Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryLoterie › Rychlá 6

Rychlá 6

Rychlá 6 je číselná loterie od Sazky z roku 2023. Jak název trochu napovídá, losuje se v rychlém sledu asi v pětiminutových intervalech téměř 24 hodin denně. V rámci Rychlé šestky můžete hrát tzv. Hlavní hru nebo další dvě hry Suchá/Lichá a Nízká/Vysoká, které v principu a z pohledu pravděpodobnosti vycházejí nastejno.

Obecná pravidla

V loterii Rychlá 6 se losuje 22 čísel z 26 celkových. Loterie se pořádá denně od 00:03 do 23:53 hod. v přibližně 5minutových intervalech. Jak bylo zmíněno v úvodu, můžete hrát tři typy her:

Na jedné sázence můžete hrát jen jednu hru, jejich kombinace či všechny hry najednou. Sázenku lze předplatit na více slosování. Náhodný tip lze využít pouze pro Hlavní hru.

Zajímavostí je, že slosování probíhá v Itálii na adrese Rome Data Center, IGT Lottery S.r.l., Via del Campo Boario 56, 00154, Řím, a to prostřednictvím certifikovaného generátoru náhodných čísel, který náhodně vygeneruje 22 čísel z 26 možných.

Další zajímavostí je, že se losuje v šesti po sobě jdoucích blocích a jedno číslo na závěr. Nejprve první blok šesti čísel, poté druhý blok, kdy se losují další tři čísla, poté třetí blok: tři čísla, poté čtvrtý blok: tři čísla, poté pátý blok: tři čísla, poté šestý blok: tři čísla, a nakonec jedno číslo. Vylosovaná čísla jsou okamžitě vyhlášena v pořadí, v jakém byla vylosována.

Na každou hru si můžete vsadit 10 Kč, 20 Kč, 30 Kč, 40 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč, nebo 500 Kč. Případnou výhru určuje výše vkladu vynásobená násobkem uvedeným v tabulce výher.

Hlavní hra

V Hlavní hře (hrací pole 1) sázející tipují 6 čísel. Sázka vyhrává, pokud se těchto 6 tipovaných čísel shoduje s vylosovanými čísly, přitom záleží na tom, kdy, resp. v kterém bloku, se to podaří.

Ceny a pravděpodobnost výhry

Například, abyste vyhráli první cenu (Pořadí 1), musíte uhodnout všech 6 čísel hned v prvním bloku. Pravděpodobnost, že se vám to povede, je 1 ku 230 230. Existuje totiž pouze jedna kombinace šesti výherních čísel a počet kombinací 6 čísel z 26 celkových čísel činí 230 230, což zjistíte například v Excelu pomocí funkce =KOMBINACE(26;6).

Pro Hlavní hru existují dvě výherní tabulky, které se liší pouze ve výplatním násobku pro první pořadí v závislosti na vsazené částce. Vsadíte-li do 100 Kč včetně, výherní násobek pro první cenu činí 10 000× (viz Tabulka 1). Pokud byste vsadili 200 Kč nebo 500 Kč, výherní násobek by byl 12 500× (viz Tabulka 2).

Výherní násobky pro ostatní ceny (pořadí) zůstávají stejné, tj. například, abyste vyhráli druhou cenu, musíte uhodnout 6 čísel nejpozději při 9 losovaných čísel (blok 1 o šesti číslech, poté blok 2 o 3 číslech), a výherní násobek činí 250×. Abyste vyhráli třetí pořadí, musíte uhodnout 6 čísel nejpozději po 12 vylosovaných číslech (ve třetím bloku) atd.

Tabulka 1: Tabulka výher pro Hlavní hru a sázky do 100 Kč včetně
Pořadí Blok čísel Losuje se Celkový počet vylosovaných čísel Násobek Pravděpodobnost 1 ku … Čistý násobek EV
1 1 6 čísel 6 10 000× 0,000004 230 230 9 999× 0,0434
2 2 další 3 čísla 9 250× 0,000361 2 774 249× 0,0898
3 3 další 3 čísla 12 50× 0,003649 274 49× 0,1788
4 4 další 3 čísla 15 0,017726 56 0,0709
5 5 další 3 čísla 18 0,058893 17,0 0,1178
6 6 další 3 čísla 21 0,155062 6,45 0,0000
Prohra 0,764305 1,31 -1× -0,7643
Nějaká výhra 0,235695 4,24 0,5007
Očevaná hodnota při dlouhodobém sázení (EV) -26,36 %
Návratnost při dlouhodobém sázení 73,64 %
Tabulka 2: Tabulka výher pro Hlavní hru a sázky 200 Kč a 500 Kč
Pořadí Blok čísel Losuje se Celkový počet vylosovaných čísel Násobek Pravděpodobnost 1 ku … Čistý násobek EV
1 1 6 čísel 6 12 500× 0,000004 230 230 12 499× 0,0543
2 2 další 3 čísla 9 250× 0,000361 2 774 249× 0,0898
3 3 další 3 čísla 12 50× 0,003649 274 49× 0,1788
4 4 další 3 čísla 15 0,017726 56 0,0709
5 5 další 3 čísla 18 0,058893 17,0 0,1178
6 6 další 3 čísla 21 0,155062 6,45 0,0000
Prohra 0,764305 1,31 -1× -0,7643
Nějaká výhra 0,235695 4,24 0,5115
Očevaná hodnota při dlouhodobém sázení (EV) -25,28 %
Návratnost při dlouhodobém sázení 74,72 %

