číslo v ruletě – prvních 20 spinů

Průběh a výsledek testu

Průběh testu nejlépe zachycuje graf. Pro pořádek doplňme, že na vodorovné ose jsou nanesena jednotlivá roztočení rulety (spin 1 až 100 000), na svislé ose sledujeme vývoj bilance. Můžeme si všimnout, že křivka vývoje bilance – průběžného čistého stavu našeho konta – připomíná jízdu na horské dráze. Pro hráče je to však dobrá zpráva, neboť ukazuje, že sázky na jedno číslo alespoň dávají možnost se vrátit do plusu při předchozím propadu.

Test sázky na 1 číslo v ruletě – vývoj bilance
Obrázek 1: Graf vývoje bilance hráče při sázení stejné částky na jednotlivá čísla v ruletě

Možnost zvrátit nepříznivý vývoj považujeme za důležitější než konečný stav bilance, který skončil v minusu. To ostatně není u hazardních her překvapením, kasino má vždy určitou výhodu. Přesná čísla o vývoji bilance, která nelze vyčíst z grafu, ale i zajímavou statistiku rekordů z testu zachycuje Tabulka 2. Nejprve k bilanci.

Pokud bychom přestali v nejlepší moment – je to pouze teoretická úvaha, neboť v průběhu testu nevíme, zdali se nebudeme mít ještě lépe nebo naopak hůře – vyhráli bychom 57 400 Kč čistého. Naopak v nejhorší moment bychom prohrávali skoro 145 000 Kč. I přesto se nám ale podařilo opět dostat do plusu, a to při stále stejné sázce 100 Kč (!) A přestože test nakonec skončil v záporu 49 600 Kč, jeho průběh dává dobrou naději na udržení kladné bilance.

Tabulka 2: Statistika rekordů z testování sázky na jedno číslo

Test sázky na 1 číslo v ruletě – statistika rekordů

U sázky na jedno číslo v ruletě barva nehraje roli. Není ale od zajímavosti sledovat, jaké nejdelší série červené a černé barvy se v průběhu testu vyskytly. Červená barva se objevila nejvíce 15krát po sobě. Černá barva dokonce 23krát po sobě mezi spiny 32 908 až 32 930. Tato nejdelší série vypadala následovně.

Test sázky na 1 číslo v ruletě – nejdelší série černé barvy

Sloupec „1 z …“ v Tabulce 2 vyjadřuje pravděpodobnost takové události. Pravděpodobnost, že se stejná barva objeví tři a dvacetkrát po sobě, je pouze jedna z téměř 16 milionů, přesně 1 z 15 753 318. Jedno a to stejné číslo bylo vytočeno nejvíce 4krát po sobě. Povedlo se to číslu 34, červená, mezi spiny 85 800 až 85 803. Pravděpodobnost této události je jedna z téměř dvou milionů, přesně 1 z 1 874 161.

Nejvíce se nám podařilo vyhrát dvakrát po sobě. Při sázce na jedno číslo v ruletě to je docela náhoda. Zajímavá je nejdelší prohrávající série, která trvala 293 spinů. To znamená, že dvě stě devadesát třikrát po sobě nebylo vytočeno číslo, které jsme tipovali. To by mohlo být celkem frustrující, nikoliv ale překvapující, neboť v každém spinu sázíme pouze na jedno jediné náhodně vybrané číslo. Taková série, která se objevila od spinu 27 911, by nás stála 29 300 Kč. Na to u sázky na jedno číslo musí být člověk připraven. Důležité je vytrvat. Několik úspěšných tipů by nás dostalo zpět do plusu, jak potvrzuje i pohled do grafu výše (viz Obrázek 1).

Pro zajímavost a doplnění k Tabulce 2 uvádíme ještě četností sérií barev, přestože má význam spíše pro různé ruletní systémy založené na rovných sázkách, jako je například Martingale. Součet všech četností musí být logicky 100 000. Součet celkem v Tabulce 3 doplňuje nula, která padla 2 702krát. Sloupec „1 z …“ opět značí pravděpodobnost, že se objeví tak či onak dlouhá série.

Tabulka 3: Četnosti sérií barev

Test sázení na 1 číslo v ruletě – četnosti sérií barev

Můžeme se také podívat, kolikrát byla vytočena jednotlivá konkrétní čísla. Nejčastěji se v testu objevilo číslo 32, červená, přesně 2 838krát, nejméně často číslo 25, červená, přesně 2 592krát.

Test sázení na 1 číslo v ruletě – četnosti čísel
Obrázek 2: Četnosti výskytu jednotlivých čísel

Graf je rovněž uveden pro zajímavost, neboť každé číslo v ruletě se kdykoliv může objevit se stejnou pravděpodobností. Čím více roztočení rulety bychom provedli, tím spíše by každé číslo mělo být zastoupeno zhruba stejněkrát. Při sázení na jedno číslo proto nemá smysl či vliv sledovat (tedy pokud to neberete pouze jako zábavu), která čísla šla, či nešla, a které číslo by se mohlo objevit. Můžete náhodně tipovat kterékoliv číslo a z pohledu pravděpodobnosti to vyjde zcela na stejno.

