Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryFinance › Stagflace

Stagflace – jako by nestačila jen inflace…

Stagflace je ekonomický termín, který je často zastíněn svým známějším protějškem, inflací. Ale co přesně je stagflace a proč je důležité se jí zabývat? Pojďme se ponořit do tohoto pozoruhodného ekonomického jevu.

Co je stagflace

Stagflace je vzácný ekonomický jev, který se vyznačuje kombinací stagnujícího hospodářského růstu, vysoké inflace a vysoké nezaměstnanosti. Na rozdíl od tradičních ekonomických teorií, které naznačují, že inflace a nezaměstnanost mají inverzní vztah (jako bychom si měli vybrat mezi vyšší inflací a nižší nezaměstnaností, nebo nižší inflací a vyšší nezaměstnaností), stagflace tuto teorie zpochybňuje tím, že představuje scénář, kde inflace i nezaměstnanost rostou současně.

Příčiny stagflace

Odpověď nabízí, na rozdíl od hlavních ekonomických proudů, dnes opomíjená Rakouská škola ekonomie. Ta považuje stagflaci především za důsledek vládních intervencí a špatné měnové politiky nežli za přirozený výsledek tržních sil.

Stagflaci, charakterizovanou stagnujícím hospodářským růstem, vysokou nezaměstnaností a inflací, vidí rakouští ekonomové často jako výsledek politik centrálních bank, které zkreslují úrokové sazby (obvykle je drží uměle nízko) a vytvářejí umělé boomy a propady v ekonomice. Tvrdí, že nadměrné vládní výdaje, deficity a uvolněná měnová politika vedou k chybným investicím a špatné alokaci zdrojů, které v konečném důsledku vytvářejí ekonomickou nerovnováhu a stagflaci.

Proto rakouští ekonomové obhajují laissez-faire přístup k hospodářské politice, zdůrazňují volné trhy, zdravé peníze a omezené vládní intervence jako nejlepší způsob, jak se vyhnout stagflaci a podpořit dlouhodobou ekonomickou stabilitu.

Stagflace – vysoká nezaměstnanost a spalující inflace

Obrázek 1: Stagflace – vysoká nezaměstnanost a „spalující” inflace (zdroj: Craiyon)

Několik faktorů, které přispívají ke vzniku stagflace:

Důsledky stagflace

Stagflace může mít vážné důsledky jak pro jednotlivce, tak pro širší ekonomiku:

Řešení stagflace

Řešení stagflace vyžaduje kombinaci hospodářských (fiskálních), měnových (monetárních) a strukturálních politik:

Závěr

Stagflace představuje pro tvůrce politik a ekonomy obrovskou výzvu kvůli své jedinečné kombinaci stagnujícího hospodářského růstu, vysoké inflace a vysoké nezaměstnanosti. Pochopení základních příčin a zavedení vhodných politických opatření mohou zmírnit nepříznivé důsledky stagflace a podpořit udržitelný hospodářský růst.

Mohlo by vás také zajímat

EN Stagflation: What It Is, Understanding Causes, Effects, and Solutions.