Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryRuletové hryRuletaRuletní systémy › Test Martingale (2) mikrosázky

Velký test systému Martingale (2) s mikrosázkami

V následujícím testu znovu prověříme slavný ruletní systém Martingale. Opět budeme předpokládat, že minimální a maximální sázky jsou omezené. Tentokrát bude ale limit velmi nízký (proto „mikrosázky“ v názvu), což umožní vícekrát sázku zdvojnásobit, než narazíme na strop v případě delší prohrávající série.

Stručně k podstatě systému Martingale. Vsadíme určitou sumu na nějakou rovnou sázku, například na červenou nebo černou barvu, s výplatním poměrem 1:1. Pokud prohrajeme, v příštím kole sázky zdvojnásobíme a případně zdvojnásobujeme, dokud nakonec nevyhrajeme. Tato strategie může být nebezpečná, o čemž jsme se přesvědčili mj. v prvním velkém testu systému Martingale, kde byly limity 100 Kč (minimální sázka) a 10 000 Kč (maximální sázka).

V tomto testu minimální sázku snížíme až na 2 Kč (0,1 $) a maximální sázku otestujeme v třech různých úrovních: 1 000 Kč, 2 000 Kč a 10 000 Kč. Z testu bude patrné, jaký význam má prostor pro zdvojnásobování sázek, tedy rozpětí mezi minimální a maximální sázkou. Takto nízké limity mohou používat například některá internetová kasina. Limity sázek se mohou lišit kasino od kasina. Je třeba s tím počítat a předem se informovat.

Jak test probíhá

Druhý test systému Martingale – s nízkou minimální sázkou – opět provedeme pomocí náhodné simulace v aplikaci MS Excel na 100 000 roztočení rulety (spinů). Jak vypadalo prvních dvacet roztočení rulety, si můžete prohlédnout v tabulce 1. Abychom měli srovnání, jak se vyvíjí situace při různých limitech minimálních sázek, použili jsme stejná čísla jako v prvním testu systému Martingale, tedy stejnou posloupnost, kterou tvoří sto tisíc náhodně vybraných čísel (na stránce naleznete také spoustu zajímavých statistik z testu).

Zopakujme si ještě podmínky testu. Hrajeme francouzskou ruletu, kde je pouze jedna nula, a kterážto je pro hráče výhodnější. Sázíme neustále na červenou barvu, což je z pohledu pravděpodobnosti naprosto stejné, jako bychom sázeli na černou barvu, nebo střídavě na červenou a černou. Výběr barvy nemá žádný vliv na výsledek simulace. Sázka prohrává, pokud padne černá barva nebo nula. Využít bychom mohli také ostatní rovné sázky, kterými jsou malá/velká a sudá/lichá čísla.

Tabulka 1: Prvních 20 roztočení rulety (z celkových 100 000)

Test Martingale s mikrosázkami – prvních 20 spinů simulace

Záhlaví tabulky bylo vysvětleno při prvním testu systému Martingale. Stručná rekapitulace. Spin je roztočení rulety 1 až 100 000. Číslo je výherní číslo, které bylo vytočeno (náhodně vybráno). Protože sázíme pořád na červenou, zajímá nás hlavně jeho barva (každé číslo má svou barvu, která je neměnná – viz kolo francouzské rulety).

Začínáme minimální sázkou 2 Kč. Zisky či ztráty v daném spinu jsou čisté. Přičteme je k naší bilanci (ztráta je samozřejmě odečtena tím, že přičítáme záporné číslo). Začínáme s bilancí nula. To si můžeme představit tak, že v kapse máme nějaké žetony (peníze), a pokud náhodnou prohrajeme, tak do ní hrábneme a vytáhneme peníze pro další sázku. Konečná bilance po spinu č. 100 000 je výsledkem testu – simulovaným zůstatkem hráčova konta.

