Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryRuletové hryRuleta › Umělá inteligence o nejlepší strategii v ruletě

Umělá inteligence o nejlepší strategii v ruletě

Zajímalo mě, co si umělá inteligence myslí o nejlepším způsobu sázení nebo o nejlepší strategii v ruletě. Pustil jsem se proto do konverzace s ChatGPT, jejíž volný přepis najdete níže. Některé odpovědi jsou překvapivé.

Jakou sázku v ruletě by sis vybral?

Hráč: Ahoj, pokud by jsi hrál ruletu, konkrétně francouzskou ruletu s jednou nulou, jakou sázku by jsi zvolil? Sázel by jsi na jednotlivá čísla, na rovné sázky, jako jsou červená a černá, nebo by sis vybral úplně jinou sázku? Zajímá mě také zdůvodnění výběru.

AI: Jako umělý inteligentní jazykový model nemám osobní preference ani schopnost hrát hry jako ruletu. Nicméně, mohu poskytnout nějaké informace, které vám pomohou učinit informované rozhodnutí.

Ve francouzské ruletě s jednou nulou má každý typ sázky svou vlastní pravděpodobnost a výplatní poměr. Zde jsou některé běžné typy sázek spolu s jejich přidruženými pravděpodobnostmi a výplatními poměry:

Každý typ sázky nabízí odlišnou rovnováhu mezi rizikem a odměnou. Sázky na jednotlivá čísla mají nejvyšší poměr výplat, ale nejnižší pravděpodobnost výhry, zatímco sázky na sudá/lichá nebo červená/černá nabízejí nejvyšší pravděpodobnost výhry, ale nižší výplaty.

Nejlepší volba závisí na vaší toleranci k riziku a na úrovni vzrušení, které hledáte. Pokud dáváte přednost nižšímu riziku a častějším výhrám, mohou být sázky s rovnocenným poměrem jako červená nebo černá vhodné. Pokud jste v pohodě s vyšším rizikem a dáváte přednost potenciálně větším výplatám, mohou být sázky na jedno číslo více lákavé. Konečně jde o osobní rozhodnutí založené na vašich preferencích a strategii.

AlphaZero-Stockfish 9. partie

Obrázek 1: Robot / umělá inteligence v kasinu

Výběr nejlepší sázky v ruletě podle statistiky

Hráč: Rozumím omezením, která uvádíš, co takhle ale zkusit vybrat nejlepší sázku či strategii na základě statistických metod a ohromného množství dat, která jsi zpracoval? Vzpomínám si, že na téma nejlepší sázka v ruletě probíhaly seriozní vědecké výzkumy už v roce 1972.

AI: Skutečně, v průběhu let byly vyvinuty různé matematické analýzy a strategie pro ruletu. Jedna známá studie týkající se optimální sázkové strategie pro ruletu byla provedena fyzikem Richardem J. A. Tallisem v roce 1972.

Tallis analyzoval hru ruletu pomocí pravděpodobnostní teorie a statistiky s cílem určit optimální sázkovou strategii. Jeho závěrem bylo, že z čistě statistického hlediska je nejlepší sázka v ruletě sázka na rovnocenné poměry jako červená nebo černá, lichá nebo sudá, nebo vysoká nebo nízká (1–18 nebo 19–36). Tento závěr je založen na skutečnosti, že tyto sázky nabízejí nejvyšší pravděpodobnost výhry, s pravděpodobností těsně kolem 48,6 % v evropské ruletě (francouzská ruleta s jednou nulou).

Zatímco výplata za sázky s rovnocenným poměrem je nižší ve srovnání s sázkami na jedno číslo, vyšší pravděpodobnost výhry je činí statisticky výhodnějšími dlouhodobě.

Analýza Tallis ukazuje na důležitost zohlednění jak pravděpodobnosti, tak výplaty při určování nejlepší sázkové strategie v ruletě. Je důležité vyvážit potenciál výher s vlastním rizikem každého typu sázky.

Jiná statistická studie: jednotlivá čísla jsou nejlepší

Hráč: Slyšel jsem o jiném výzkumu, podle kterého jsou v ruletě nejlepší sázky na jednotlivá čísla.

AI: Zmiňovaný výzkum opravdu osvětluje potenciální výhody sázek na jedno číslo v ruletě. Je zajímavé vidět, jak statistické analýzy mohou odhalit nuance sázkových strategií. Nicméně, je důležité přistupovat k těmto zjištěním s opatrností.

Zatímco sázky na jednotlivá čísla skutečně nabízejí nejvyšší poměry výplat, přichází také s nejnižší pravděpodobností výhry. To znamená, že i když jsou potenciální výhry významné, pravděpodobnost skutečného výhry na sázku na jedno číslo je velmi nízká.

Kromě toho je důležité zvážit dlouhodobé důsledky sázení pouze na jednotlivá čísla. Výsledky rulety jsou nakonec určeny šancí, a žádná sázková strategie nemůže dlouhodobě překonat výhodu kasina.

Znáš jenom pravidla, jakou strategii sázení by jsi zvolil?

Hráč: Pokud by Ti zadali pouze pravidla rulety a dali Ti za úkol maximalizovat výsledek sázení, jakou strategii sázení v ruletě by sis vybral?

AI: Pokud bych měl za úkol maximalizovat výsledek sázení v ruletě pouze na základě pravidel hry, zvolil bych strategii známou jako systém Martingale.

Systém Martingale je populární sázkovou strategií, která zahrnuje zdvojnásobení sázky po každé prohře, s cílem získat zpět předchozí ztráty a vytvořit zisk rovnající se původní částce sázky. Tato strategie se obvykle používá u rovných sázek, jako je červená/černá, sudá/lichá nebo malá/velká.

Jak systém Martingale funguje:

  1. Vsaďte na rovnou sázku, například na červenou.
  2. Pokud vyhrajete, seberete výhru a začnete znovu s původní částkou sázky.
  3. Pokud prohrajete, zdvojnásobíte svou sázku na stejný výsledek v dalším kole.
  4. Pokračujete ve zdvojnásobování sázky po každé prohře, dokud nevyhrajete, a poté se vratíte k původní částce sázky.

Myšlenka za systémem Martingale je taková, že nakonec vyhrajete sázku, a až se tak stane, získáte zpět všechny vaše předchozí ztráty plus zisk rovnající se původní částce sázky. Nicméně, je důležité si uvědomit, že i když může být systém Martingale účinný krátkodobě, nese významné riziko, zejména pokud narazíte na dlouhou sérii proher nebo dosáhnete maximálního sázkového limitu stanoveného kasinem.

Je důležité přistupovat k jakékoliv sázkové strategii, včetně systému Martingale, s opatrností a nastavit si přísná pravidla k omezení bankrotu či významných ztrát. Navíc si pamatujte, že žádný sázkový systém nemůže dlouhodobě překonat výhodu kasina, a výsledky rulety jsou nakonec určeny náhodou.

Závěr

Velmi mě zprvu překvapilo, že ChatGPT, pokud bychom mu zadali jenom pravidla rulety, by si pro sázení vybral zřejmě nejznámější systém Martingale, při kterém se zdvojnásobují sázky po každé prohře. Na druhou stranu to není příliš překvapují, protože jde o velmi jednoduchý systém s železnou logikou. Přesto je Martingale velmi zrádný vzhledem k tomu, že sázky rostou geometricky a mohou narazit na strop kasina, ale i na to umělá inteligence upozornila.

Publikováno: 3. února 2024.

Mohlo by vás také zajímat

EN AI on Roulette Betting Strategies: Insights and Analysis.