Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryRuletové hryRuletaRuletní systémy › Test sázení na 1 číslo, dokud nepadne

Test sázení na 1 číslo v ruletě, dokud nepadne

V následujícím testu si náhodně vybereme 1 číslo, na které vsadíme, a budeme jej sázet tak dlouho, dokud nevyhraje. Poté vsadíme na nově vygenerované náhodné číslo a celý postup opakujeme. Celkem ruletu roztočíme stotisíckrát a budeme sledovat nejen vývoj našeho konta (kumulované výhry a ztráty vkladu), ale i počty roztočení rulety (intervaly) potřebné k výhře.

Tento test je v pořadí druhý, který se věnuje sázkám na jedno jediné číslo v ruletě. V prvním testu sázky na 1 číslo jsme v každém kole náhodně vybírali jedno tipované číslo a k němu náhodné vítězné číslo. V každém kole jsme ve většině případů vsadili na jiné číslo – nečekali jsme tedy na to, resp. nesázeli jsme na stejné číslo, dokud nevyhraje – to bude předmětem až tohoto testu.

Jak testujeme

K simulaci rulety jako obvykle využijeme Excel. Celkem kolo rulety roztočíme (angl. „Spin“) stotisíckrát, prvních 20 spinů ilustruje Tabulka 1. Ve sloupci „Tipováno“ je náhodně vybráno 1 číslo, které budeme sázet tak dlouho, dokud nevyhrajeme. Vidíme, že jako první si Excel vybral číslo 36.

Sloupec „Vytočeno“ simuluje akci krupiéra, jinými slovy náhodně vybírá vítězná čísla. Můžeme si všimnout, že naše vsazené číslo (36) vyhrálo až v 16. spinu, což je ale celkem brzy, uvážíme-li, že ruleta (alespoň francouzská, kterou testujeme) má celkem 37 čísel.

Sázíme stále stejnou částku 100 Kč (sloupec „Sázka“). Neuhodneme-li číslo, ztratíme vsazených 100 Kč, uhodneme-li, získáme 35násobek vkladu → pravidla rulety, tj. čistou výhru 3 500 Kč (viz sloupec „Zisk/ztráta“). Poslední sloupec, „Bilance“, potom kumuluje všechny zisky a ztráty a ukazuje průběžný stav hráčova konta. Průběh celého testu pak nejlépe zachycuje graf (Obrázek 1).

Tabulka 1: Prvních 20 spinů (z celkových 100 000) testu sázení na 1 číslo, dokud nevyhraje

Test sázení na 1 číslo v ruletě, dokud nepadne – prvních 20 spinů

Průběh a výsledek testu

Průběh celého testu neboli simulovaný stav hráčovy peněženky nejlépe vystihuje Obrázek 1. Doplňme, že vodorovná osa představuje jednotlivá roztočení rulety (spin 1 až 100 000), svislá osa průběžný (a konečný) stav konta v Kč.

U sázky na jedno číslo je pozoruhodné – a potvrdil to i první test této sázky –, že bilance (stav konta) může velmi kolísat. Má to na svědomí velký rozdíl mezi tím, co můžete prohrát (-100 Kč) a vyhrát (3 500 Kč). Výplatní poměr je u sázky na jedno číslo je vyšší, neboť samozřejmě trefit 1 číslo je těžší než trefit třeba barvu.

Mohou však nastat období, kdy číslo dlouho neuhádneme, ale může se i hodně zadařit a vytáhnout tak naši bilanci rychle nahoru. Především je důležité, jak ukazuje i obrázek níže, že je možné se dostat i ze záporné bilance. U testů jiných systémů a sázek je mnohem častější, že jakmile sklouznete do (většího) minusu, je mnohem složitější, neřkuli nemožné, se dostat zpět do plusu.

Kolísání výsledků trochu připomíná tzv. varianci u pokeru, tj. rozptyl možných výsledků okolo očekávaného výdělku. Období, kdy se daří, se nazývá upswing (právě to může překonat období smůly) a období, kdy se nedaří, downswing. V pokeru je ale jeden zásadní rozdíl v tom, že hráč může být dobrý a dlouhodobě vydělávat (což může očekávat i do budoucna, má kladnou očekávanou hodnotu, kladnou ziskovost ROI), kdežto v ruletě je výhoda vždy na straně kasina (kde hráč má zápornou očekávanou hodnotu -2,7 %). Ve statistice výkyvy měříme pomocí veličiny, která se výmluvně nazývá rozptyl.

Test sázení na 1 číslo v ruletě, dokud nevyhraje – vývoj bilance
Obrázek 1: Graf vývoje hráčova konta při sázení na 1 číslo v ruletě, dokud nepadne

Průběh grafu či hráčova konta je jeden z (mnoha) možných. Zkoušeli jsme i test opakovat, resp. simulovat dalších 100 tisíc roztočení rulety a trend může nabrat i jen sestupnou tendenci s menšími či většími výkyvy nahoru, nebo lze dokonce být dlouhou dobu včetně samého závěru v plusu. To opět hraje pro sázku na jedno číslo.