Vývoj bilance a výsledek testu při limitu 2 Kč (min) a 1 000 Kč (max)

Nejlepším zobrazením průběhu testu, ale i jeho konečného výsledku, je graf. Na horizontální ose (x) jsou naneseny jednotlivá roztočení rulety (1 až 100 000), zatímco na vertikální (y) sledujeme bilanci hráčova konta (tmavší zelená křivka) a zisk či ztrátu v jednotlivých spinech (světle zelená křivka).

Test Martingale – bilance s limitem 2 Kč a 1000 Kč
Obrázek 1: Vývoj bilance při testu systému Martingale s limitem sázek 2 Kč (min) a 1 000 Kč (max)

Srovnáme-li průběh grafu s prvním testem systému Martingale – kde limity byly 100 Kč (min) a 10 000 Kč (max) a odpovídaly tak spíše nějakému kamennému kasinu – můžeme si všimnout, že vývoj bilance hráčova konta je nyní mnohem příznivější. Test s limitem sázek 2 Kč (min) a 1 000 Kč (max) sice nakonec skončil v záporu, ale kladnou bilanci bychom udrželi skoro po tři čtvrtiny zatočení. Vtip spočívá v tom, že můžeme vícekrát vynásobit minimální sázku, nežli narazíme na strop sázek, tedy za předpokladu, že by nastala dlouhá nepříznivá série (řada černých čísel a/nebo nul).

Tabulka 2: Statistika a konečná bilance s limitem 2 Kč (min) a 1 000 Kč (max)

Výsledky testu Martingale s limitem 2 Kč (min) a 1000 Kč (max)

V tabulce 2 jsou uvedeny rekordy, které byly v průběhu testu naměřeny. Červená barva se objevila nejvíce 15× po sobě. Nejdelší prohrávající série trvala 19 spinů – 19krát po sobě padla černá barva nebo nula. Pravděpodobnost takové události je pouze 1 z asi 316 tisíc. Četnosti všech vyhrávajících a prohrávajících sérií, včetně pravděpodobností, uvádí tabulka 3.

Tabulka 3: Všechny série, jejich četnosti a pravděpodobnosti

Test Martingale s mikrosázkami – četnosti sérií

Jedno stejné číslo se vyskytlo nejvíce 4× po sobě. Vidíme, že pravděpodobnost takové události je pouze 1 z 1 874 161. Číslo 1 874 161 můžeme považovat za sázkový kurz, jehož význam je stejný jako ve sportu. Tam byste však tak vysoký kurz nenalezli.

Maximální jednotlivá výhra a prohra byla 1 000 Kč, což není překvapení, protože se jedná o strop maximální sázky. Jde ale vidět, kam až jsme to vynásobili, a že i při dvoukorunové sázce jsme nakonec narazili na strop 1 000 Kč. Pokud bychom přestali v nejlepší okamžik, vyhráli bychom 18 666 Kč čistého. Nejhůř jsme na tom byli před koncem testu se ztrátou 10 348 Kč a skončili jsme se ztrátou 6 564 Kč.

Průběh a výsledek simulace po zvýšení limitu na 2 000 Kč

Nyní limit maximální sázky zvýšíme na 2 000 Kč. Vidíme, že průběh testu je pro hráčovu peněženku mnohem příznivější. Při stejné minimální sázce 2 Kč a zvýšení limitu na 2 000 Kč by hráč dokonce překonal horší závěrečnou část testu a nakonec skončil v plusu. Jedná se však spíše o výjimku potvrzující pravidlo, která v žádném případě nemá vzbudit dojem, že kasino lze dlouhodobě porážet či že lze v ruletě nějakým způsobem zaručeně vydělávat.

Test Martingale – bilance s limitem 2 Kč a 2000 Kč
Obrázek 2: Vývoj bilance při testu systému Martingale s limitem sázek 2 Kč (min) a 2 000 Kč (max)

Přesná čísla uvádí tabulka 4. Můžeme si povšimnout, že se zvýšila i maximální kladná bilance. Kdybychom při tomto průběhu testu přestali v nejvýhodnější okamžik, získali bychom, prakticky z nuly, 37 906 Kč. Navíc jsme se skoro vůbec nedostali do minusu. Nejhorší bilance byla ztráta pouhých 396 Kč. Konečná bilance činí 6 460 Kč plus!

Tabulka 4: Statistika a konečná bilance s limitem 2 Kč (min) a 2 000 Kč (max)

Výsledky testu Martingale s limitem 2 Kč (min) a 2000 Kč (max)

A do třetice: zvýšení limitu na 10 000 Kč

Úvodem zdůrazněme, že v tomto testu stále používáme jedna a ta samá výherní čísla, která vzešla ze simulace 100 000 zatočení rulety (stejná čísla byla použita i v prvním testu systému Martingale), bez ohledu na limit sázek. Minimální sázka je stále stejná: 2 Kč. Viděli jsme, že přechozí zvýšení limitu na 2 000 Kč se osvědčilo a test jsme dokonce završili s kladnou bilancí. Do třetice zvýšíme limit maximální sázky na 10 000 Kč. Jaký bude výsledek? Opět jej nejlépe zachycuje graf.

Test Martingale – bilance s limitem 2 Kč a 10000 Kč
Obrázek 3: Vývoj bilance při testu systému Martingale s limitem sázek 2 Kč (min) a 10 000 Kč (max)

Vidíme, že vývoj naší bilance je při limitu horní sázky 10 tis. Kč mnohem volatilnější, použijeme-li označení používané na akciových trzích (od slova volare – létat). Křivka vývoje bilance připomíná zuby pily, kdy se střídavě šplháme do kladných čísel a následně propadáme do ztráty.

Tabulka 5: Statistika a konečná bilance s limitem 2 Kč (min) a 10 000 Kč (max)

Výsledky testu Martingale s limitem 2 Kč (min) a 10000 Kč (max)

Pohledem do tabulky 5 si můžeme všimnout, že jsme zase narazili na strop maximální sázky 10 000 Kč, přestože jsme začínali vsazením 2 Kč (!) a stejnou sumu jsme vsadili vždy po otočení (výhře) špatné série. Přestat v nejlepší moment by přineslo čistý celkový zisk 37 010 Kč. Kritická byla opět třetí čtvrtina testu, kde jsme se propadli do ztráty 43 862 Kč. Nakonec jsme ji ale zkorigovali na konečnou ztrátu 11 956 Kč.

Můžete si také prohlédnout, jak dopadl test systému Martingale bez omezení maximální sázky.

Závěr

Přestože je obecně větší rozpětí mezi minimální a maximální sázkou výhodnější – protože můžeme vícekrát zdvojnásobit sázku v případě delší nepříznivé série – není samospasné nebo zárukou kladné bilance.

Záleží totiž také na tom, jaká čísla (a tím i barvy) byla vytočena, jak dlouhé a kdy nastaly nepříznivé série, protože s vyšším limitem sázek můžeme ve špatnou chvíli prohrát více než s nízkým limitem sázek, což dokazuje pohled na poslední dva grafy (obrázek 2 a 3).

Limit 10 000 Kč v tomto případě nebyl výhodou a nakonec jsme skončili ve ztrátě téměř 12 tis. Kč. Pořád je ale tento vývoj lepší než v prvním testu, kde byl stejný horní limit 10 000 Kč, ale limit minimální sázky byl 100 Kč. Nebylo zde možné tolikrát násobit a tudíž dostat zpět prosázené peníze a navíc se překlopit do bilance +100 Kč: test – se stejnými čísly – skončil hrozivou ztrátou 626 tis. Kč.

Kam dál?

1. test systému Martingale (s limitem sázek)
3. test systému Martingale (s neomezenými sázkami)
Test systému Anti-martingale
Testování a simulace ruletových systémů
Ruletní systémy

EN Test systému Martingale s mikrosázkami v angličtině.