Pravděpodobnost, že nevyhrajete nic, je 0,7643 či vyjádřená v procentech 76,43 % nebo 1 ku 1,31 vyjádřená jako sázkový kurz. Pravděpodobnost, že vyhrajete alespoň něco, je 0,2357 či 23,57 % neboli 1 ku 4,24. Dáme-li všechny dílčí pravděpodobnosti výhry a prohry do kontextu s pravděpodobnostmi, s jakými můžete vyhrát či prohrát, dostaneme tzv. očekávanou hodnotu.

Očekávaná hodnota a návratnost při dlouhodobém sázení

Očekávaná hodnota ukazuje, jak na tom budeme v průměru při dlouhodobém sázení. Výsledky u obou tabulek vycházejí obdobně. V první tabulce je očekávaná hodnota (EV) 26,36 % a představuje návratnost 73,64 %. V Tabulce 2, při vyšší sázce 200 Kč nebo 500 Kč, vychází očekávaná hodnota (EV) 25,28 % a návratnost 74,72 %. To znamená, že z každé vsazené 100koruny ve Hlavní hře loterie Rychlá 6 se vám v dlouhodobém průměru vrátí asi 75 Kč.

Hry Suchá/Lichá, Malá/Velká a Stejný počet

Hry Suchá/Lichá, Malá/Velká a Stejný počet vycházejí v principu a z pohledu pravděpodobnosti nastejno. V zásadě si můžete vsadit na to, zda ve vylosovaných 22 číslech z celkových 26 čísel budou převažovat sudá čísla (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26), nebo lichá čísla (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25) či obdobně, zda budou převažovat malá (1–13), nebo velká čísla (14–26) a na konec, zda bude počet sudých a lichých čísel stejný (11 sudých a 11 lichých) nebo obdobně, zda bude počet malých a velkých čísel stejný (11 malých, 11 velkých).

Výherní tabulky a pravděpodobnost výhry

Výherní násobek pro kteroukoliv z těchto sázek Sudá/Lichá, Malá/Velká, Stejný počet činí 2×. Celkový počet možných kombinací 22 čísel z 26 činí 14 950, z toho je 4 433 kombinací sudých/lichých, malých/velkých čísel a 6 084 kombinací, kdy je počet sudých/lichých či malých/velkých čísel stejný.

Tabulka 3: Počty kombinací pro hry Sudá/Lichá, Malá/Velká, Stejný počet
Počet kombinací sudých/lichých, malých/velkých čísel 4 433
Počet kombinací, že bude vylosováno přesně 11 sudých a 11 lichých či přesně 11 malých a 11 velkých čísel 6 084
Celkový počet možných kombinací (26 nad 22) 14 950

Jak ukazuje následující tabulka, pravděpodobnost, že vyhrajete ve hře Sudá/Lichá či Nízká/Velká, je 0,2965 či 26,65 %, resp. 1 ku 3,37. Pravděpodobnost prohry je 70,34 % či 1 ku 1,42. Očekávaná hodnota (EV) při dlouhodobém sázení je -40,70 % a návratnost, jakožto doplněk do 100 %, je 59,30 %. Z každé vsazené stokoruny se vám dlouhodobě vrátí necelých 60 Kč.

Tabulka 4: Pravděpodobnost výhry pro hry Sudá/Lichá, Malá/Velká
Výsledek sázky Násobek Pravděpodobnost 1 ku … Čistý násobek EV
Uhodnutá kombinace 12 nebo 13 čísel u sázky Sudá/Lichá nebo Malá/Velká 2 0,2965 3,37 1 0,2965
Prohra 0 0,7035 1,42 -1 -0,7034
Očekávaná hodnota (EV) při dlouhodobém sázení -40,70 %
Návratnost při dlouhodobém sázení 59,30 %
Tabulka 5: Pravděpodobnost výhry pro hru Stejný počet
Výsledek sázky Násobek Pravděpodobnost 1 ku … Čistý násobek EV
Uhodnutá kombinace u sázky na Stejný počet sudých a lichých čísel nebo malých a velkých čísel 2 0,4070 2,46 1 0,4070
Prohra 0 0,5930 1,69 -1 -0,5930
Očekávaná hodnota (EV) při dlouhodobém sázení -18,61 %
Návratnost při dlouhodobém sázení 81,39 %

Mohlo by vás také zajímat: