Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryFinance › Průměrný hodinový výdělek

Průměrný hodinový výdělek

Dokázali byste si přesně spočítat, kolik v průměru vyděláváte za hodinu v práci? Například máte-li v pracovní smlouvě či ve mzdovém výměru uvedenou měsíční mzdu 25 000 Kč?

Vždy víte předem, jakou máte měsíční mzdu a kolik hodin denně pracujete. Například práce na plný úvazek je 8 hodin denně, půlhodinová přestávka tzv. na jídlo a oddech se do pracovní doby nepočítá. Za týden tedy odpracujete 40 hodin. V zákoníku práce se tato doba označuje jako „stanovená týdenní pracovní doba“.

Dále budeme používat i zjednodušené či méně formální pojmy jako denní úvazek (kolik hodin denně pracujete) a týdenní úvazek (kolik hodin týdně pracujete, v obou případech podle pracovní smlouvy).

Jelikož stanovená pracovní doba se uvádí jako týdenní a měsíc(e) mají různý počet dnů a tedy i týdnů, je potřeba si s tím nějak poradit – použijeme průměrný počet týdnů v jednom měsíci. Dokonce na to pamatuje i zákon. V § 356 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se uvádí:

  1. Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek.
  2. Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento účel má 365,25 dne. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.

Kde se vzal koeficient 4,348 pro průměrný počet týdnů v 1 měsíci

Jen pro zajímavost, jak se dospělo k tomuto číslu. Běžný kalendářní rok má 365 dnů. Jednou za rok je tzv. rok přestupný, který má 366 dnů. To v průměru dělá 365,25 dne v 1 roce. Rok má 12 měsíců a týden má 7 dní, proto:

365,25 ÷ 12 = 30,4375 ÷ 7 = 4,348 (zaokrouhleno na 3 desetinná místa).

Tento koeficient jsme použili k zjištění, kolik peněz v průměru prosázíme ve Sportce za jeden měsíc (sázet lze 2krát týdně), ale v článku najdete i kolik prosázíte za jiné časové úseky při dlouhodobém sázení, např. za 50 let.

Pracujete-li na plný úvazek, tj. 40 hodin týdně, pak za 1 měsíc v průměru odpracujete 40 × 4,348 = 173,92 hodin. A když měsíční mzdu vydělíte tímto číslem, získáte hledaný průměrný hodinový výdělek. V úvodu článku jsme pro příklad zmínili měsíční mzdu 25 000 Kč (uvažujeme plný úvazek). Průměrný hodinový výdělek potom je 25 000 Kč ÷ 173,92 hod. = 143,74 Kč/hod. Zaokrouhluje se matematicky na 2 desetinná místa.

V tabulce 1 najdete průměrné počty hodin v jednom měsíci pro různé výše úvazku, nejen pro plný úvazek. Například 20 hodin týdně je poloviční úvazek či 10 hodin týdně čtvrtinový.

Tabulka 1: Průměrný počet hodin v 1 měsíci při různých úvazcích
ÚvazekPrůměrný počet hodin v 1 měsíci
Hodin denněHodin týdně(Týdenní úvazek × 4,348)
1521,74
21043,48
31565,22
42086,96
525108,70
630130,44
735152,18
840173,92

V tabulce 2 jsou spočteny průměrné hodinové výdělky pro různé výše mzdy a při práci na nejběžnější plný úvazek. Začíná se hodnotou 9 200 Kč, což je minimální mzda platná od roku 2015.

Pokud svou mzdu v tabulce nenajdete nebo pracujete na nižší úvazek, vydělte mzdu příslušným průměrným počtem hodin v jednom měsíci z tabulky 1.

Tabulka 2: Průměrný hodinový výdělek pro různé výše mzdy a práci na plný úvazek
Měsíční mzdaPrůměrná hodinová sazba při plném úvazku
(Měsíční mzda ÷ 173,92 hod./měsíc)
9 20052,90
10 00057,50
11 00063,25
12 00069,00
13 00074,75
14 00080,50
15 00086,25
16 00092,00
17 00097,75
18 000103,50
19 000109,25
20 000115,00
21 000120,75
22 000126,49
23 000132,24
24 000137,99
25 000143,74
26 000149,49
27 000155,24
28 000160,99
29 000166,74
30 000172,49
35 000201,24
40 000229,99
45 000258,74
50 000287,49
55 000316,24
60 000344,99
65 000373,74
70 000402,48
75 000431,23
80 000459,98
85 000488,73
90 000517,48
95 000546,23
100 000574,98

Mohlo by vás také zajímat