Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryNovinky2024 › Umělá inteligence o ceně zlata

Umělá inteligence o ceně zlata

18.01.2024. Co si myslí umělá inteligence, konkrétně ChatGPT, o budoucím významu a ceně zlata? Nabídne nějaký hlubší pohled na základě obrovského množství dat, jež musel během procesu učení zpracovat, který by třeba člověku unikal?

Nejistá budoucnost

Zprvu jsem dostával spíše obecné odpovědi a informace typu, že budoucnost je nejistá a její předvídání je složité, že ChatGPT nebyl vytvořen jako model pro predikci cen akcií, zlata a ostatních finančních instrumentů.

Celkem mě pobavila jedna z odpovědí, že by k tomu byla potřeba empirická analýza dat. Když jsem namítnul, že v rámci svého tréninku zcela jistě zpracoval obrovské množství dat, které by mohl použít jako empirickou analýzu, tak to označil jako validní připomínku, nicméně konverzace se stále točila spíše okolo toho, že vše je velmi nejisté, že by mohly vstoupit do hry neznámé okolnosti a že by zřejmě byl nutný lidský dohled nad modelem či jeho nastavením a adaptací.

Zkoušel jsem proto získat nějaké konkrétní vhledy z toho, co ví, i když je jasné, že i nejlepší model nemůže postihnout všechny možné situace. Nicméně, umělá inteligence má výhodu v tom, že zpracovává současně obrovské množství dat a faktorů a pomocí neuronových sítí a stromového rozhodování může pracovat s pravděpodobností různých událostí.

Umělá inteligence o ceně zlata

Obrázek 1: Umělá inteligence o ceně zlata (zdroj: Craiyon)

Obecné faktory ovlivňující cenu zlata

Toto jsou obecné faktory, které je podle ChatGPT třeba vzít na vědomí, pokud se snažíte dopátrat, jaké postavení zlato bude mít v budoucnu a jaká bude jeho cena.

Ekonomické podmínky

Zlato je často ovlivňováno ekonomickými podmínkami. Pokud existují globální ekonomické nejistoty, tlaky na inflaci nebo geopolitická napětí, investoři se mohou obrátit ke zlatu jako k bezpečnému přístavišti.

Úrokové sazby

Politiky centrálních bank a úrokové sazby hrají významnou roli v ceně zlata. Nízké úrokové sazby a rozvolněná měnová politika, jako je kvantitativní uvolňování, mohou přispět k vytvoření příznivého prostředí pro růst ceny zlata.

Ochrana proti inflaci

Zlato je tradičně vnímáno jako ochrana proti inflaci. Pokud existují obavy z rostoucí inflace, může to pozitivně ovlivnit poptávku po zlatě.

Dynamika nabídky a poptávky

Budoucnost zlata je také ovlivněna dynamikou nabídky a poptávky. Faktory, jako jsou nové objevy, náklady na těžbu a globální poptávka po špercích a využití zlata v technologii, mohou ovlivnit celkovou rovnováhu.

Technologické inovace

Pokroky v technologii a změny v průmyslové poptávce po zlatě mohou ovlivnit jeho budoucnost. Například vývoj alternativních materiálů pro elektronické součástky může ovlivnit poptávku po zlatě v určitých odvětvích.

Omezení v predikci

Předpovídat budoucnost jakéhokoli komodity, včetně zlata, zahrnuje nejistoty a neočekávané události. Faktory, jako jsou geopolitické události, ekonomické změny a technologické inovace, mohou významně ovlivnit trajektorii ceny zlata.

Hypotetická analýza faktorů pro předpověď ceny zlata

Nakonec se mi od umělé inteligence podařilo získat i několik konkrétnějších informací, resp. faktorů, které považuje za klíčové a přidělila jim i váhu. Představila následující zjednodušený model s několika běžnými faktory ovlivňujícími cenu zlata:

  1. Úrokové sazby (váha: 25 %). Inverzní vztah: vyšší úrokové sazby mohou vést k nižším cenám zlata, a naopak nižší úrokové sazby vedou k růstu ceny zlata.
  2. Inflace (váha: 20 %). Pozitivní vztah: zlato je často považováno za ochranu proti inflaci.
  3. Geopolitické napětí (váha: 15 %). Pozitivní vztah: zvýšené napětí může investory přimět k hledání bezpečných přístavů, jako je zlato.
  4. Globální ekonomický růst (váha: 15 %). Inverzní vztah: silný ekonomický růst může snížit poptávku po zlatě.
  5. Síla amerického dolaru (váha: 10 %). Inverzní vztah: silnější dolar obvykle tlumí ceny zlata, naopak oslabující dolar zvyšuje cenu zlata.
  6. Dynamika nabídky a poptávky (váha: 10 %). Pozitivní vztah: změny v produkci a poptávce po zlatě mohou ovlivnit ceny.
  7. Technologické trendy (váha: 5 %). Proměnlivý vztah: inovace ovlivňující průmyslové využití zlata mohou mít dopad na ceny.

Mohlo by vás také zajímat

EN Artificial Intelligence Insights and Key Factors on Gold Price.