Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryRuletové hryRuletaRuletní systémy › Test Martingale (3) bez limitu sázek

Velký test systému Martingale (3) bez limitu sázek

V třetím velkém testu slavného ruletního systému Martingale odstraníme limit maximální sázky. Hru bez limitu si mohou dovolit jen opravdu velká kasina. Pokud bychom měli dostatečně velký kapitál, sázky bychom mohli zdvojnásobovat teoreticky do nekonečna. Praktickou otázkou zůstává, co by skutečně snesla naše peněženka a psychika. Bude naše bilance po 100 000 zatočeních rulety nakonec kladná?

Na stránce o systému Martingale jsme uvedli, že strategie zdvojnásobování sázek po každé prohrané hře je velmi zrádná a riskantní právě kvůli existenci limitu maximální možné sázky, který nám neumožní sázky plně zdvojnásobit, pokud nastane dlouhá nepříznivá série. Zároveň jsme připustili, že pokud bychom měli neomezený kapitál a kasino nás nechalo sázet, jak dlouho se nám zlíbí, „pravděpodobně“ bychom sebedelší nepříznivou sérii nakonec ukončili výhrou a tím i přehoupnutím do celkového plusu. Bude nám na to stačit sto tisíc roztočení rulety v tomto testu?

Abychom měli srovnání, použijeme stejná čísla – stejných sto tisíc náhodně vybraných čísel v řadě – která jsme použili u předchozích dvou testů systému Martingale. V prvním testu byla minimální sázka 100 Kč a maximální 10 000 Kč (kamenné kasino), ve druhém testu jsme operovali s mikrosázkami – snížili jsme minimální sázku na 2 Kč (tak nízká by mohla být například v některém internetovém kasinu) a limity horních sázek jsme postupně testovali na úrovních 1 000 Kč, 2 000 Kč a 10 000 Kč, abychom zjistili, jaký vliv má prostor pro zdvojnásobování sázek.

Jak testujeme

Podstata testu je stejná jako u předchozích dvou testů. Uvádíme jen stručné shrnutí nastavení a podmínek testu. Systém Martingale bez limitu sázek testujeme pomocí náhodné simulace v aplikaci MS Excel, i když v tomto případě nebyla náhodně vybrána nová čísla, nýbrž jsou použita čísla (100 000 spinů – roztočení rulety) z prvního testu.

Systém testujeme ve francouzské ruletě (jedna nula), sázíme neustále na červenou barvu, neboť je jedno, jakou barvu si vybereme či zdali je střídáme, černá a nula prohrávají ihned, minimální sázka 100 Kč, žádný limit horní sázky. Prvních 20 roztočení rulety (spinů) pro ilustraci uvádí tabulka 1.

Tabulka 1: Prvních 20 spinů (z celkových 100 000) simulace systému Martingale bez limitu sázek

Test Martingale – prvních 20 spinů simulace

Ziskem či ztrátou je míněn již čistý zisk z daného spinu. Ty se přičítají k průběžné bilanci. Bilance je nejdůležitějším ukazatelem testu. Výchozí bilance je nula. Teoreticky máme neomezené množství žetonů a sázku můžeme kdykoliv (po prohraném spinu) zdvojnásobit. Zajímá nás vývoj bilance v čase, resp. její vývoj po každém zatočení rulety, ale i její konečná hodnota, která je výsledkem testu po 100 000 spinech.

Průběh testu a konečná bilance

Vývoj (ale i konečný stav) bilance nejlépe zachycuje graf. Tradičně osa x představuje roztočení rulety (spiny) 1 až 100 000; bilanci a zisk či ztrátu v jednotlivých spinech (v Kč) měříme na ose y. Vidíme, že rozpětí grafu se značně zvětšilo – bilance a sázky se pohybovaly v rozmezí zhruba -60 až 60 milionů Kč. To už jen opticky ukazuje, kam se může zdvojnásobování sázek vyšplhat, přestože na začátku vsadíte pouze 100 Kč.