Z grafu je patrné, že i ze ztráty asi 150 tisíc Kč bychom se mohli vyšplhat na plus více než 50 tisíc Kč, i když na konci testu, tj. po 100 tisíci zatočeních, bychom skončili (v tomto případě) ve značném minusu. Nejlepší kladná bilance činila přesně 68 100 Kč. Tolik bychom si odnesli v čistém, kdybychom přestali v nejlepší okamžik. Nejhorší bilance se příliš neliší od konečné – test skončil ztrátou 244 000 Kč.

Různé statistiky z testu sázení na 1 číslo (dokud nevyhraje) ukazuje Tabulka 2. Například nejdelší vyhrávající série trvala 3 spiny. To znamená, že třikrát po sobě se nám podařilo vsadit na nějaké číslo a hned jej uhodnout. Pravděpodobnost takové události je 1 ku asi 50 tisícům. Nejdelší prohrávající série trvala 290 spinů, tzn., že jsme si museli počkat 290 zatočení, než se na malém kole rulety objevilo naše číslo. Pravděpodobnost této události je 1 ku 2 823.

Tabulka 2: Statistika rekordů z testu sázení na 1 číslo (dokud nepadne)

Test sázení na 1 číslo v ruletě, dokud nepadne – statistika rekordů

Pro zajímavost jsou v tabulce uvedeny také statistiky, které by u sázky na 1 číslo nemusely být až tolik důležité: červená barva šla nejvíce 16krát po sobě s pravděpodobností 1 ku 101 594 a černá barva šla 14krát po sobě s pravděpodobností 1 ku 24 044. Jedno a to stejné číslo bylo vytočeno nejvíce 4krát po sobě (nejde o číslo, na které jsme vsadili; například jsme vsadili na číslo 11 a čtyřikrát po sobě šlo číslo 27). Pravděpodobnost, že jedno číslo bude vytočeno 4krát po sobě je 1 ku téměř dvěma milionům, přesně 1 ku 1 874 161.

Jak dlouho trvalo, než vsazené číslo vyhrálo

Kolik spinů trvalo, než padlo číslo, na které jsme vsadili, ukazuje následující Tabulka 3. Abychom neměli příliš protáhlou tabulku, počty spinů jsme rozdělili do intervalů (do 50 spinů je délka intervalu 5, pak vzrůstá). Absolutní četnost ukazuje, kolikrát číslo padlo v daném intervalu, relativní četnost vyjadřuje to samé, ale v procentech. Například 331krát jsme vyhráli nejpozději v 5. spinu (12,21 % případů).

Tabulka 3: Kolik spinů bylo potřeba k uhodnutí čísla – intervaly a četnosti

Test sázení na 1 číslo v ruletě, dokud nevyhraje – kolik spinů k uhodnutí čísla

V necelých sedmi procentech případů jsme museli čekat déle než 100 spinů, než vsazené číslo padlo. To by mohlo někomu pocuchat nervovou soustavu, ale je to jen statistika a sázka na jedno číslo asi pořád nejlepší praktickou šancí na úspěch v ruletě.

Tabulka 3 také říká, kolikrát jsme vyhráli a z toho můžeme určit konečnou bilanci či výsledek testu. Vyhráli jsme 2 710krát, tzn., že jsme prohráli 100 000 – 2 710 = 97 290krát. Při výhře bereme 3 500 Kč čistého, při prohře ztrácíme 100 Kč, tedy:
2 710 × 3 500 Kč – 97 290 × (-100 Kč) = -244 000 Kč.

Obrázek 2 jen pro zajímavost ukazuje, kolikrát které číslo bylo vytočeno jako vítězné (bez vazby na vsazené číslo).

Test sázení na 1 číslo v ruletě – četnosti čísel
Obrázek 2: Četnosti výskytu jednotlivých čísel

Závěr

Test sázení na 1 číslo – „dokud nevyhraje, pak nové číslo“ – ukázal životaschopnost tohoto způsobu sázení. Ačkoliv test skončil ztrátou, mnohem podstatnější je, že umožňuje překonat i ztrátovou bilanci, pokud se na hráče usměje štěstí. Může za to rozptyl mezi tím, co můžeme ztratit a vyhrát, který je v ruletě právě u sázky na 1 číslo (s výplatním poměrem 35:1) největší. V prvním testu sázky na jedno číslo si můžete prohlédnout i alternativní vývoje testu – optimistický a pesimistický.

Sázka na 1 číslo – 1. test s náhodně tipovanými čísly
Test sázení na červenou a černou barvu v ruletě
Test rovných sázek (se zmrazením sázek při padnutí nuly)
Testování a simulace ruletových systémů a sázek
Ruletové systémy