Závěr

Podíváme-li se do historie, výzkum všech sázek v ruletě, s cílem dát odpověď, která sázka v ruletě je (experimentálně) nejlepší, byl proveden již v roce 1972. Výzkum přinesl, možná celkem překvapivý, závěr, že nejlepším způsobem sázení v ruletě jsou jednotlivá čísla. Jsme rádi, že tento závěr potvrdil i náš nezávislý test na 100 000 roztočení rulety.

Kolik spinů kasinu stačí, abyste s pravděpodobností vyšší než 99 % začali prodělávat.

Správně tipovat jedno číslo z 37 ve francouzské ruletě se zdá obtížnější než tipovat rovné sázky, například červenou či černou barvu. Nejdůležitějším ukazatelem testu je vývoj bilance, tj. čistého stavu našeho konta. Sázka na jednotlivá čísla naprosto vítězí v šanci udržet delší dobu kladnou bilanci nebo dokonce i skončit v plusu. Samozřejmě je třeba mít pořád na paměti, že kasino má nad hráčem vždy výhodu danou pravděpodobností a (nižšími) výplatními poměry.

Při tipování pouze jednoho čísla v ruletě může nastat dlouhá nepříznivá série, tzn., že tipované číslo se může lišit od vytočeného čísla mnohokrát v řadě – v našem testu to jednou trvalo dokonce 293 spinů. Pokud se nám ale podaří vyhrát, a třeba několikrát po sobě do 35 spinů (to je výplatní poměr při sázce na jedno číslo), naše bilance se může rychle znásobit a i ze záporné bilance se můžeme dostat do plusu. To je obrovská výhoda sázky na jednotlivá čísla, především při srovnání s rovnými sázkami (červená/černá) – tam, pokud se jednou dostaneme do minusu, je téměř nemožné vrátit se zpět do kladné bilance, jak ukázaly předchozí testy.

Tento test na 100 000 spinů je možné libovolněkrát opakovat. Díky tomu můžeme do testu zahrnout i další dvě varianty, které jsme nazvali optimistická (modrá křivka) a pesimistická (červená křivka). Zelená křivka ukazuje průběh tohoto testu, který je naprosto stejný jako na Obrázku 1. Zde však křivka vypadá na pohled trochu jinak, protože se změnil rozsah grafu na -700 000 až 300 000 Kč, zejména kvůli pesimistické variantě. Na obrázku 1 má graf rozsah pouze -200 000 až 100 000 Kč, proto se výkyvy opticky jeví jako větší.

Test sázení na 1 číslo v ruletě – scénáře (varianty) pokusu
Obrázek 3: Vývoj bilance: normální, optimistická a pesimistická varianta testu sázky na 1 číslo

Optimistická a pesimistická varianta ukazují na možné alternativní výsledky tohoto testu sázení na jednotlivá čísla v ruletě. V optimistickém případě bychom po většinu testu (s menším zaváháním) byli v plusu a v plusu bychom nakonec i skončili. Naproti tomu by se mohlo stát, že bychom neměli štěstí a naše bilance by nabrala sestupnou tendenci a skončila v záporu – viz červená pesimistická křivka. Dokonce by se nám skoro ani nepodařilo (nebo jen na chvíli) dostat se do plusu.

Pesimistická varianta připomíná průběh testu rovných sázek (červená/černá barva), ať už bez zmrazení sázek při nule, nebo se zmrazováním sázek. Průběh testu při rovných sázkách vypadá téměř ve všech případech stejně. U rovných sázek je téměř nemožné se dostat do či skončit v plusu – na rozdíl od sázek na jednotlivá čísla.

Test ukázal, že sázka na jedno číslo představuje nejlepší šanci na výhru v ruletě. Průběžný stav hráčova konta sice může připomínat jízdu na horské dráze, ale to je největší výhodou tohoto způsobu sázení. Existuje totiž naděje, že se krátce po začátku hry dostaneme rychle do plusu, anebo, při méně úspěšném průběhu hry, že se nám podaří dostat se z minusu do plusu – na rozdíl od rovných sázek, kde je podobný obrat téměř bez šance.

Mohlo by vás také zajímat

Sázka na 1 číslo – 2. test, kdy sázíme stále stejné číslo, dokud nevyhraje, teprve pak změna;
Test sázení na červenou a černou barvu v ruletě;
Test rovných sázek (se zmrazením sázek při padnutí nuly);
Test ruletového systému Martingale, Anti-martingale, Fibonacci, sázky Jamese Bonda;
Testování a simulace ruletových systémů a sázek;
Ruletové systémy.