Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryFinance › Stříbro

Stříbro

Stříbro je vzácný kov, který má široké spektrum využití v různých odvětvích. Jeho lesklý povrch, vysoká elektrická a tepelná vodivost i odolnost proti korozi a oxidaci ho činí ceněným materiálem pro šperkařství, elektroniku, medicínu a další obory. V tomto článku se podíváme na vlastnosti stříbra, jeho původ, těžbu, zpracování, využití a roli ve společnosti. Zároveň se zaměříme na možnosti investování do stříbra a jeho historickou hodnotu.

Co je stříbro

Stříbro je chemický prvek se symbolen Ag (z latinského argentum, které má původ v řeckém argos – bílý) a atomovým číslem 47 v periodické tabulce prvků. Patří mezi přechodné kovy a je známé pro svou vysokou elektrickou (nejlepší ze všech kovů) a tepelnou vodivost. Stříbro se často vyskytuje ve formě rudy nebo nerostu a je bílé, lesklé a měkké. Je to také jedna z nejvíce reflexivních látek, což znamená, že dokáže odrazit většinu viditelného světla.

Stříbrný slitek

Obrázek 1: Stříbrný slitek (zdroj: Craiyon)

Původ stříbra

Stříbro, stejně jako ostatní prvky, například zlato, se vyvinulo a vytvořilo v důsledku procesů ve vesmíru. Před miliardami let byly těžší prvky vytvořeny v jádrech hvězd během jaderných reakcí. Tyto prvky byly později uvolněny do vesmírného prostoru během explozí supernov, které se odehrávají na konci životního cyklu hvězd. Materiál obsahující stříbro se rozptýlil do okolního mezihvězdného prostoru, a tak skončilo stříbro na Zemi.

Stříbro je známé a používané lidmi již po tisíce let. První důkazy o těžbě a zpracování stříbra pocházejí ze 4. tisíciletí př. n. l. z oblasti Mezopotámie a Egypta. Stříbro bylo ceněno pro svou krásu a vzácnost a bylo používáno jako platidlo, šperky a náboženské předměty. Později se stříbro stalo důležitým materiálem pro mince a razítkování.

Vlastnosti stříbra

Stříbro má několik unikátních vlastností, které ho odlišují od jiných kovů. Jednou z jeho hlavních vlastností je vysoká elektrická a tepelná vodivost. Stříbro je kov s nejvyšší elektrickou vodivostí, následované mědí a zlatem. Jelikož je stříbro (a zlato) drahé, využívá se zejména pro speciální aplikace v elektronice apod. Hojnější měď, hliník a jejich slitiny se využívají pro klasické elektrické rozvody apod.

Stříbro také vykazuje vysokou reflexi světla a je schopno odrazit až 95 % viditelného světla. Tato vlastnost je využívána v zrcadlech a fotografických filmech.

Tabulka 1: Vlastnosti stříbra
Vlastnost Hodnota
Zbarvení Bílé/stříbrné lesklé kovové
Tvrdost 2,7 na Mohsově stupnici
Tání 961,8 °C
Var 2162 °C
Hustota 10,49 g/cm³
Tepelná vodivost 429 W/(m·K) (při 25 °C)
Elektrická vodivost 61,2 × 106 S/m
Modul pružnosti 83 GPa
Rozpustnost Nerozpustné ve vodě
Korozní odolnost Odolné proti korozivním účinkům

Těžba a zpracování stříbra

Těžba a zpracování stříbra jsou procesy, které umožňují získat čistý stříbrný kov pro další využití. Stříbrná ruda se obvykle těží ve formě ložisek, která se nacházejí v různých částech světa. Mezi největší producenty stříbra patří Mexiko, Peru, Čína, Rusko a Austrálie.

Stříbrná ruda

Obrázek 2: Stříbro (zdroj: Craiyon)

Existuje několik metod těžby stříbra, z nichž nejběžnější je dolování. Při dolování se ruda rozdrtí a zpracuje se chemicky, aby se oddělil stříbrný kov od ostatních minerálů. Poté se využívají různé techniky, jako je flotace, elektrolytické rafinace nebo hydrometalurgické zpracování, aby se dosáhlo čistého stříbra.

Po získání čistého stříbra se provádí další zpracování a rafinace, které se zaměřují na odstranění případných nečistot. K dosažení vyšší kvality se stříbro někdy několikrát rafinuje. Výsledkem je stříbrný kov s vysokou čistotou, který může být použit v různých odvětvích.

Příklady využití stříbra

Stříbro má široké spektrum využití díky svým vlastnostem a odolnosti. Zde je pro příklad deset oblastí, ve kterých se stříbro využívá:

  1. Šperkařství: Stříbro je tradičním a oblíbeným materiálem pro výrobu šperků. Díky svému lesku, odolnosti a cenové dostupnosti je stříbrný šperk oblíbeným doplňkem.
  2. Elektronika: V elektronickém průmyslu se stříbro využívá pro výrobu vodičů, kontaktů a součástek. Jeho vysoká elektrická vodivost je důležitá pro správný přenos signálu a elektřiny.
  3. Fotografie: Tradiční fotografické filmy obsahují stříbrová zrna, která reagují na světlo a umožňují záznam obrazu.
  4. Zrcadla: Stříbro je klíčovým materiálem pro výrobu zrcadel díky své vysoké reflexi světla. Tenká vrstva stříbra je nanesena na skleněnou desku, čímž se vytváří odrazivá plocha.
  5. Medicína: Stříbro má antimikrobiální vlastnosti, které ho činí užitečným v medicíně. Používá se ve formě stříbrných nití pro šití ran, stříbrných obvazů a nástrojů, které pomáhají zabránit infekcím.
  6. Potravinářský průmysl: Stříbro se používá v potravinářském průmyslu k dezinfekci a konzervaci potravin. Stříbrné ionty mohou působit jako přírodní konzervant a inhibovat růst bakterií a plísní.
  7. Solární panely: Stříbro se využívá v solární technologii pro výrobu fotovoltaických článků. Jeho vysoká elektrická vodivost je důležitá pro přenos sluneční energie.
  8. Průmyslová katalýza: Stříbro slouží jako katalyzátor při různých chemických reakcích v průmyslových procesech, například při výrobě plastů nebo léčiv.
  9. Elektromobilita: Výroba baterií pro elektrická vozidla vyžaduje stříbro pro elektrody. Stříbro má vysokou energetickou účinnost a přispívá k výkonnosti baterií.
  10. Investice: Stříbro je drahý kov, vzácný, dobrý uchovatel hodnoty v období vysoké inflace a ekonomických turbulencí. Investovat lze do fyzického stříbra (mít jej doma „pod polštářem“ nebo v bezpečnostní schránce), akcií těžařů stříbra (a zlata) nebo investičních produktů navázaných na cenu stříbra.

Stříbro, udržitelná energetika a elektromobilita

Vzhledem k rostoucímu zájmu o udržitelnou/zelenou energetiku a snižování emisí skleníkových plynů (green transition) se elektromobily a obnovitelné zdroje energie stávají stále důležitějšími součástmi dnešního energetického sektoru. A v tomto kontextu je stříbro důležitým materiálem díky své vysoké elektrické vodivosti.

V elektromobilech, které jsou považovány za klíčový prvek při přechodu na udržitelnější dopravu, se stříbro využívá v různých součástech, hlavně v bateriích. Stříbrné elektrody ve speciálních typech baterií, jako jsou stříbro-oxidové baterie (AgO), poskytují vysokou energetickou hustotu a výkon, což je klíčové pro efektivní fungování elektromobilů.

Dále se stříbro využívá v elektrických kontaktech a spojkách elektromotorů. Díky své vysoké elektrické vodivosti umožňuje snadný a spolehlivý přenos elektrického proudu v těchto kritických komponentách. To přispívá k efektivitě a výkonu elektromotorů, které jsou srdcem elektromobilu.

V rámci green transition, kdy se výrazně posiluje využívání obnovitelných zdrojů energie, je stříbro také využíváno v solárních panelech. Fotovoltaické články vyrobené z tenkých vrstev stříbra mají vysokou elektrickou vodivost, která umožňuje efektivní sběr a přenos solární energie.

Využití stříbra v elektromobilech a bateriích je důležité, protože přispívá k větší energetické efektivitě a udržitelnosti dopravy. Díky vysoké elektrické vodivosti stříbra se zvyšuje účinnost elektromobilů a solárních systémů, což umožňuje snížení emisí skleníkových plynů a přechod na ekologičtější energetické zdroje.

Stříbro a kultura

Stříbro má bohatou historii a důležitou roli v různých kulturách po celém světě. Bylo používáno jako platidlo, symbol bohatství a moci. V mnoha kulturách bylo stříbro spojováno s lunárními a ženskými energiemi a bylo vnímáno jako magický a ochranný kov. Stříbrné šperky, nádobí a ozdoby byly často součástí rituálů, svatebních obřadů a slavností.

Investice do stříbra

Stříbro je vyhledávanou komoditou a pro mnohé také lákavou investiční příležitostí. Investorům nabízí možnost diverzifikace jejich portfolia a ochranu proti inflaci a ekonomickým turbulencím. Existují různé způsoby, jak investovat do stříbra, včetně nákupu fyzického stříbra ve formě mincí nebo slitků, nákupu stříbrných cenných papírů – akcií těžařských společností či obchodníků se stříbrem nebo investování do stříbrných burzovně obchodovaných fondů ETF (Exchange Traded Funds).

Tabulka 2: Jedni z největších těžařů a obchodníků se stříbrem na světě
Č. Firma Ticker Sídlo firmy Burza
1 Industrias Penoles SAB de CV N/A Mexico City, Mexiko Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
2 Fresnillo PLC FNLPF Mexico City, Mexiko London Stock Exchange (LSE)
3 Pan American Silver Corp. PAAS Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada NASDAQ
4 Wheaton Precious Metals Corp. WPM Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada Toronto Stock Exchange (TSX)
5 Buenaventura Mining Co. Inc. BVN Lima, Peru New York Stock Exchange (NYSE)
6 Coeur Mining Inc. CDE Chicago, Illinois, USA New York Stock Exchange (NYSE)
7 Fortuna Silver Mines Inc. FSM Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada New York Stock Exchange (NYSE)
8 Hecla Mining Co. HL Coeur d'Alene, Idaho, USA New York Stock Exchange (NYSE)
9 First Majestic Silver Corp. AG Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada New York Stock Exchange (NYSE)

Cena stříbra je ovlivňována nabídkou a poptávkou na trhu. Kromě průmyslového využití může být cena stříbra ovlivněna také investiční poptávkou a spekulacemi na finančních trzích. Mnoho investorů vidí stříbro jako zajištění proti inflaci a krizovým situacím, a proto ho zahrnují do svých investičních strategií.

Stříbro má také historickou hodnotu a bylo používáno jako platidlo po celá staletí. Stříbrné mince a slitky mají sběratelskou hodnotu a mohou se stát cennými artefakty. Historicky bylo stříbro spojováno s bohatstvím a mocí, což dodává investicím do stříbra určitou prestiž.

Je však třeba si uvědomit, že investování do stříbra má také svá rizika. Cena stříbra může být volatilní a podléhat výkyvům na finančních trzích. Navíc, náklady na skladování a zabezpečení fyzického stříbra mohou být významným faktorem při investování do tohoto drahého kovu.

Závěr

Stříbro je univerzálně využívaný drahý kov s mnoha unikátními vlastnostmi a historickou hodnotou. Jeho lesklý povrch, elektrická a tepelná vodivost, i odolnost proti korozi ho činí cenným materiálem v mnoha odvětvích. Od šperkařství po elektroniku, od medicíny přes solární technologie po investice, stříbro hraje ve společnosti důležitou roli.

Mohlo by vás také zajímat

EN Silver: What It Is, Properties, How It Is Mined, Investments.