Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryLoterie › SAZKAmobil Šance

SAZKAmobil Šance

„Volejte a vyhrajte jackpot,“ tak by mohlo znít motto Sazky, s nímž vstoupila na pole virtuálních mobilních operátorů. Spojení mobilního volání (SAZKAmobil) a číselné loterie (SAZKAmobil Šance) má nejen přilákat zákazníky, ale hlavně je motivovat k tomu, aby pravidelně dobíjeli. Za dobití kreditu je možné vyhrát jackpot. Jaká jsou pravidla a pravděpodobnost výhry?

Úvodem ještě doplňme, že v loňském roce (2013) se Sazka zúčastnila aukce o volné frekvence, aby se stala čtvrtým plnohodnotným mobilním operátorem. Nakonec kvůli podmínkám aukce a nejisté životaschopnosti tohoto projektu od svého záměru ustoupila a na trh vstoupila prostřednictvím Vodafonu jako virtuální mobilní operátor SAZKAmobil.

Virtuálů se mimochodem vyrojila celá řada: Bleskmobil, ČEZ Mobil, Mobil.cz, Tesco mobil aj. Spojení mobilního volání s číselnou loterií SAZKAmobil Šance má Sazce zajistit přísun zákazníků a především pravidelné dobíjení kreditu. Ponechme stranou výhodnost, či nevýhodnost nabídky mobilního volání a věnujme se našemu řemeslu, tj. číselné loterii jako takové.

Pravidla

V číselné loterii SAZKAmobil Šance sázející tipuje libovolné pětičíslí nebo koncové pětičíslí svého telefonního čísla u SAZKAmobil. Za každé dobití kreditu alespoň ve výši 200 Kč se automaticky účastníte loterie SAZKAmobil Šance – kredit je připsán v plné výši. Ovšem sázku lze koupit i bez dobíjení za 20 Kč.

Slosování loterie SAZKAmobil Šance probíhá pouze jedenkrát za měsíc, a to vždy první pondělí v měsíci. Sazka ovšem může (v předstihu) vyhlásit i mimořádné losování. Losují se dvě výherní pětičíslí – použijeme-li analogii se Sportkou, losují se 2 tahy. Slosování se provádí pomocí pěti elektromagnetických osudí: do každého z nich se vloží pět (5) sad deseti (10) po sobě jdoucích čísel (0 až 9) a z každého osudí se vylosuje jedno číslo, která dohromady tvoří výherní pětičíslí.

V loterii SAZKAmobil Šance existuje 5 výherních pořadí (cen). Nejnižší cenu 30 Kč vyhrajete, pokud tipnete alespoň koncové číslo (vítězného pětičíslí). Nejvyšší výhru – 1. pořadí – vyhrajete, pokud uhodnete správně celé pětičíslí. Garantovaná výše prvního pořadí je 250 000 Kč, avšak částka je navyšována o bonus či jackpot, který tvoří nevyhrané sázky z předchozích losování připadající na tuto výhru. Všechna pořadí uvádějí níže uvedené tabulky 1 a 2.

Na výplatu výher (výherní jistina) jde 70 % z přijatých vkladů (herní jistina). Marže Sazky v loterii SAZKAmobil Šance je tedy 30 %. O tom nás přesvědčí i výpočty pravděpodobnosti výhry a prohry v této loterii.

Pravděpodobnost výhry a prohry

Jaká je pravděpodobnost, že uhodneme celé pětičíslí číselné loterie SAZKAmobil Šance? Uvažujme takto: máme 5 číslic, z nich každá může nabývat hodnot 0 až 9, tj. deseti (10) různých hodnot. Pravděpodobnost, že uhodneme jedno číslo, resp. první či koncové číslo, je 1/10 (či 0,1). Pravděpodobnost, že uhodnete i druhé číslo, je rovněž 0,1.

Pravděpodobnosti na sebe navazujících pravděpodobností (uhodnutí prvního čísla, následně druhého čísla atd.) se násobí, proto pravděpodobnost, že uhodneme vítězné pětičíslí, je 0,1 × 0,1 × 0,1 × 0,1 × 0,1 = 0,15 = 0,00001 neboli 1 ku 100 000. Ke stejnému závěru bychom se dostali i touto úvahou: počet všech možností je 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 105 = 100 000 a jen 1 pětičíslí je vyhrávající, tzn., že pravděpodobnost výhry prvního pořadí je 1 ÷ 100 000 = 0,00001, tedy oněch jedna ku sto tisícům.

Loterie SAZKAMobil Šance připomíná Šanci jakožto doplňkovou hru Sportky, kde se ale losuje šestičíslí nebo Šťastné číslo u hry Loto či +Šťastné číslo u loterie Superloto, kde se losuje dokonce sedmičíslí.

Nyní se podívejme na pravděpodobnost prohry, tzn., že nevyhrajeme vůbec nic, neboť nám pomůže pochopit, jak spočítat pravděpodobnosti výhry druhého až pátého pořadí. Nevyhrát znamená neuhodnout koncové číslo – další čísla už nás totiž nemusejí zajímat, neboť postupujeme od konce – koncové číslo, koncové dvoj-, troj-, čtyřčíslí). Devět (9) z deseti (10) čísel nevyhrává (tj. jen jedno jediné by nás posunulo k pokusu u uhodnutí koncového dvojčíslí a dalších vícečíslí), proto pravděpodobnost prohry v loterii SAZKAmobil Šance je 0,9 (9/10 či 90 %, chcete-li).

