Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryFinance › Investice

Investice

Co jsou investice a co je jejich cílem? Jaké jsou základní druhy investic? Jaký je rozdíl mezi hráčem a kasinem z pohledu vynakládání finančních prostředků – hazardování vs. investice? Je možné se hraním hazardních her živit – a jde ještě vůbec o hazard?

Investice a cíl investování

Pro investice existuje celá řada definic – vyplynou z podstaty či cíle investování, tj. zvětšit bohatství. To předpokládá volné finanční prostředky a jejich umístění (alokaci) do různých investičních nástrojů. Volné finanční prostředky získáte úsporami, tj. odložením spotřeby. Je možné investovat rovněž vypůjčené peníze, ale to je vždy riskantnější a je potřeba překonat cenu za vypůjčení (úrok).

Investice vždy úzce souvisí s časem. Pokud by vám někdo nabídl, že vám dá 100 tisíc korun dnes, nebo až za rok (při jinak stejných podmínkách), co byste si vybrali? Pravděpodobně byste je chtěli hned, proč byste čekali. Máte-li 100 tisíc korun, můžete je dnes utratit, nebo odložit stranou (investovat).

V druhém případě ale budete zřejmě požadovat nějakou kompenzaci, tj. určitou formu výnosu. Odborně řečeno, vzdáte se současné hodnoty vašeho kapitálu (která je jistá) – ve prospěch jeho rozšíření či budoucích zisků (které jsou nejisté).

Investování s sebou vždy nese riziko, že kýženého výsledku nebude dosaženo. Tím se liší od spoření, které představuje pravidelné ukládání určité částky na spořící účet, které je prakticky bezrizikové (vklady do 100 tisíc euro jsou pojištěny ze zákona).

Při investování do akcií a jiných cenných papírů, Benjamin Graham, zakladatel analýzy cenných papírů a učitel dnes jednoho z nejbohatších lidí na světě – Warrena Buffetta, rozlišoval mezi investicí a spekulací. Investice podle něj především zajišťovala návrat vložených prostředků (jistiny) a rozumnou míru výnosu – to vše na základě pečlivé analýzy finančních dat (např., ale nejen, o konkrétním podniku, jehož akcie se investor rozhodne nakoupit). Vše ostatní, co nesplňuje tuto definici, je spekulace.

Rostoucí investice

Obrázek 1: Rostoucí investice (zdroj: Craiyon)

U každé investice hodnotíme výnos, riziko a likviditu, který tvoří tzv. investiční trojúhelník.

Druhy investic

V zásadě můžeme investice podle předmětu rozdělit na finanční (nehmotné) – to si možná většina představí pod pojmem investice) a reálné (hmotné).

Příklady finančních investic:

Příklady reálných (hmotných) investic:

Investice vs. hazard

Je možné hraní hazardních her (či her, které jsou za hazardní, ať už právem, nebo neprávem, považovány) nazývat investicí? Až na světlé výjimky nikoliv. Vše pramení z rozdílu v postavení hráče a poskytovatele hry (kasino, sázková kancelář aj.). Pro zjednodušení poskytovateli hry říkejme kasino.

Aby mohla být kasina dlouhodobě zisková, musejí mít nad hráčem určitou výhodu. Ta snižuje návratnost hráče, která pak (až na výjimky) nedosahuje 100 %. Zde si můžete prohlédnout, která hra nabízí jakou výhodu kasina a návratnost hráče.

Platí, že co hráč ztratí, to kasino získá, a naopak. Ovšem rozdíl je v pravděpodobnosti či v dlouhodobém očekávaném výsledku sázení či hraní. Zatímco očekávaný dlouhodobý výsledek hráče je záporný, očekávaný výsledek kasina je kladný.

Hráč se proto dopouští hazardu, protože se snaží překonat předem danou nevýhodu. Nelze v jeho případě hovořit o investici do hraní, třebaže by mohl mít štěstí a být krátkodobě v plusu.

Naproti tomu zřízení a provoz kasina je reálnou investicí. Majitel investuje peníze do výstavby, odhadne potenciál návštěvníků a příjem z jednotlivých her. I kasino může z řady příčin zkrachovat, ale je zde předpoklad (s určitou pravděpodobností), že bude vydělávat, ostatní je podnikatelské riziko.

Hazardní hraní jako investice

A nyní k výjimkám. Existují hry, jako například Blackjack, kde hráč může při nejlepším způsobu hraní nad kasinem získat výhodu (není to vůbec snadné a má to své ale). Dále jsou hry, kdy proti sobě stojí dva hráči (nikoliv hráč a kasino) a při hře závisí na dovednostech. Takové hry, navzdory názvu této kapitoly, nelze ani považovat za hazardní, třebaže je například legislativa může „házet do jednoho pytle“.

Klasickým příkladem je zřejmě Poker. Dobrý či výborný hráč, který cíleně hraje se slabšími soupeři, může považovat své konání za investici a dosahovat kladného výnosu (měří se pomocí ROI – Return On Investment).

Takový hráč může mít i období, kdy se mu nedaří (daří se jeho papírově slabším soupeřům), ale v dlouhém období bude vítězit a udržovat si kladný výnos. Zhodnotí tak nejen peníze investované do hry, ale i čas a energii věnovanou studiu či zdokonalování. Někteří hráči se Pokerem živí na plný úvazek. Nejčastěji hrají online, třeba na desítce stolů současně, využívají statistik.

Výše zmíněná podmínka slabšího soupeře (soupeřů) je důležitá, neboť ve většině případů se platí provize z vkladu za zprostředkování hry (tzv. rake). A pokud by spolu hráli dva vyrovnaní soupeři, jejich dlouhodobý očekávaný výnos by byl nulový. Jediný, kdo by v tomto případě profitoval, by byl provozovatel hry (např. online platformy pro Poker).

Další hrami nebo sázkami, kde můžete vytěžit ze svých dovedností (tj. výsledek nezáleží pouze na štěstí, náhodě), jsou například kostková hra Vrhcáby (Backgammon) nebo kurzové sázení.

Mohlo by vás také zajímat

EN Investment vs Speculation.