Test systému Martingale bez limitu – vývoj bilance
Obrázek 1: Graf vývoje bilance hráče při testu systému Martingale bez limitu maximální sázky

Už první pohled do grafu naznačuje, že jsme skončili v plusu, tedy že konečná bilance po sto tisících zatočení rulety je kladná. Přesné výsledky uvádí tabulka 2. Výsledkem tohoto testu je, že prakticky z nuly bychom to vytáhli na téměř 5 milionů Kč, přesně 4 859 800 Kč. To se ani příliš neliší od nejlepší kladné bilance, která byla v testu naměřena. Dobře dopadl také test systému Fibonacci s neomezenými sázkami.

Velmi důležitým indikátorem je trend vývoje bilance, který byl, až na výjimky, setrvale rostoucí. To znamená, že se nám vždy nakonec podařilo přerušit nepříznivou sérii (vyhrát) a tím, že se sázky neustále zdvojnásobovaly, se dostat do plusu. Přesto si můžeme všimnout, že v nejhorší moment testu bychom prohrávali téměř 50 milionů Kč, přesně 49 259 000 Kč – to by mnoho hráčů asi neustálo.

Tabulka 2: Statistika rekordů z testu systému Martingale bez limitu sázek

Test Martingale bez limitu sázek – statistika výsledků

Je jasné, že musela nastat velmi dlouhá prohrávající série, což naznačuje i propad v grafu do minusu. Jelikož jsme použili stejná čísla jako v předchozích dvou testech, i zde trvala nejhorší série 19 spinů, ale jelikož jsou sázky neomezeny, finanční dopady jsou zde úplně jiné. Pro úplnost dodejme, že sloupec „1 z …“, představuje pravděpodobnost, že taková série nastane.

Nejdelší prohrávající série a její překonání

Nejdelší prohrávající série – černých čísel či nul v řadě – je v plné kráse zachycena v tabulce 3. Pro lepší představu o dopadu na bilanci jsme doplnili také jeden spin před a po této sérii. Můžeme si všimnout, kam až se sázka ze 100 Kč vyšroubovala. Ještě v posledním neúspěšném spinu – číslo 65 219, kdy byla vytočena nula – jsme museli zdvojnásobit předchozí sázku na 26 214 400 Kč a prohráli jsme ji! Celkem by nás tedy tato nepříznivá série stála neuvěřitelných 52 428 700 Kč a naše bilance by se propadla z plus 3 169 700 Kč (než nastala špatná série – spin 65 200) na minus 49 259 000 Kč.

Tabulka 3: Nejdelší prohrávající série, její překonání a vliv na bilanci při neomezených sázkách

Test Martingale bez limitu – nejdelší prohrávající série

Prohrávající sérii jsme překonali až na dvacátý pokus, kdy padla 18 červená, ale to jsme museli vsadit již 52 428 800 Kč! Stejnou částku v čistém jsme tedy přidali k naší bilanci, která v tu chvíli činila 3 169 800 Kč. Postřehli jste, jaký je rozdíl mezi bilancí před nastáním této špatné série (3 169 700 Kč) a po jejím ukončení (3 169 800 Kč)? Ano, je to přesně +100 Kč, tedy částka, s kterou jsme začali sázet, a ke které jsme se vždy vrátili po překonání špatné série. Tak končí každá překonaná prohrávající série – dostaneme vše zpět a ještě něco málo vydělíme – přesněji řečeno minimální sázku, v našem případě 100 Kč. To je podstata systému Martingale! A také důvod, proč si hráči myslí, že nemohou prohrát…

Překonat takto dlouhou špatnou sérii se nám podařilo ale pouze proto, že jsme mohli sázky libovolně zdvojnásobovat (no limit u horní sázky) a také, že bychom to finančně utáhli (předpokládáme, že máme neomezený kapitál). Jak se zdvojnásobování sázek vyvíjí od počátku až do 30. zdvojnásobení uvádí tabulka 4 (→ rekordní série v ruletě). Posuďte sami, na kolik by tak vysoké sázky byly reálné. Navíc je v úvahu třeba brát i již prohrané sázky (bilanci).

Tabulka 4: Zdvojnásobování minimální sázky 100 Kč

Zdvojnásobování min. sázky 100 Kč u systému Martingale

Nejdelší vyhrávající série

Nejdelší vyhrávající série již není tak zajímavá jako nejdelší prohrávající série. Trvala 15 spinů. Byla tedy kratší, především proto, že do prohrávajících sérií se započítávají i nuly. Přesto je dobré si ji uvést z jiného důvodu. Ukazuje, kolik vám může přinést vyhrávající série. Bilance naskakuje pouze po stovkách – po minimálních sázkách. Protože pokud vyhrajeme, tak série (v tomto případě to ani nemůžeme označovat za sérii) končí a začínáme znova minimální sázkou. Sázky zdvojnásobujeme jenom při prohře. Můžeme si všimnout, že když přišlo první číslo této dlouhé vyhrávající série – 19, červená – sázka činila dvě stovky. To znamená, že spin předtím jsme prohráli a sázku zdvojnásobili.

Tabulka 5: Nejdelší vyhrávající série

Test Martingale bez limitu – nejdelší vyhrávající série

Závěr k testu systému Martingale bez omezení sázek

Na základě provedeného testu můžeme říci, že systém Martingale je teoreticky neporazitelnou strategií v ruletě – s velkým důrazem na slovo „teoreticky“, neboť tento článek/test v nikom nemá vzbudit falešné naděje. Sebedelší špatnou sérii nakonec ukončíme výhrou, a tím, že se sázky zdvojnásobovaly, nejenže pokryjeme dosavadní ztráty ze špatné série, ale dokonce skončíme v plusu.

Protože test systému Martingale byl simulován pomocí Excelu, mohli jsme jej opakovat libovolně mnohokrát. Zajímavé je, že ve všech případech – při minimální sázce 100 Kč – test skončil po sto tisíci zatočeních rulety celkovým čistým ziskem zhruba 4,8 milionu Kč. A to i přesto, že se v jednotlivých pokusech (opakováních testu) průběh bilance mohl lišit – například tím, že v některých testech se bilance vícekrát propadla do minusu. Někdy byly propady dokonce absurdně hluboké, pokud například nastala nepříznivá série delší než 20 spinů. Byla by však velká náhoda, aby celková bilance skončila v záporu – muselo by se tak stát pravděpodobně před koncem testu.

Prakticky se ale na „neporazitelnost“ systému Martingale spoléhat nedá, a to ze dvou dobře známých důvodů. Prvním je obsah peněženky (viz tabulka 4 – vývoj zdvojnásobování sázek) a druhým je omezení maximální výše sázek, které praktikuje většina kasin. Ukazuje se, že dlouhé série nad 10 opakování nejsou žádnou výjimkou a limity neumožňují zdvojnásobit sázky dostatečně. To potvrdily i předchozí dva testy: první test s limitem 100 Kč (min) a 10 000 Kč (max)druhý test s nízkou minimální sázkou 2 Kč (umožňuje víckrát zdvojnásobit).

Strategie Martingale může fungovat i v praxi a/nebo po určitou dobu, ale je značně riskantní a zrádná, pokud uvěříme, že tak můžeme stabilně vyhrávat. Hlavní riziko spočívá v tom, že pokud by nastala dlouhá nepříznivá série, mohlo by to rychle zruinovat váš celý kapitál. Případně, pokud kumulovaná ztráta (bilance) klesne hluboko a již jste narazili na strop zdvojnásobování, cesta na povrch je velmi složitá a může ji zajistit pouze notná dávka štěstí.

Mohlo by vás také zajímat

1. test systému Martingale (s limitem sázek);
2. test systému Martingale (mikrosázky);
Test systému Fibonacci bez limitu sázek;
Test systému Anti-martingale;
Testování a simulace ruletových systémů;
Ruletní systémy;
Jak poznat, zda je kolo rulety dobře vyváženéjak toho využít k vyhrávání.

EN Test systému Martingale s neomezenými sázkami v angličtině.