Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryKartyPoker › Pokerový slovník

Pokerový slovník – angličtina v pokeru

Přehled a výklad anglických výrazů, se kterými se můžete setkat při pokeru. Některé se týkají dění okolo hry, jiné jsou spojeny se strategií v pokeru. Určitě je užitečné se s nimi seznámit.

Výklad anglických výrazů používaných při pokeru

Angličtina je univerzální jazyk, který v určité míře používají všichni (nejen profesionální) hráči. Některá slova lze snadno přeložit do češtiny, u jiných situace není tak jednoduchá, a tak se anglické výrazy počešťují nebo nepřekládají vůbec. Seznam nejpoužívanějších anglických slov v pokeru, řazený podle abecedy, následuje níže. Zjednodušená fonetická česká výslovnost je uvedena v hranatých závorkách.

3bet
Třetí sázka v daném kole vložená do banku (potu), přičemž za první sázku před flopem je považován big blind (velká sázka naslepo). [fríbet]
4bet
Čtvrtá sázka v daném kole. [fórbet]
5bet
Pátá sázka v daném kole. [fajvbet]
All-in
Nejvyšší sázka, vsazení všech žetonů, které má hráč k dispozici (ve stacku). [ól in]
Bad beat
Situace, ve které proti všem předpokladům prohraje hráč s výbornými kartami. „Haluz“, při které jej porazí hráč, který má jen malou procentní šanci na výhru. [béd bít]
Bankroll
Doslova fondy či peněžní prostředky, které si hráč vyčlenil pro hru, a s kterými bude při hře hospodařit. [benkrol]
Bankroll management
Řízení finančních prostředků, které má hráč vyčleněny pro hru. [benkrol menidžment]
Bet
Sázka / vsadit, tj. vložit určitou sumu do banku. [bet]
Big blind (BB)
Velká povinná sázka naslepo, dvojnásobek small blind. [big blajnd]
Blinds
Sázky naslepo. Povinné sázky, které je třeba vložit do banku, viz také small blind a big blind. [blajndz]
Bluff
Klamavá sázka nebo série sázek, které mají soupeře přimět zahodit (pravděpodobně) silnější karetní kombinace než jaké má blafující hráč. [blaf]
Board
Karty na stole (společné), doslova „stůl“. [bód]
Board cards
Společné karty na stole. [bód kárdz]
Button
Poslední a tím i nejvýhodnější pozice u stolu v pokeru. Původně tato pozice náležela rozdávajícímu hráči (dealerovi), dnes ale často rozdávají karty profesionální dealeři, proto se před hráče na této pozici pokládá kolečko/značka (z angličtiny button). [batn]
Buy-in
Hodnota vstupného do turnaje nebo Stacku do cash game. [baj-in]
Cash game
Hra o peníze. Hraje se s žetony, ale ty mají hodnotu peněz, na rozdíl od turnajů, kde za svůj buy-in dostanete určitý počet žetonů. [keš gejm]
C-bet
Viz continuation bet. [sí-bet]
Call
Dorovnání sázky či sázek protihráčů. Používají se i počeštěné výrazy callnout [kólnout] – dorovnat a callovat [kólovat] – dorovnávat. [kól]
Coin flip
Doslova hod mincí. Situace, kde je šance 50 na 50. [kojn flip]
Community cards
Karty vyložené na stole, které jsou pro hráče společné. Hráči mohou kombinovat své vlastní a společné karty k vytvoření pokerové kombinace. Typicky: flop + turn + river. [komunyty kardz]
Connectors
Viz konektory (karty sousedních hodnot). [konektrz]
Continuation bet
Pokračovací sázka. Hráč pokračuje v sázení poté, co navyšoval před flopem. Případně navýší až na turnu – v tomto případě hovoříme o zpožděném c-betu (delayed c-bet [dylejd sí-bet]). [kontiňuejšn bet]
Cutoff
Pozice napravo od Buttonu. [kat-of]
Deepstack
Množství žetonů hráče (stack), které je v poměru blindům vysoké (doslova deep = hluboký). V cash game se za deepstack obvykle považuje asi 200násobek velkých blindů (BB), v turnajích jde o hráče s nejvyšším počtem žetonů. [dýp stek]
Downswing
Situace či období, kdy má hráč smůlu a jeho ziskovost se nachází pod jeho dlouhodobým očekávaným průměrem (viz také EV, ROI). Opakem je upswing. [daunswing]
Draw
Neúplná pokerová kombinace, zatím bezcenná. Je třeba, aby došla karta, která by ji doplnila. Typicky: flush draw – jediná chybějící karta na zkompletování barvy (šance 35 %) nebo straight draw – jediná chybějící karta do postupky (šance 33 %). [dró]
Early position
Nevýhodná pozice (doslova brzká), kdy hráč musí hrát mezi prvními. [erly pozišn]
EV
Zkratka pro expected value – očekávaná hodnota. [íví]
Expected value
Očekávaná hodnota – střední hodnota či dlouhodobý průměr, ke kterému hraní směřuje. Očekávaná hodnota váží (násobí) možné zisky a ztráty jejich pravděpodobnostmi. [ikspektyd veljú]
Flop
Tři komunitní (pro hráče společné) karty vyložené současně na stůl. [flop]
Flush
Barva. Pět karet stejné barvy. [fleš]
Flush draw
Neúplná barva, „náběh” na barvu – máte kombinaci čtyř karet stejné barvy a čekáte na poslední pátou kartu, které by kombinaci dokončila. [fleš dró]
Fold
Složení, zahození karet, nepokračování ve hře. [fold]
FPP nebo FPPs
Zkratka: frequent player point(s) – body za časté hraní pokeru. Bývá je možné směnit za peníze, nebo účast v online turnajích. [ef-pé-pé, frikvent plejr pojntz]
Gutshot
Neúplná postupka (straight draw), do které chybí (nebo pak doskočí) jedna z vnitřních karet. Tato sestava se nazývá gutshot straight draw nebo vnitřní straight draw. [gatšot]
Hand
Karetní kombinace (doslova „ruka”), kterou hráč drží na ruce. [hend]
Hole
Vlastní karty hráče – viz pocket. [houl]
Check
Pauzírování, stání, předání hry dalšímu hráči v pořadí bez navyšování sázek.
Check-raise
Stání (check) s navýšením sázek (raise) v dalším kole. [ček-rejz]
Chip(s)
Žeton(y). [čip(z)]
Chip leader
Hráč, který má nejvíce žetonů. [čip lídr]
Implied odds
Implicitní či implikované sázky. Způsob kalkulace výhodnosti sázky, který bere v úvahu pravděpodobnosti dalšího vývoje hry (sázení). Implied odds se počítají v případě draw, tedy když chybí jedna karta do postupky nebo do barvy. [implajd odz]
Kicker
Pomocná nebo též vedlejší karta, která sama o sobě nepomáhá vytvořit pokerovou kombinaci, ale může pomoci porazit (doslova vykopnout – kick = kopat, kop) stejně hodnotnou kombinaci. Například hráč drží K-K-10-7-6, má tedy pár králů K-K, karty 10-7-6 jsou kickers. Pokud bude mít jiný hráč také pár králů, např. K-K-9-8-7, rozhodne vyšší pomocná karta (kicker) – v tomto případě vyhraje první hráč, jelikož 10 > 9. [kikr]
Konektory
Karty sousedních hodnot, třeba 8-9 nebo A-Ks. Anglicky se nazývají connectors nebo, jsou-li v barvě, suited connectors (proto malé „s“ u A-Ks).
LAG
Viz loose aggressive.
Late position
Výhodná pozice (doslova pozdní), kdy hráč hraje mezi posledními. [lejt pozišn]
Limit
Úroveň sázek: limit – omezené sázky, no limit – neomezené sázky. [limit]
Limp
Vstup do hry dorovnáním big blind před flopem. „Limpnout“ = vstoupit tímto způsobem do hry. [limp]
Loose
Strategie založená na častém vstupování do hry (z angl. loose = rozvolněná). [lúz]
Loose aggressive (LAG)
Hráč, který se často zapojuje do hry a hraje přitom velice agresivně (opak tight aggressie (TAG)). [lúz egresiv]
Loose player
Hráč, který hraje (často) riskantně i se slabšími kombinacemi (loose doslova = zvolna, rozvolněně). Opakem je tight player. [lúz plejr]
Multitabling
Hraní na více stolech současně v online pokeru (multi – více(krát), table – stůl). [maltitejbling]
Nut
Nejlepší možná kombinace svého druhu v dané situaci, například nut flush (nejsilnější flush, která může být v dané hře vytvořena) nebo nut straight (nejsilnější postupka, která může být v dané hře dosažena). [nat]
Nuts
Absolutně nejsilnější pokerová kombinace v dané situaci. Například na boardu je taková situace, že pokud se mi podaří dotáhnout full house, tak bude v dané hře neporazitelnou kombinací (nikdo nemůže získat vyšší kombinaci, ani silnější full house). [natz]
OPR (Official Poker Rankings)
Oficiální pokerové žebříčky hráčů. [ofišl pokr renkingz]
Out
Společná karta, která vaši handu vylepší na výherní. [aut]
Overpair
Viz Overpár. [ouvrpér]
Overpár
Pár rozdaný hráči, který je vyšší než nejvyšší karta na stole (na boardu). Z angl. over = nad. [ouvrpár]
Pair
Jeden pár, tj. dvě karty stejné hodnoty. [pér]
Pocket
Vlastní karty hráče, které ostatní hráči nevidí (doslova karty, které má hráč „v kapse”). Opakem jsou community cards. [pokyt]
Pocket pair
Pár na ruce. Dvě karty stejné hodnoty, které byly hráči rozdány. [pokyt pér]
Position
Pozice. Pořadí, v jakém hráči sázejí. [pozišn]
Postflop
Hra po flopu. [postflop]
Pot
Bank. [pot]
Pot odds
Šance na bank. Poměr aktuální velikosti banku a nutného dorovnání. Kurz, se kterým hráč dorovnává. [pot odz]
Preflop
Hra před flopem. [priflop]
Prize pool
Někdy i dohromady prizepool či prize-pool. Cenový fond u pokerových turnajů, který se určí jako násobek počtu hráčů a vkladu do hry. Prize pool se pak dělí mezi vítěze v určitém poměru. Například u sit and go turnaje pro 9 hráčů obvykle v poměru 50/30/20. [prajzpúl]
Raise
Navýšení sázky. [rejz]
Rake
Poplatek provozovateli hry, součást buy-inu, například buy-in $5+0,5 u pokerového turnaje znamená, že $5 jde do cenového fondu (prize pool) a $0,50 je rake. Rake z angličtiny doslova znamená hrábě, jde o poplatek, který shrábne provozovatel hry. [rejk]
Regulár
Pravidelný hráč na dané úrovni sázek (limitu). Z angl. regular = pravidelný.
Re-raise
Znovunavýšení sázky. Například vsadíte určitou sumu do banku (bet), další hráč zvýší (raise) a Vy ještě navýšíte jeho sázku (re-raise). [rirejz]
River
Pátá (poslední) společná karta. [rivr]
ROI (Return on Investment)
Rentabilita, ziskovost investice, dlouhodobá průměrná výdělečnost hráče v pokeru. [roj; ritern on investment]
Set
Trojice (tři karty stejné hodnoty), tvořená párem na ruce a jednou kartou na stole (na boardu). Někdy se nazývá též three of a kind. [set]
Sit and Go (SnG)
Druh pokerového (mini)turnaje pro omezený počet hráčů, například pro 6, 9, ale i více hráčů. [sit end gou]
Short stack
Hráč, který má při souboji méně žetonů než protihráč(i). [šórt stek]
Showdown
Ukázání karet a stanovení vítěze. [šoudaun]
Skill
Dovednost. Víme, že poker je více o dovednostech/schopnostech, nežli jen o náhodě. [skil]
Slow play
Pomalá hra. Předstírání slabší kombinace (ukrývání silnější kombinace) opatrnými sázkami. [slou plej]
Small blind (SB)
Malá sázka naslepo. Viz také blinds a big blind. [smól blajnd]
SNG či SnG
viz Sit and Go.
Stack
Všechny žetony, kterými hráč disponuje (doslova „hromada” žetonů). Významně ovlivňuje průběh hry, sázení. [stek]
Straight
Postupka. Pět karet jdoucích bezprostředně po sobě. [strejt]
Straight draw
Neúplná postupka, náběh na postupku. Chybí-li hráči poslední pátá karta, která by postupku dotvořila. [strejt dró]
Suited
Karty mající stejnou barvu, např. AKs znamená, že máte eso a krále ve stejné barvě. [sujtyd]
Table
Stůl. [tejbl]
Tight
Opatrná hra vyznačující se nízkým počtem hraných kombinací. [tajt]
Tight aggressive (TAG)
Hráč, který si pečlivě vybírá startovací kombinace. Nezapojuje se do hry tak často (opak LAG), ale když už hraje, snaží se hrát agresivně. [tajt egresiv]
Tight player
Opatrný hráč, který hraje (sází) pouze se silnými kartami. Opakem je loose player. [tajt plejr]
Tilt
Odchylka od nejlepší hry nebo běžné strategie hráče. [tilt]
Top pair
Nejsilnější pár. Pár utvořený z vlastní karty hráče (pocket) a nejlepší kartou na flopu. [top pér]
Tournament
Viz Turnaj. [túrnament]
Trips
Trojice tvořená dvěma kartami na stole (boardu) a jednou na ruce. [tripz]
Turn
Čtvrtá společná karta. [tern]
Turnaj
Organizace hry, kdy hráči dostanou za vstupné (buy-in) určitý počet žetonů (chips). S postupujícím časem rostou povinné sázky (blindy). Cílem je umístit se na co nejvyšší příčce na placených pozicích (paid positions).
Under the gun
Viz UTG. [ándr d gan]
Upswing
Situace či období, kdy má hráč štěstí a daří se mu více, než je obvyklé, měřeno dlouhodobou očekávanou průměrnou ziskovostí (viz také EV a ROI). Opakem je downswing. [apswing]
UTG
Zkratka under the gun značí situaci, kdy se pokerový hráč musí vyjádřit jako první. Doslova hráč sedící pod hlavní či hráč, na kterého je namířena pistole. [jú tý dží]
Value
Hodnota. [valjú]
Value bet
Hodnotová sázka. Sázka, kterou si přejete zhodnotit nejlepší nebo velmi silnou kombinaci. Přejete si, aby vám soupeři dorovnali, protože předpokládáte, že vyhrajete. Slovesa: vsadit value bet nebo value betnout. [valjú bet]
Variance
Česky rozptyl, statistická míra rozptylů hráče, odchylky od očekávaného dlouhodobého průměrného profitu hráče. [varijens]
Weak hand
Slabá kombinace. [vík hend]
Winning player
Hráč, který (dlouhodobě) vyhrává. [wining plejr]

Mohlo by vás také zajímat