Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryLoterie › Extra renta

Extra renta – loterie od Sazky

Extra renta je nová číselná loterie od Sazky, která v případě výhry hlavní ceny (tzv. prvního pořadí) slibuje hráči 20 let finanční nezávislosti. Hlavní cenou je totiž renta 100 000 Kč měsíčně po dobu 20 let. Celkem je tak úspěšnému sázkaři vyplaceno 24 milionů Kč. Ovšem co pro to musí udělat? Jak se hraje loterie Extra renta a jaké jsou pravděpodobnosti výhry první i nižších cen.

Jak se hraje Extra renta

Extra renta je číselná loterie, kde sázející tipuje 7 čísel ze 33. Čísla označí na sázence, kde lze zadat 1 až 4 sloupce a sázenku si lze případně předplatit na 2 až 8 losování. Hraje se 1× týdně, a to v pondělí od 20:00 do 21:00 hod. Losování se provádí pomocí generátorů náhodných čísel. První slosování proběhlo 04.01.2021.

Sázka na 1 sloupec a 1 slosování činí 25 Kč. Sázky, které provozovatel hry, společnost Sazka, vybere od sázejících, se nazývají herní jistina. Výherní jistina je úhrn dosažených výher, který v dlouhodobém průměru dosahuje 53,9 % herní jistina, jak bude vidět i z výpočtů níže.

V roce 2023 uvedla Sazka obdobnou loterii Mini renta, která slibuje rentu 1 000 Kč denně po dobu 1 roku s vkladem do hry na 1 sloupec 10 Kč.

Výherní pořadí

Sázející, který v jednom sloupci správně uhodne 7 čísel, získává výhru v 1. pořadí, která činí zmíněnou rentu 100 000 Kč měsíčně na dobu 20 let. Šest uhodnutých čísel znamená výhru v 2. pořadí 25 000 Kč. Pět uhodnutých čísel = 3. pořadí = 1 000 Kč. Čtyři uhodnutá čísla = 4. pořadí = 100 Kč. Tři uhodnutá čísla = 5. pořadí = 25 Kč (vratka vkladu).

Tabulka 1: Tabulka výher v loterii Extra renta
Výherní pořadíPočet uhodnutých číselVýherní násobekVýhra
1. pořadí7960 000×renta 100 000 Kč/měsíčně na 20 let (24 000 000 Kč)
2. pořadí61 000×25 000 Kč
3. pořadí540×1 000 Kč
4. pořadí4100 Kč
5. pořadí325 Kč

Zdroj: data viz Herní plán Sazky na https://www.sazka.cz/SazkaWeb/media/content/Herni%20plany/HP-loterie-201220.pdf (cit. 2021-01-27), zpracování vlastní.

Výplaty hlavní výhry – měsíční renta, nebo jednorázově

Pokud by se vám podařilo vyhrát 1. pořadí, výplatu renty zprostředkovává Komerční banka, se kterou sázející uzavře smlouvu o příslušném bankovním produktu. O výhru je třeba se Sazce nejprve přihlásit telefonicky a dohodnout další postup.

Ačkoliv Sazka loterii Extra renta propaguje především jako zajištění finanční nezávislosti na 20 let, v herním plánu Sazky se také píše, že při přebírání výhry v 1. pořadí v sídle provozovatele můžete požádat o vyplacení výhry 24 000 000 Kč jednorázově.

Zajímavá je rovněž informace, že výše výherní kvóty pro 1. pořadí činí 48 000 000 Kč. To znamená, že kdyby se teoreticky v jednom slosování podařilo více než dvěma hráčům vyhrát 1. pořadí (uhodnout 7 čísel ze 33), výherní kvóta by se dělila rovným dílem mezi výherce a byla by vyplacena jednorázově.

Pravděpodobnost výhry Extra Renty

V loterii Extra renta se losuje 7 čísel ze 33. Jako obvykle nás zajímá, kolik existuje možných kombinací. K výpočtu můžeme použít třeba Excel. Zadáním vzorce =KOMBINACE(33;7) získáme hodnotu 4 272 048 možných kombinací. Protože jednom jedna (1) kombinace 7 čísel vyhrává, tak pravděpodobnost, že vyhrajeme hlavní cenu (první pořadí) v loterii Extra renta je 1 ku 4 272 048 (v desetinném vyjádření je to číslo 0,0000002341).

Pravděpodobnosti výhry všech cen jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 2: Pravděpodobnosti výhry v loterii Extra renta
UhodnutoVýhraČistá výhra… jako násobekPravděpodobnostPravděpodobnost 1 z … (kurz)EV
724 000 000 Kč23 999 975 Kč959 999×0,00000023414 272 0480,2247
625 000 Kč24 975 Kč999×0,000042602523 4730,0426
51 000 Kč975 Kč39×0,00159759446260,0623
4100 Kč75 Kč0,021301258846,90,0639
325 Kč0 Kč0,12248223808,20,0000
0–20 Kč-25 Kč-1×0,85457607221,17-0,8546
Součetxxx1,0000000000x-0,4611

Zdroj: data (výhry) viz Herní plán Sazky na https://www.sazka.cz/SazkaWeb/media/content/Herni%20plany/HP-loterie-201220.pdf (cit. 2021-01-27), výpočty a zpracování vlastní.

Očekávaný výsledek při dlouhodobém sázení

Výhry jsou pevně dané a jsou uváděny jako hrubé. Čisté výhry získáme odečtením vkladu do hry 25 Kč. Pro výpočet očekávané hodnoty (EV – Expected Value), tedy jak na tom budete při dlouhodobém sázení, jsou čisté výhry převedeny na (čisté) násobky vkladu. Tak zjistíme očekávanou hodnotu na 1 Kč vkladu, jinými slovy: kolik jako sázející budeme pravděpodobně vydělávat (resp. ztrácet jako v každé jiné loterii, což je jejím smyslem) z každé jedné vsazené koruny. Uhodnutí dvou a méně čísel znamená prohru a (čistou) ztrátu vkladu -25 Kč, resp. výplatní poměr -1×.

Výsledná očekávaná hodnota vychází -0,4611 či -46,11 %. Dlouhodobá návratnost sázejícího je tedy zhruba 53,89 % viz informace výše o výherní jistině 53,9 %, kterou uvádí Sazka v herním plánu k loterii Extra renta.

Výsledek můžeme interpretovat tak, že budeme-li dlouhodobě hrát loterii Extra renta, tak pravděpodobně v dlouhodobém průměru z každé vsazené koruny (1 Kč) ztratíme asi 46 haléřů – ty získá provozovatel loterie Sazka a je to její marže z této hry. Očekávaná hodnota ovšem neříká, že nemůžeme mít štěstí a vyhrát, ale pouze poukazuje na výsledek, ke kterému budeme pravděpodobně směřovat, čím déle budeme sázet.

Kudy dál? Projděte si i ostatní loterijní hry: