Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryLoterie › Bingo

Bingo

Bingo je číselná loterie pro více hráčů, která se hraje s hracími kartami o rozměrech 5 × 5 políček, v nichž jsou umístěna čísla. Hráči na hrací kartě odškrtávají čísla, která jsou náhodně tažena z osudí, a vyhrává hráč, kterému se jako prvnímu podaří dosáhnout výherní formace a zvolá Bingo! Tomuto hráči je po úspěšné kontrole hrací karty vyplacena výhra (jackpot).

Pravidla

Poznámka: tento článek se věnuje americké variantě hry Bingo, kde má hrací karta 5 × 5 políček a 75 čísel v osudí (viz dále). Vedle toho existuje i britská verze s 9 × 3 políčky a 90 čísly v osudí.

Hrací karty na Bingo

Hrací karta na Bingo má 25 políček pravidelně uspořádaných do 5 řádků a 5 sloupců. Jednotlivé sloupce jsou dále nadepsány písmeny B, I, N, G, O. V osudí je 75 čísel. Na hrací kartě jsou rozdělena pod jednotlivými písmeny podle následujících pravidel: pod písmenem B je pět čísel z rozmezí 1–15, pod písmenem I je pět čísel v rozmezí 16–30, písmeno N obsahuje pouze čtyři čísla z rozmezí 31–45 (kvůli středovému políčku – viz níže), písmeno G obsahuje pět čísel z rozmezí 46–60 a konečně písmeno O obsahuje pět čísel z rozmezí 61–75.

Bingo – hrací karta (ukázka)
Obrázek 1: Ukázka hrací karty pro hru Bingo

Čísla pod jednotlivými písmeny, v rozsazích uvedených výše, jsou vybrána a seřazena náhodně, jak ukazuje Obrázek 1 – buď jsou již předtištěna, tj. hráč si zakoupí kartu s předtištěnými čísly, nebo některé varianty hry umožňují, aby si hráč čísla sám vybral, například U-pick ’Em („Ty je vybíráš“) Bingo.

Přesně uprostřed hrací karty se nachází volné pole (anglicky označované jako free space nebo jen free), které je považováno za vyplněné, tedy jako by se tam nacházelo libovolné číslo, které je odškrtnuté.

Počet všech možných hracích karet v Bingu je astronomický. Vypočítá se pomocí variací bez opakování následovně (každé číslo může být na hrací kartě jenom jedenkrát a záleží na jeho pořadí – srozumitelné vysvětlení rozdílů mezi variacemi, permutacemikombinacemi zde):

V5(15) × V5(15) × V4(15) × V5(15) × V5(15) = 552 446 474 061 128 648 601 600 000,
tedy přibližně 5,52 × 1026.

Výherní formace

Klasickou výherní formací či vzorcem ve hře Bingo je přímá linie spočívající ve spojení všech pěti čísel v jednom řádku, sloupci nebo diagonále. V případě, že výherní formace prochází přes středové volné pole (free space), stačí hráči k dokončení formace teoreticky jen 4 další čísla, protože středové pole je považováno za vyplněné či odškrtnuté.

Dosažení Binga! – přímá linie – řádek
Obrázek 2: Ukázka dosažení Bingo! – přímá linie – řádek

Dosažení Binga! – přímá linie – sloupec
Obrázek 3: Ukázka dosažení Bingo! – přímá linie – sloupec

Dosažení Binga! – přímá linie – diagonála
Obrázek 4: Ukázka dosažení Bingo! – přímá linie – diagonála (s pomocí volného pole)

Samozřejmě by se vám velmi pravděpodobně nepodařilo dosáhnout Bingo! hned po prvních pěti (nebo čtyřech) losovaných číslech. Prohlédnout si můžete následující animaci, kde je dosaženo Bingo po losování čísel, která hráč postupně na své kartě označuje či odškrtává: 12, 36, 48, 75, 4, 43, 66, 54, 19.

Animovaná ukázka dosažení Bingo!
Obrázek 5: Animovaná ukázka dosažení Bingo!

Maximální počet čísel, která mohou být na hrací kartě označena (zaškrtnuta), než nevyhnutelně padne Bingo!, je 19. Následující obrázek ukazuje jednu z možných situací.

Maximální počet čísel na hrací kartě, než padne Bingo!
Obrázek 6: Maximální počet čísel na hrací kartě, než padne Bingo!

Jiné výherní vzorce

Variant hry Bingo vznikla postupem času celá řada (je důležité seznámit se s pravidly provozovatele Binga), a tak vedle klasických výherních formací (přímá linie: řádek, sloupec, diagonála) vznikly i nové formace či vzorce, jako například L, které vyžaduje odškrtnutí všech čísel ve sloupci B či O a v horním nebo dolním řádku nebo formace, která se označuje jako poštovní známka (postage stamp), což jsou 2 × 2 pole nahoře vpravo pod písmeny G a O, případně je potřeba obsadit všechny čtyři rohy 2 × 2 atd. Jiným běžným výherním vzorcem je zatemnění (blackout), kdy je potřeba obsadit všech 25 čísel na hrací kartě, resp. 24 čísel (a volné středové pole, které je považované za splněné).

Losování čísel

Míčky s čísly mohou mít různou podobu, stejně jako způsob jejich tažení, důležité je, aby jejich výběr byl náhodný. S rozvojem informačních technologií se stále častěji čísla losují elektronicky pomocí generátorů náhodných čísel. Nicméně v některých jurisdikcích může být vyžádáno, aby losování čísel probíhalo pomocí mechanických zařízení. Obvyklé je například foukání míčků podobně jako v naší Sportce.

Tažené míčky se hlásí nahlas. Často mají míčky pod jednotlivými písmeny B-I-N-G-O i odlišnou barvu, která pomáhá lepší orientaci a omezuje přeslechnutí hráčů.

Bingo míčky
Obrázek 7: Míčky ve hře Bingo (mohou mít i jiné barvy)

V angličtině mají například čísla 17 („seventeen“ s výslovností [sevntýn]) a 70 („seventy“ s výslovností [sevnty]) znějí velmi podobně a přeslechnutí by mohlo vést k zaškrtnutí špatného čísla. Proto se hlásí například red 17 (červená 17) nebo yellow 70 (žlutá 70).

Více hracích karet současně a rychlé odškrtávání čísel

V Bingu je standardně možné, aby si hráč pro jednu hru zakoupil více hracích karet. Je na jeho zvážení, kolik karet dokáže obsluhovat současně, tj. sledovat tažená čísla a odškrtávat je na příslušných tiketech – a, pokud možno, nepromeškat dosažené Bingo! Pro rychlé odškrtávání se používá speciální silný fix zvaný dauber, kterým lze tažené číslo bleskově označit.

Historie Binga

Prvopočátky hry Bingo lze hledat už kolem roku 1530, kdy se v Itálii hrála loterijní hra zvaná „Il giuoco del lotto d’Italia“. V 18. století ve Francii byly do hry přidány hrací karty a vyvolávání čísel. Počátky moderního Binga, jak jej známe v dnešní podobě, se datují do poloviny 20. let 19. století.

Bingo dnes

Bingo se hraje především v kasinech, ale například v USA jej často pořádají kostely nebo různé charitativní organizace pro finanční sbírky.

Kam dál?