Ukážeme si nyní pravděpodobnost výhry 2. pořadí, pravděpodobnosti výhry ostatních cen si spočítají analogicky. Výhra druhého pořadí znamená: „Jaká je pravděpodobnost, že uhodnu 4 čísla po sobě (koncové čtyřčíslí) a současně se mi nepodaří uhodnout další číslo (tj. páté, poslední číslo, který by vyhrávalo první cenu)?“ Jednoduše 0,1 × 0,1 × 0,1 × 0,1 × 0,9 = 0,14 × 0,9 = 0,00009. Přepočteno na formát 1 ku … (či sázkový kurz) = 1 ÷ 0,00009 = 1 ku 11 111.

Pravděpodobnosti výhry a prohry pro všechna pořadí a možné výhry stanovené Sazkou jsou uvedeny v tabulce 1. Doplňme, že jde o výpočty, které se vztahují na 1 tah, resp. „jakoby se losoval pouze 1 tah a vsadili jsme 10 Kč“. Pro potřeby srovnání s jinými loteriemi je vhodné, aby se pravděpodobnosti přepočítaly na 1 tah a výhry na 1 Kč vkladu (výše sázky).

Čistá výhra je výhra stanovená Sazkou snížená o vklad do hry (zde 10 Kč) a čistý výplatní poměr na 1 Kč vkladu (…jako násobek) je v tomto případě Čistá výhra děleno vklad 10 Kč. Sloupec EV si vysvětlíme v poslední kapitole. Můžete si také prohlédnout stránku, jak hodnotíme loterie.

Tabulka 1: Pravděpodobnost výhry v loterii SAZKAmobil Šance přepočtená na 1 tah

SAZKAmobil Šance – pravděpodobnost výhry přepočtená na 1 tah

Zdroj: stanovená výhra viz herní plán Sazky na https://www.sazka.cz/userdata/files/herni-plany/herni-plan-mvno-bo.pdf [cit. 2014-02-17], výpočty a zpracování vlastní

Ve skutečnosti se losují 2 tahy se sázkou 20 Kč – výpočty zohledňuje tabulka 2, která logicky dochází ke stejnému výsledku (EV = -0,3000 = -30 %) jako tabulka 1.

Dva tahy zohledníme naprosto jednoduše. Například pravděpodobnost výhry první ceny je 0,00001 či 1 ku 100 000. Tím, že se losují dva tahy, máme 2 možnosti vyhrát (napoprvé nebo napodruhé může být vylosováno naše pětičíslí), pravděpodobnost výhry je proto 2krát vyšší, tj. 2 × 0,00001 = 0,00002, ve formátu 1 ku … jde o 1 ÷ 0,00002 = 1 ku 50 000. Číslo za „1 ku“ můžeme považovat za (férový) sázkový kurz podobně jako u kurzového sázení. U něj přirozeně platí, že čím vyšší kurz, tím menší pravděpodobnost, a naopak.

Tabulka 2: Pravděpodobnost výhry v loterii SAZKAmobil Šance ve 2 tazích

SAZKAmobil Šance – pravděpodobnost výhry ve 2 tazích

Zdroj: stejný jako u tabulky 1, zpracování a výpočty vlastní

Jak na tom budeme při dlouhodobém sázení či dobíjení?

Ani bychom nemuseli nic počítat, neboť sama Sazka uvádí, že na výhry jde 70 % z přijatých sázek (návratnost hráče). Z toho vyplývá, že hráč v dlouhodobém průměru ztratí 30 % z toho, co do loterie SAZKAmobil Šance vloží. Řekli jsme si také, že toto číslo podpořily i naše výpočty. V tabulkách 1 a 2 jde o sloupec EV (Expected Value)očekávaná hodnota. Ta bere v úvahu, co můžeme vyhrát a prohrát, a s jakými pravděpodobnostmi.

Tabulky jsou přepočteny na 1 Kč vkladu. Výsledek EV = -0,3000, tj. -30 %, je počítán z pohledu hráče, který v dlouhodobém průměru ztratí (Sazka získá) 30 haléřů z každé vsazené koruny.

Na závěr ještě úvaha o tom, jestli je sázka v loterii SAZKAmobil Šance zadarmo v případě dobití kreditu ve výši aspoň 200 Kč (který je dobitý v plné výši, tj. 20 Kč za sázku není nutno hradit zvlášť). Uvažovat tímto způsobem by však byl trochu sebeklam. Sázka už je svým způsobem započítána v koupi kreditu a není tudíž zadarmo. Kdybychom uvažovali, že prohra je nula, pak by očekávaná hodnota hráče z této loterie byla sice kladná, ale hráč by měl spíše jenom spoustu kreditu.

9 z 49
Bingo
Eurojackpot (nadnárodní loterie)
Euromiliony
EuroMillions (nadnárodní loterie)
Extra renta
Fofr 8/25 + barva
Fofr 10/20
Grand
Kameny
Kasička
Keno (kasinová verze)
Keno (česká verze od Sazky)
Korunka
Kostky (Chance)
Kostky (Sazka)
Linie
Loto
Lotto (Německo)
Meloun a 20/80
Powerball (USA)
Ruleta (loterijní)
SAZKAmobil Šance
Sportka
Stírací losy
Superloto
Šťastných 10
Tipšestka
Trojka a 3/21
Účtenkovka
Zlatých 11

Hodnocení šance na výhru v loterii
Žebříček loterijních her
Články o loterijních hrách